Κατηγορία: Online

Εργασία στην Κινηματική-Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι:

x=-48m-(16m/s)t+(4m/s^2)t^2,  για 0 \leq t \leq 10s

Με βάση την εξίσωση αυτή προχώρησε βήμα-βήμα στις παρακάτω εργασίες. Όταν τις ολοκληρώσεις πάτα το κουμπί “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

 

Δημιούργησε διάγραμμα Θέσης-Χρόνου και Ταχύτητας – Χρόνου

1. Η θέση του κινητού τη στιγμή t=0 είναι: m

2. Η θέση του κινητού τη στιγμή t=10s είναι: m

3. Οι χρονικές στιγμές στις οποίες η θέση του κινητού είναι x=0, είναι: s ή s. Ποια από τις δύο τιμές του χρόνου απορρίπτεις; Απορρίπτω την s.

4. Από την εξίσωση κίνησης βρες την αρχική ταχύτητα και την επιτάχυνση.

  • Αρχική ταχύτητα: m/s
  • Επιτάχυνση:        m/s2

5. Η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή 10s είναι:  m/s

6. Πώς θα χαρακτήριζες την κίνηση του κινητού αρχικά;

  • Ευθύγραμμη ομαλά

Επίλεξε από τις λέξεις επιταχυνόμενη|επιβραδυνόμενη.

7. Υπολόγισε τη χρονική στιγμή και τη θέση που το κινητό σταματάει στιγμιαία.

  • Χρονική στιγμή: s
  • Θέση:                m

8. Με βάση τις απαντήσεις σου στις προηγούμενες ερωτήσεις, ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι το σωστό διάγραμμα θέσης-χρόνου για το κινητό;

9. Αν φέρεις την εφαπτόμενη στην καμπύλη στη θέση (2s, -64m) τότε εφαπτόμενη αυτή θα είναι κάθετη|παράλληλη προς τον άξονα των χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι η κλίση της ευθείας αυτής είναι ίση με μηδέν|άπειρη επομένως η ταχύτητα στο σημείο αυτό είναι μέγιστη|μηδέν. Επίλεξε τη σωστή λέξη από τις δύο προσφερόμενες σε κάθε περίπτωση:

  • Η εφαπτόμενη είναι
  • Η κλίση είναι
  • Η ταχύτητα είναι

10. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι το σωστό διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου;


 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση


Τα διαγράμματα θέσης-χρόνου δείχνουν δύο τρόπους με τους οποίους ένα κινητό διανύει 120m σε 20s. Μελέτησε τα διαγράμματα και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Εργαστήριο Δυνάμεων και Κίνησης

Κάνε κλικ στην εικόνα για να εκτελεστεί η εφαρμογή. (Η εφαρμογή εκτελείται με Java. Αν ζητηθεί η εγκατάστασή του, προχώρα σ’ αυτή)

Αρχικές συνθήκες

F ανθρώπου:

Μάζα κιβωτίου: 100kg

Συντελεστής τριβής ολίσθησης: μολ=0,3

Συντελεστής οριακής τριβής: μορ=0,5 (στην εφαρμογή αναγράφεται ως μστ=0,3)

Διάγραμμα Δυνάμεων: “Απόκρυψη”

Τριβή:  “Ξύλο”

Διανύσματα: “Δυνάμεις”

Τοίχοι: “Με τούβλο”

Θέση αντικειμένου: -6m

Γωνία κεκλιμένου επιπέδου: 300

Φύλλο Εργασίας

Please go to Εργαστήριο Δυνάμεων και Κίνησης to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 2o Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

1ο Κριτήριο Online A Λυκείου

Please go to 1ο Κριτήριο Online A Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Δυναμική στο Επίπεδο Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Δυναμική στο Επίπεδο Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Δυναμική στο Επίπεδο Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Δυναμική στο Επίπεδο Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494