3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Στις 20 ερωτήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

1. Κινητό ξεκινάει από το Α και ακολουθεί τροχιά Α(-5m)→Β(8m)→Ο(0m)→Γ(4m). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 1

2. Οδηγός αυτοκινήτου υπολογίζει να φτάσει στον προορισμό του σε χρόνο 50min, αν η μέση ταχύτητά του είναι 72km/h. Όμως λόγω κίνησης που βρήκε στο δρόμο έφτασε με καθυστέρηση 10min. Η μέση ταχύτητα που είχε στη διαδρομή ήταν:
3. Κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α, διανύει διάστημα s σε χρόνο t. Αν θέλουμε το διάστημα αυτό να το διανύσει σε χρόνο t/2 τότε θα πρέπει να έχει σταθερή επιτάχυνση:
4. Μοτοσυκλετιστής της τροχαίας αρχίζει να καταδιώκει αυτοκίνητο που περνάει από μπροστά του με ταχύτητα 108km/h. Ο μοτοσυκλετιστής ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση 8m/s, ενώ το αυτοκίνητο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 2m/s2. Ο μοτοσυκλετιστής φτάνει το αυτοκίνητο σε χρόνο:
5. Οι ταχύτητες δύο κινητών Α και Β, που ξεκινούν από την ίδια θέση, μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως φαίνονται στην εικόνα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 5

6. Σώμα μάζας 20kg κινείται στον άξονα των x κατά τη θετική φορά. Τη χρονική στιγμή t0=0s το σώμα περνάει από την αρχή Ο του άξονα με ταχύτητα 20m/s και δέχεται επάνω του οριζόντια δύναμη F=80N με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. Άνοιξε τις κάρτες που πιστεύεις ότι απαντούν σωστά. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.
Τη στιγμή 10s
Περνάει από την αρχή Ο του άξονα
Στη θέση 100m
Αλλάζει κατεύθυνση κίνησης
Στη θέση -20m
Το σώμα επιβραδύνεται
Τη στιγμή 2,5s
Η ταχύτητα μειώνεται στο μισό
7. Σώμα μάζας 40kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Για να αποκτήσει ταχύτητα 15m/s αφού διανύσει διάστημα 50m, θα πρέπει να ασκήσουμε οριζόντια δύναμη:
8. Σε σώμα μάζας 10kg, που ήταν αρχικά ακίνητο, η μόνη δύναμη που ασκείται είναι η F, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Άνοιξε τις κάρτες που δίνουν τις σωστές ταχύτητες του σώματος στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 8

4s
12m/s
6s
18m/s
12s
9m/s
15s
-30m/s
9. Εργάτης σπρώχνει κιβώτιο πάνω στο πάτωμα για να το μετατοπίσει κατά Δx σε χρόνο t. Αν, με την ίδια δύναμη, σπρώξει κιβώτιο με τη μισή μάζα, τότε, για να το μετατοπίσει πάλι κατά Δx θα χρειαστεί, παραλείποντας τις τριβές:
10. Το διάγραμμα δίνει την ταχύτητα ενός σώματος μάζας 50kg, που κινείται ευθύγραμμα σες συνάρτηση με το χρόνο. Άνοιξε τις κάρτες του απαντούν σωστά στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 10

3s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη 300N
5s
Αλλάζει φορά κίνησης
8s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη -300N
10s
Έχει μετατοπιστεί 200m
11. Δύο κιβώτια Α και Β κινούνται πάνω στο πάτωμα με τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Εκτός από τις τριβές ΤA και ΤB δεν ασκείται καμία άλλη οριζόντια δύναμη. Τα δύο σώματα έχουν μάζες m και 2m αντίστοιχα και κάποια χρονική στιγμή οι ταχύτητές τους είναι 20m/s για το Α και 10m/s για το Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

12. Σώμα 10kg επιταχύνεται σε οριζόντιο επίπεδο με 4m/s2 και με συντελεστή τριβής 0,3. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη:
13. ¨Ένας εργάτης αρχίζει να αυξάνει προοδευτικά τη δύναμή του προκειμένου να σπρώξει ένα κιβώτιο μάζας 20kg που βρίσκεται στο πάτωμα. Μόλις η δύναμή του γίνει 100Ν, το κιβώτιο αρχίζει να ολισθαίνει με επιτάχυνση 2m/s2. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:
14. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο, οπότε αρχίζει να φρενάρει. Κατά τα διάρκεια του φρεναρίσματος, μέχρι να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, η μηχανή του αυτοκινήτου παύει να λειτουργεί και οι ρόδες γλιστρούν στο έδαφος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
15. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει ελεύθερα (χωρίς αντιστάσεις) ένα σώμα. Από το μέσο του ύψους αυτού και μετά από 2s αφήνουμε ένα άλλο, το οποίο φτάνει στο έδαφος ταυτόχρονα με το πρώτο. Λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση \displaystyle \sqrt{48} \approx 7, ο χρόνος πτώσης του πρώτου είναι:

16. Σώμα μάζας 5kg ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω με επιτάχυνση 2m/s2 με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F.Αν ανεβεί κατά 5m:

 • Το έργο της F είναι J
 • Το έργο του βάρους είναι J
 • Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά J.

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

17. Στο σώμα μάζας 20kg ασκείται η δύναμη F=100Ν, υπό γωνία θ, με ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,3 και το σώμα ξεκινάει από την ηρεμία. Για μετατόπιση 10m:

 • Το έργο της δύναμης F είναι J
 • Το έργο της τριβής Τ είναι J
 • Η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα στο τέλος των 10m είναι J

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

Ερώτηση 17

18. Αντιστοίχισε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις σχέσεις της δεξιάς.
Επιτάχυνση
\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

Ταχύτητα
\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

Μετατόπιση
\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

Θεμελιώσης νόμος της δυναμικής
\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας
\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

19. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας θ και με συντελεστή τριβής μ, βάλεται σώμα με αρχική ταχύτητα υ0. Το σώμα θα διανύσει επί του κεκλιμένου διάστημα s που δίνεται από τη σχέση:

Ερώτηση 19

20. Από ύψος 10m πάνω από το έδαφος, εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω,χωρίς αντιστάσεις, σώμα μάζας 1kg, με κινητική ενέργεια 100J. Το σώμα πέφτει στο έδαφος με ταχύτητα:

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(1.069 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)
Updated: 27 Μαΐου 2018 — 16:12

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *