Δυναμικό-Διαφορά Δυναμικού

 1. Τι σημαίνει ότι το δυναμικό σε ένα σημείο είναι θετικό και τι αρνητικό;
 2. Ένα σημειακό φορτίο 10-4C βρίσκεται σε σημείο Γ εντός ηλεκτρικού πεδίου. Για να μεταφερθεί το φορτίο αυτό από το Γ εκτός πεδίου απαιτείται ενέργεια 20J. Πόσο είναι το δυναμικό στο σημείο αυτό;
 3. Για να τοποθετήσουμε σημειακό φορτίο -2μC σε σημείο Α εντός ηλεκτρικού πεδίου χρειάζεται να ξοδέψουμε ενέργεια 100J. Βρες το δυναμικό στο σημείο Α.
 4. Σημειακό φορτίο Q=4μC δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Πόσο είναι το δυναμικό σε σημείο που απέχει 1cm από το Q;
 5. Υπολόγισε το δυναμικό του πεδίου σε απόσταση 20cm από φορτίο -4μC. Που βρίκσονται όλα τα σημεία που έχουν το ίδιο δυναμικό με αυτό που υπολόγισες;
 6. Το δυναμικό σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι -10V. Αν στο Α εισάγουμε σημειακό φορτίο 0,2μC:
  1. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του q;
  2. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για να μεταφερθεί το q εκτός πεδίου;
  3. Αν αφήσουμε το φορτίο q ελεύθερο στο Α, θα βγει από το πεδίο ή όχι; Γιατί;
 7. Σε πόση απόσταση από σημειακό φορτίο -5μC το δυναμικό είναι -500V;
 8. Στη θέση 4cm, πάνω στον άξονα των y τοποθετούμε σημειακό φορτίο 0,1μC.
  1. Βρες το δυναμικό στο Ο.
  2. Υπολόγισε το φορτίο που πρέπει να τοποθετήσουμε στη θέση x=3cm ώστε να μηδενιστεί το δυναμικό στο Ο.

  Άσκηση 8

 9. Στα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ μήκους 12cm τοποθετούμε δύο όμοια σημειακά φορτία 6μC.
  1. Πόση είναι το δυναμικό στο μέσο Μ του ΑΒ;
  2. Πόσο είναι το μέτρο της έντασης στο Μ;
  3. Αν στο σημείο Μ τοποθετήσουμε ένα θετικό σημειακό φορτίο q, θα κινηθεί ή θα παραμείνει ακίνητο;

   Άσκηση 9

 10. Στα άκρα Α και Β ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ τοποθετούνται αντίστοιχα δύο σημειακά φορτία 2·10-7 και -6·10-7.
  1. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου για να μεταφερθεί φορτίο 1μC από το μέσο της ΑΒ εκτός πεδίου;
  2. Πώς ερμηνεύεται το πρόσημο του έργου αυτού;
 11. Δύο σημειακά φορτία q1 και q2 αλληλεπιδρούν με δύναμη 2·106Ν όταν τα τοποθετούμε σε απόσταση 6cm μεταξύ τους. Αν στο μέσο της απόστασής τους το δυναμικό του πεδίου είναι 18·104V, υπολόγισε τα φορτία q1 και q2.
 12. Στο διάγραμμα φαίνονται τα δυναμικά των ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούνται από δύο σημειακά φορτία q1 και q2. σε συνάρτηση με την απόσταση r.
  1. Υπολόγισε τα φορτία q1 και q2.
  2. Πόσο είναι το δυναμικό σε ένα σημείο που απέχει 3cm από το q1 και 4cm από το q2;

   Άσκηση 12

 13. Φορτίο 4C πηδάει κατά μήκος μιας ηλεκτρικής εκκένωσης μεταξύ δύο σημείων διαφοράς δυναμικού 1,5×105J. Πόση ενέργεια κερδίζει το φορτίο;
 14. Το διάγραμμα δίνει τη μεταβολή του δυναμικού ενός πεδίου Coulomb σε συνάρτηση με την απόσταση r από την πηγή. Υπολόγισε το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μεταφορά σημειακού φορτίου 2μC από από τη θέση 1,5cm στη θέση 5cm.

  Άσκηση 14

 15. Σημειακό φορτίο 3μC μετακινείται εντός ηλεκτρικού πεδίου, από μία θέση δυναμικής ενέργειας 5,3×10-6J σε άλλη δυναμικής ενέργειας 9,5×10-6J.
  1. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση αυτή;
  2. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο σημείων που μετακινήθηκε το σημειακό φορτίο;
 16. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α(x=2cm) και Β(x=-2cm) στο πεδίο Coulomb που δημιουργεί το φορτίο Q=
 17. Θετικό δοκιμαστικό φορτίο μεταφέρεται από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των Α και Β είναι αρνητική,τι σημαίνει αυτό
  1. για το έργο της δύναμης του πεδίου και
  2. για τη δυναμική ενέργεια του δοκιμαστικού φορτίου κατά τη μεταφορά του;
 18. Στην αρχή του άξονα των x βρίσκεται ακλόνητο φορτίο -2μC. Θετικό δοκιμαστικό φορτίο 1μC μετακινείται πάνω στον άξονα x από το σημείο Α, με x1=1,2cm, στη θέση Β, με x2=4,8cm. Υπολόγισε:
  1. Τη διαφορά δυναμικού VAB.
  2. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του δοκιμαστικού φορτίου.
  3. Τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας ΔUAB του δοκιμαστικού φορτίου.

  Άσκηση 18

topio@viewonphysics.gr

Visited 936 times, 1 visit(s) today
Updated: 24 Ιουνίου 2019 — 09:40

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *