Κατηγορία: Γυμνάσιο

Δύναμη και Ισορροπία – Εργαστήριο

Με το εργαστήριο αυτό θα μάθεις ποια είναι η συνισταμένη δυνάμεων, ποια τα αποτελέσματά της, τι συμβαίνει στην κίνηση ενός σώματος όταν η συνισταμένη μηδενίζεται και τι σημαίνει ισορροπία δυνάμεων.

Πάτησε το κουμπί “Διελκυνστίνδα” και κατόπιν τσέκαρε τα τετραγωνάκια “Συνισταμένη Δύναμη”, “Τιμές” και “Ταχύτητα”. Μπορείς ακόμα να ενεργοποιήσεις και τον ήχο με κλικ στο ηχείο.

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και επίλεξε τις σωστές απαντήσεις ή συμπλήρωσε τα κενά στις ερωτήσεις που τα συνοδεύουν. Όταν ολοκληρώσεις την εργασία πάτησε το κουμπί “Δες αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Να ξέρεις ότι το μεγάλο ανθρωπάκι της κάθε ομάδας ασκεί δύναμη 150Ν, τα δύο μικρότερα 50Ν και το ενδιάμεσο 100Ν. Για να ασκηθεί δύναμη στο σχοινί θα σέρνεις το κατάλληλο ανθρωπάκι και θα το αφήνεις σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις κόμβους. Με αντίστροφη διαδικασία θα το απομακρύνεις και θα το αφήνεις στην αρχική του θέση από κάτω.

Με το κουμπί “Πάμε” εκτελείται η διαδικασία και με το “Επιστροφή” το σύστημα επιστρέφει στην αρχική θέση. Μετά από κάθε εκτέλεση να πατάς το “Επιστροφή”.

Συνισταμένη Δυνάμεων

Τοποθέτησε στο σχοινί, στα δεξιά, το μεγάλο (150Ν) και το ενδιάμεσο (100Ν) ανθρωπάκι, Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι Ν και είναι ίση με των δύο δυνάμεων που ασκούνται στο βαγονάκι.
Πρόσθεσε τώρα στην αριστερή πλευρά το μεγάλο ανθρωπάκι (150Ν). Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι Ν, έχει κατεύθυνση και ισούται με των δυνάμεων που ασκούνται στο βαγονάκι από τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις.
Επομένως:
Η συνισταμένη δύο δυνάμεων της ίδιας κατεύθυνσης έχει την κατεύθυνση με τις δυνάμεις και το μέτρο της ισούται με των δυνάμεων.
Η συνισταμένη δύο δυνάμεων αντίθετης κατεύθυνσης έχει την κατεύθυνση της δύναμης και το μέτρο της ισούται με των δυνάμεων.

Αποτελέσματα της Δύναμης

Πρόσθεσε στην αριστερή πλευρά το ενδιάμεσο (100Ν) και ένα μικρό ανθρωπάκι (50Ν). Η συνισταμένη των δυνάμεων έχει κατεύθυνση προς τα και το μέτρο της είναι ίσο με Ν.
Πάτα το κουμπί "Πάμε" και παρατήρησε το δείκτη της ταχύτητας πάνω στο βαγονάκι. Τι παρατηρείς για την ταχύτητα του βαγονιού;

Η ταχύτητα .
Αφού πατήσεις πάλι το κουμπί "Πάμε" και θέσεις σε κίνηση το βαγονάκι, τη στιγμή που αυτό κινείται πρόσθεσε δεξιά τα δύο μικρά ανθρωπάκια των 50Ν. Παρατήρησε τότε ότι το βαγονάκι κινείται προς τα με την ταχύτητά του να και κατόπιν προς τα με την ταχύτητά του να .
Επομένως
Όταν σε ένα σώμα επιδρούν πολλές δυνάμεις και η συνισταμένη τους δεν είναι μηδέν, τότε η ταχύτητα του σώματος.

Ισορροπία

Βάλε στην αριστερή πλευρά και το δεύτερο ανθρωπάκι. Έτσι τώρα έχεις όλα τα ανθρωπάκια κι από τις δύο πλευρές του βαγονιού. Πάτα το κουμπί "Πάμε". Η συνισταμένη των δυνάμεων μηδέν και το βαγονάκι .
Βγάλε το μικρό ανθρωπάκι από τα δεξιά και πάτα "Πάμε". Το βαγονάκι κινείται προς την κατεύθυνση με τη συνισταμένη, με την ταχύτητά του να . Πάτα επιστροφή και επανάλαβε τη διαδικασία πατώντας και πάλι το κουμπί "Πάμε", αλλά τη στιγμή που κινείται το βαγονάκι πρόσθεσε και πάλι δεξιά το μικρό ανθρωπάκι που είχες αφαιρέσει. Παρατήρησε την ταχύτητα του βαγονιού. Η ταχύτητα τώρα , ενώ η συνισταμένη μηδέν.
Επομένως
Όταν σε ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται επάνω του είναι μηδέν, τότε, αν ήταν ακίνητο,   ή, αν κινιόταν, .

 

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου Online

Please go to Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Δύναμη, Βάρος,Τριβή Online

Please go to Δύναμη, Βάρος,Τριβή Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Ηλεκτρικό Κύκλωμα – Εργαστήριο

Με το παρακάτω εργαστήριο θα μάθεις να κατασκευάζεις κλειστά και ανοιχτά ηλεκτρικά κυκλώματα και να χρησιμοποιείς σωστά το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο. Ακολούθησε τα βήματα που προτείνονται και απάντησε στις ερωτήσεις. Όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Ηλεκτρικό Κύκλωμα – Εργαστήριο to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Άνωση Online

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

Please go to Άνωση Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online II

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

Please go to Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online II to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μέτρηση Όγκου-Πυκνότητας Online

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

Please go to Μέτρηση Όγκου-Πυκνότητας Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Υδροστατική – Ατμοσφαιρική Πίεση Online

Οι επόμενες δέκα ερωτήσεις Online περιλαμβάνουν οκτώ ερωτήσεις Υδροστατικής και δύο ερωτήσεις Ατμοσφαιρικής Πίεσης.

Please go to Υδροστατική – Ατμοσφαιρική Πίεση Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr