Κατηγορία: Γυμνάσιο

Υδροστατική Πίεση Online

Απάντησε με κλικ στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες εκτός των ερωτήσεων True-False (Σωστού-Λάθους) που βαθμολογούνται με 1 μονάδα η κάθε μία. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου, πάτα το κουμπί "Δες Αποτελέσματα"  για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

1. Επίλεξε τη σωστή απάντηση. Η υδροστατική πίεση είναι η πίεση:
2. Η υδροστατική πίεση μπορεί να υπολογιστεί και από τη σχέση του ορισμού της πίεσης \displaystyle P=\frac{F_K}{A}
3. Η βαρύτητα δεν επηρεάζει την υδροστατική πίεση.
4. Μία λεπτή πλάκα με εμβαδόν επιφάνειας Α είναι βυθισμένη μέσα στο νερό του δοχείου. Η πλάκα δέχεται πίεση μόνο στην από πάνω επιφάνειά της.
5. Σε δοχείο με νερό είναι βυθισμένες στο ίδιο βάθος h δύο λεπτές πλάκες Δ1 και Δ2 . Η υδροστατική πίεση που δέχεται η Δ1 είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δέχεται η Δ2.
6. Τα δύο δοχεία περιέχουν νερό στο ίδιο ύψος. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις:
7. Το μανόμετρο μετράει τις πιέσεις στο εσωτερικό του νερού με τη βοήθεια της μανομετρικής κάψας που βυθίζεται στο δοχείο, σε δύο θέσεις Α και Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

8. Διαθέτεις δύο δεξαμενές Α και Β. Η Β περιέχει 10πλάσια ποσότητα νερού από την Α. Ανοίγουμε δύο μικρές τρύπες σε βάθος 2m στη δεξαμενή Α και σε βάθος 1m στη δεξαμενή Β, οπότε το νερό εκτοξεύεται σε ορισμένη απόσταση. Επίλεξε τη σωστή πρόταση.
9. Η υδροστατική πίεση σε βάθος 1m από την επιφάνεια ενός υγρού Α είναι το 1/3 της πίεσης που ασκεί ένα υγρό Β στο ίδιο βάθος. Το συμπέρασμα που βγάζουμε για τα δύο υγρά είναι:
10. Γνωρίζεις ότι η πυκνότητα του λαδιού είναι 900kg/m3 και η επιτάχυνση της βαρύτητας 10m/s2. Διάλεξε τη σωστή απάντηση: Η υδροστατική πίεση σε βάθος 1m στο λάδι είναι:
11. Τα δοχεία Α και Β περιέχουν διαφορετικά υγρά. Η υδροστατική πίεση στο σημείο Κ του δοχείου Α είναι ίση με αυτήν στο σημείο Λ του δοχείου Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
12. Επίλεξε τη σωστή απάντηση: Ποιο από τα δύο δοχεία λαδιού μπορεί να χωρέσει περισσότερο λάδι;

 

topio@viewonphysics.gr

Δύναμη και Ισορροπία – Εργαστήριο

Με το εργαστήριο αυτό θα μάθεις ποια είναι η συνισταμένη δυνάμεων, ποια τα αποτελέσματά της, τι συμβαίνει στην κίνηση ενός σώματος όταν η συνισταμένη μηδενίζεται και τι σημαίνει ισορροπία δυνάμεων.

Πάτησε το κουμπί “Διελκυνστίνδα” και κατόπιν τσέκαρε τα τετραγωνάκια “Συνισταμένη Δύναμη”, “Τιμές” και “Ταχύτητα”. Μπορείς ακόμα να ενεργοποιήσεις και τον ήχο με κλικ στο ηχείο.

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και επίλεξε τις σωστές απαντήσεις ή συμπλήρωσε τα κενά στις ερωτήσεις που τα συνοδεύουν. Όταν ολοκληρώσεις την εργασία πάτησε το κουμπί “Δες αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Να ξέρεις ότι το μεγάλο ανθρωπάκι της κάθε ομάδας ασκεί δύναμη 150Ν, τα δύο μικρότερα 50Ν και το ενδιάμεσο 100Ν. Για να ασκηθεί δύναμη στο σχοινί θα σέρνεις το κατάλληλο ανθρωπάκι και θα το αφήνεις σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις κόμβους. Με αντίστροφη διαδικασία θα το απομακρύνεις και θα το αφήνεις στην αρχική του θέση από κάτω.

Με το κουμπί “Πάμε” εκτελείται η διαδικασία και με το “Επιστροφή” το σύστημα επιστρέφει στην αρχική θέση. Μετά από κάθε εκτέλεση να πατάς το “Επιστροφή”.

Please go to Δύναμη και Ισορροπία – Εργαστήριο to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου Online

Please go to Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Δύναμη, Βάρος,Τριβή Online

Please go to Δύναμη, Βάρος,Τριβή Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Ηλεκτρικό Κύκλωμα – Εργαστήριο

Με το παρακάτω εργαστήριο θα μάθεις να κατασκευάζεις κλειστά και ανοιχτά ηλεκτρικά κυκλώματα και να χρησιμοποιείς σωστά το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο. Ακολούθησε τα βήματα που προτείνονται και απάντησε στις ερωτήσεις. Όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Ηλεκτρικό Κύκλωμα – Εργαστήριο to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Άνωση Online

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

Please go to Άνωση Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online II

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

Please go to Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online II to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μέτρηση Όγκου-Πυκνότητας Online

Απάντησε με κλικ στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου, πάτα το κουμπί “Αποτελέσματα”  για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μέτρηση Όγκου-Πυκνότητας Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr