Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής

Οι 20 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

Σε όλες τις ερωτήσεις να λαμβάνεις g=10m/s2.

1. Ένας εργάτης σπρώχνει πάνω στο οριζόντιο δάπεδο ένα κιβώτιο με οριζόντια δύναμη 500Ν και το μετακινεί κατά 3m. Αν η τριβή ολίσθησης είναι 100Ν, ο εργάτης:
2. Στο σώμα ασκείται και στις τέσσερις περιπτώσεις η ίδια δύναμη F, αλλά σε διαφορετικές διευθύνσεις. Αν έχουμε ίδιες μετατοπίσεις,να κατατάξεις τα έργα των δυνάμεων από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. (Σύρε με το ποντίκι στην κατάλληλη θέση τα Α,Β,Γ,Δ)

Ερώτηση 2

 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
3. Σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Ασκούμε στο σώμα μία οριζόντια δύναμη 200Ν και του μεταβιβάζουμε ενέργεια για να κινηθεί. Αν κατά την κίνησή του το 25% της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα, τότε η τριβή θα είναι:
4. Τα δύο σώματα Α και Β έχουν την ίδια μάζα, είναι συνδεμένα με ένα νήμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και αρχικά ακίνητα. Μεταβιβάζουμε ενέργεια μέσω του έργου μιας οριζόντιας δύναμης F που ασκείται στο Α και τα σώματα αρχίζουν να κινούνται με αμελητέες τριβές. Επέλεξε τη σωστή πρόταση.

Ερώτηση 4

5. Αντιστοίχισε τις δυνάμεις της αριστερής στήλης με τα έργα που παράγονται στη δεξιά.
Βαρύτητα
Ανεβάσουμε με το χέρι μας ένα βιβλίο κατακόρυφα προς τα πάνω.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια απότομα έτσι ώστε το βιβλίο να γλυστρίσει πάνω στο τραπέζι.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια.

Unselect

Ένα αντικείμενο που πέφτει.

Unselect

Στατική τριβή
Ανεβάσουμε με το χέρι μας ένα βιβλίο κατακόρυφα προς τα πάνω.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια απότομα έτσι ώστε το βιβλίο να γλυστρίσει πάνω στο τραπέζι.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια.

Unselect

Ένα αντικείμενο που πέφτει.

Unselect

Τριβή Ολίσθησης
Ανεβάσουμε με το χέρι μας ένα βιβλίο κατακόρυφα προς τα πάνω.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια απότομα έτσι ώστε το βιβλίο να γλυστρίσει πάνω στο τραπέζι.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια.

Unselect

Ένα αντικείμενο που πέφτει.

Unselect

Κάθετη δύναμη
Ανεβάσουμε με το χέρι μας ένα βιβλίο κατακόρυφα προς τα πάνω.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια απότομα έτσι ώστε το βιβλίο να γλυστρίσει πάνω στο τραπέζι.

Unselect

Ένα βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι και το τραπέζι επιταχύνεται οριζόντια.

Unselect

Ένα αντικείμενο που πέφτει.

Unselect

6. Το κιβώτιο έχει βάρος 500Ν και ο εργάτης το ανεβάζει σε κεκλιμένο επίπεδο μήκους 6m και ύψους 3m με αμελητέες τριβές. Επέλεξε τη σωστή πρόταση.

Ερώτηση 6

7. Σώμα κινείται σε οριζόνια επίπεδο με ταχύτητα υ0. Στο σώμα ασκείται κατά τη διεύθυνση της κίνησής του μία δύναμη F, η οποία του αυξάνει την ταχύτητα σε υ, μέσω του έργου της. Το έργο που καταναλώνει η τριβή θα είναι:
8. Σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, οπότε ασκείται επάνω του οριζόντια δύναμη που παράγει έργο 600J. Αν δε λάβουμε υπόψη την τριβή η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά 60%. Αν όμως λάβουμε υπόψη την τριβή η αύξηση της κινητικής ενέργειας είναι το 50% της αρχικής. Στην περίπτωση αυτή η τριβή θα είναι:
9. Σώμα βάλεται κατακόρυφα προς τα πάνω με κινητική ενέργεια 300J και επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης με κινητική ενέργεια 200J. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Για τη συνολική διαδρομή του σώματος:
10. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου εκτοξεύεται σώμα μάζας 4kg με ταχύτητα υ0=20m/s. Το σώμα ανεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο 4m και επιστρέφει στη βάση με ταχύτητα 8m/s. Η τριβή που ασκήθηκε στο σώμα κατά την κίνησή του είναι:

Ερώτηση 10

11. Ένα αυτoκίνητο κινείται με ταχύτητα υ0. Για να σταματήσει το αυτοκίνητο, το έργο των φρένων είναι W0. Αν τετραπλασιάσουμε την ταχύτητα υ0, τότε, για να σταματήσει, απαιτείται έργο:
12. Δύο μαγνήτες Α και Β, με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητοι πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Αν τους φέρουμε σε μικρή μεταξύ τους απόσταση και τους αφήσουμε ελεύθερους, αρχίζουν να κινούνται, χωρίς υπολογίσιμες τριβές, λόγω της αλληλεπίδρασης των μαγνητικών ελκτικών δυνάμεων. Τη στιγμή της σύγκρουσης οι ταχύτητές τους είναι υ1 για το Α και υ2 για το Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

13. Σώμα πέφτει από ύψος h πάνω από το έδαφος. Αν οι αντιστάσεις είναι αμελητέες, η ταχύτητα που φτάνει στο έδαφος το σώμα είναι:
14. Μία μπάλα αφήνεται ελεύθερη να κινηθεί από τη μία άκρη μια μεταλλικής τροχιάς. Αν θεωρήσουμε ότι οι τριβές είναι αμελητέες, κατάταξε τη δυναμική ενέργεια από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή στα σημεία Α.Β.Γ και Δ.

Ερώτηση 14

 • Α
 • Γ
 • Δ
 • Β
15. Να κατατάξεις από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη τις κινητικές ενέργειες της μπάλας του προηγούμενου ερωτήματος.
 • Α
 • Γ
 • Β
 • Δ
16. Ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει μία κατηφόρα. Ο οδηγός πατάει φρένο και διατηρεί σταθερή την ταχύτητα καθόδου του αυτοκινήτου. Άρα, η δυναμική ενέργεια του αυτοκινήτου μειώνεται ενώ κινητική παραμένει σταθερή. Αυτό συμβαίνει γιατί:
17. Ένα κιβώτιο κατεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο χωρίς τριβές, με κινητική ενέργεια 350J και δυναμική 860J. Αν το κιβώτιο χάσει 450J δυναμική ενέργεια, τότε:
18. Σώμα πέφτει από ορισμένο ύψος χωρίς αντιστάσεις. Όταν βρεθεί σε ύψος 6m η ταχύτητά του είναι 15m/s. Σε ύψος 13,2m η ταχύτητά του ήταν:
19. Το διάγραμμα δείχνει τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος που πέφτει από ορισμένο ύψος χωρίς αντιστάσεις, σε συνάρτηση με τη θέση του, ως προς το αρχικό σημείο εκκίνησης. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές για το σώμα;

Ερώτηση 19

20. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω. Η κίνηση γίνεται με αμελητέες αντιστάσεις και σε ύψος 5m η ταχύτητά του είναι 10m/s. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές για το σώμα;

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Visited 799 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *