Παρουσιάσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε παρουσιάσεις με Power Point της θεωρίας των κεφαλαίων στα οποία αναφέρονται οι ασκήσεις. Η σελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Α΄ Γυμνασίου

 1. Μετρήσεις Μήκους – Μέση Τιμή
 2. Μετρήσεις Χρόνου – Η ακρίβεια
 3. Μετρήσεις Μάζας – Τα διαγράμματα
 4. Μέτρηση Πυκνότητας

Β΄ Γυμνασίου

 1. Η Έννοια της Δύναμης
 2. Βάρος – Τριβή
 3. Πίεση
 4. Υδροστατική Πίεση
 5. Ατμοσφαιρική Πίεση
 6. Αρχή του Pascal
 7. Άνωση

Γ΄ Γυμνασίου

 1. Ηλεκτρικό Ρεύμα
 2. Ηλεκτρικό Κύκλωμα
 3. Ηλεκτρικά Δίπολα
 4. Σύνδεση Αντιστατών
 5. Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος
 6. Ταλαντώσεις

(2.995 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)