Μετρήσεις Μάζας-Τα Διαγράμματα

Με κλικ εδώ κατέβασε μία παρουσίαση με Power Point για να κατανοήσεις καλύτερα τη θεωρία.

 1. Στη θέση Α είναι ένα ελατήριο με κρεμασμένο στην άκρη του ένα σώμα. Στη θέση Β είναι το ίδιο ελατήριο με το ίδιο σώμα στην άκρη. Τι μπορεί να συμβαίνει ώστε η επιμήκυνση στη θέση Α να μην είναι ίδια με την επιμήκυνση στη θέση Β;

  Άσκηση 1

  Άσκηση 1

 2. Ένα αντικείμενο που βρίσκεται κοντά μας έχει μάζα 1kg. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Το βάρος του αντικειμένου είναι 1kg.
  2. Το αντικείμενο χάνει μάζα όταν το μεταφέρουμε σε μεγάλο ύψος.
  3. Το αντικείμενο χάνει βάρος όταν το μεταφέρουμε στη Σελήνη.
  4. Το βάρος του αντικειμένου είναι 9,8Ν.
 3. Πόσο είναι το βάρος ενός αντικειμένου που έχει μάζα 3kg;
  1. 0,3N
  2. 3N
  3. 27N
  4. 29,4N

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 4. Το βάρος ενός αντικειμένου είναι 98Ν. Πόση είναι η μάζα του;
  1. 9,8kg
  2. 46kg
  3. 10kg
  4. 1kg

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 5. Ο ζυγός ισορροπεί οριζόντια έχοντας στους δύο δίσκους του δύο σώματα Α και Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη και ίσες μάζες.
  2. Αν τα δύο σώματα τα μετρούσαμε με δυναμόμετρο θα έδιναν διαφορετικές ενδείξεις.
  3. Τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες, αλλά δεν έχουν ίσα βάρη.
  4. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη, αλλά δεν έχουν ίσες μάζες.

   Άσκηση 5

   Άσκηση 5

 6. Ζυγίζουμε δύο αντικείμενα Α και Β με ένα δυναμόμετρο. Στην εικόνα φαίνονται οι ενδείξεις του δυναμόμετρου. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
  1. Το Β έχει διπλάσιο βάρος από το Α
  2. Τα δύο αντικείμενα έχουν ίσα βάρη.
  3. Το Α έχει την ίδια μάζα με το Β.
  4. Το Β έχει διπλάσια μάζα από το Α

   Άσκηση 6

   Άσκηση 6

 7. Το κιλό (kg) είναι μία μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να μετρήσουμε ποσότητες ύλης, δηλαδή μάζες. Ως κύριο μέσο για τη μέτρησή τους έχουμε τις ζυγαριές. Οι ζυγαριές όμως λειτουργούν με ελατήρια, επομένως είναι μία πιο σύγχρονη εκδοχή των δυναμομέτρων. Άρα στην πραγματικότητα με τις ζυγαριές μετράμε βάρη και όχι μάζες. Τότε γιατί δεν χρησιμοποιούμε το Ν και χρησιμοποιούμε το kg; Ποια είναι η αποψή σας;
 8. Όταν κρεμάμε βάρος 6Ν στην άκρη ελατηρίου αυτό αυξάνει το μήκος του κατά 4cm. Μαζί με το βάρος των 6Ν κρεμάμε και ένα άλλο βάρος 12Ν. Πόση γίνεται τώρα η επιμήκυνση του ελατηρίου;

  Άσκηση 12

  Άσκηση 8

 9. Στα διαγράμματα Α,Β,Γ και Δ, με άξονες x-y, έχουν σημειωθεί τα σημεία που αντιστοιχούν σε ζεύγη τιμών που προέκυψαν από διάφορα πειράματα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης; Γιατί;

  Άσκηση 7

  Άσκηση 9

 10. Ο οριζόντιος άξονας έχει βαθμολογηθεί με τις τιμές των μαζών σε κιλά. Είναι σωστά η λάθος βαθμολογημένος; Γιατί;

  Άσκηση 7

  Άσκηση 10

 11. Ο κατακόρυφος άξονας έχει βαθμολογηθεί με τις τμές των επιμηκύνσεων σε εκατοστά, ενός ελατηρίου. Είναι βαθμολογημένος σωστά ή λάθος ο άξονας; Γιατί;

  Άσκηση 8

  Άσκηση 11

 12. Στο παρακάτω διάγραμμα έχουν σημειωθεί τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών μαζών-επιμηκύνσεων.
  1. Να φέρετε τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία του διαγράμματος. (κλικ εδώ για να πάρετε το διάγραμμα)

   Άσκηση 12

  2. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις τιμές που αντιστοιχούν στα σημεία του διαγράμματος.
   A/AΜάζες(g)Επιμηκύνσεις(cm)
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
  3. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των μαζών που κρεμάμε σε ένα ελατήριο και των επιμηκύνσεών του;
 13. Στο διάγραμμα έχουν έχουν σημειωθεί τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών μαζών-επιμηκύνσεων, όπως έχουν ληφθεί από μετρήσεις στο εργαστήριο (Κλικ εδώ για να πάρετε το διάγραμμα). Να χαράξετε την ιδανική γραμμή. Ποιο πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ένα διάγραμμα σαν αυτό της εικόνας ή αυτό της παρακάτω; Γιατί;

  Άσκηση 13

  Άσκηση 13

 14. Στην άκρη ελατηρίου κρεμάμε βαράκια διαφόρων μαζών και καταγράφουμε τις επιμηκύνσεις. Από τις μετρήσεις παίρνουμε τις τιμές που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
  Άσκηση 7

  Άσκηση 14

  A/AΜάζες(g)Επιμηκύνσεις(cm)
  1

  0

  0

  2

  50

  0,5

  3

  100

  1,1

  4

  150

  1,48

  5

  200

  2

  6

  250

  2,55

  Σε χαρτί μιλιμετρέ ή με τετραγωνάκια (κάνετε κλικ εδώ για να πάρετε χαρτί με τετραγωνάκια) να σχεδιάσετε:

  1. Οριζόντιο άξονα με τις τιμές των μαζών σε g.
  2. Κατακόρυφο άξονα με τις τιμές των επιμηκύνσεων σε cm.
  3. Να σημειώσετε με τελείες τα ζεύγη τιμών μαζών-επιμηκύνσεων.
  4. Να φέρετε την ιδανική ευθεία που περνάει από τα σημεία που σημειώσατε.
 15. Το ελατήριο της άσκησης 14 και το διάγραμμα που κατασκευάσατε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμόμετρο. Μπορείτε δηλαδή να μετράτε τη μάζα και το βάρος διαφόρων αντικειμένων. Αν κρεμάσετε ένα σώμα και βρείτε επιμήκυνση 1,8cm, από το διάγραμμα που κατασκευάσατε, μπορείτε να υπολογίσετε πόση είναι η μάζα και το βάρος του σώματος;
 16. Ένα ελατήριο, χωρίς να κρεμάσουμε τίποτα επάνω του, έχει μήκος 15cm (θέση Α). Αυτό το ονομάζουμε φυσικό μήκος. Όταν κρεμάσουμε στην άκρη του ένα σώμα μάζας 40g το μήκος του γίνεται 20cm (θέση Β). Πόση πρέπει να είναι η μάζα που πρέπει να κρεμάσουμε στο ίδιο ελατήριο, ώστε το μήκος του να γίνει 25cm (θέση Γ);

  Άσκηση 14

  Άσκηση 16

 17. Σε δύο ελατήρια, που βρίσκονται στον ίδιο τόπο, κρεμάμε δύο σώματα ίσου βάρους. Διαπιστώνουμε ότι τα ελατήρια δεν έχουν ίσες επιμηκύνσεις. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό;
 18. Με βάση τα συμπεράσματά σας από τα πειράματα που εκτελέσατε στο εργαστήριο και τη σχέση που βρήκατε μεταξύ των μαζών που κρεμάτε σε ένα ελατήριο και των επιμηκύνσεών του, συμπληρώστε τις τιμές που λείπουν στον παρακάτω πίνακα. Να λάβετε υπόψη ότι η μάζα των 100g  ισοδυναμεί με βάρος περίπου 1Ν.  
  A/AΜάζες(g)Βάρη(Ν)Επιμηκύνσεις(cm)
  1

  0

  2

  5

  3

  60

  4

  0,9

  5

  120

  20

  6

  150

  7

  1,8

 19. Το ελατήριο έχει επιμήκυνση 4cm όταν στο άκρο του είναι κρεμασμένο ένα σώμα μάζας 2kg. Ποιο από τα σώματα με μάζες 1kg, 3kg και 4kg θα κρεμούσατε για να έχετε τις επιμηκύνσεις:
  1. 8cm
  2. 2cm
  3. 6cm

   Άσκηση 17

   Άσκηση 19

 20. Το φυσικό μήκος ενός ελατηρίου είναι 20cm. Κρεμάμε στο άκρο του μία μάζα 4kg και το μήκος του γίνεται 32cm. Πόσο θα γίνει το μήκος του αν αφαιρέσουμε τα 3kg;

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Visited 36.277 times, 1 visit(s) today

14 Comments

Add a Comment
 1. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΑΜΙΟΥ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ!!ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΟΥΛΕΙΑ !!

 2. Συγχαρητήρια, συνάδελφε! Υπέροχη δουλειά!

  Β.Ε.

 3. Καλημέρα συνάδελφε. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία δουλειά που έχεις κάνει. Έχει φτιάξει ένα από τα καλύτερα site για το γυμνάσιο. ΘΑ ήθελα να σε ρωτήσω με ποιο πρόγραμμα φτιάχνεις αυτά τα πολύ ωραία σχήματα που μοιάζουν με κόμικ.

  1. Τα φτιάχνω με εφαρμογές της Adobe στο ipad. Τα περισσότερα όμως σχήματα με το Presentations από το πακέτο Wordperfect της Corel, το οποίο χρησιμοποιώ και στα pdf.

  2. Είναι δωρεάν αυτό;

   1. Το πακέτο της Corel το βρίσκεις και δωρεάν. Αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και οποιοδήποτε άλλο πακέτο π.χ. Office της Microsoft, Open Office κτλ. Οι εφαρμογές της Adobe κοστίζουν πολύ λίγο,μιλάμε για κάτω από 10€. Μπορείς να τις αναζητήσεις είτε στο Google Play είτε στο Apple Store.

 4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Μετρησεις Μάζας – Τα Διαγράμματα . Μπορείτε να μου τις στείλετε? Συγχαρητηρια για την δουλειά σας!!

 5. ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

  θα ηθελα τις απαντησεις για το διαγωνισμα ( μετρησεις μαζας-διαγραμματα). ευχαριστω εκ των προτερων!!!

  1. Μόλις κατεβάσεις οποιοδήποτε διαγώνισμα θα δεις ότι στις δύο πρώτες σελίδες είναι οι ερωτήσεις των διαγωνισμάτων και στη 3η και 4η είναι οι απαντήσεις.

   1. ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

    καλημερα!!!!!ευχαριστω πολυ!!!εγω θελω τις απαντησεις για τις ασκησεις αυτης της σελιδας. ( μετρησεις μαζας-διαγραμματα).

   2. ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

    καλησπερα!!!αν μπορουσατε να μου δωσετε απαντηση για την ερωτηση 1 και την 10

     1. ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

      ευχαριστω πολυ!!!!

 6. Όλα τα διαγωνίσματα των τάξεων περιέχουν τις απαντήσεις, όπως επίσης και τα online τεστ. Για τις ασκήσεις των κεφαλαίων πιθανόν, κάποια στιγμή, να υπάρξουν ενδεικτικές απαντήσεις. Κάτι έχω στο μυαλό μου.
  Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *