Σύνδεση αντιστατών – Ασκήσεις

Πριν ασχοληθείς με τις ασκήσεις, κατέβασε με κλικ εδώ μία παρουσίαση σε Power Point της θεωρίας της σύνδεσης των αντιστατών, για την καλύτερη κατανόησή της.

 1. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω σχέσεις ισχύουν για σύνδεση δύο αντιστατών R1 και R2 σε σειρά και ποιες για παράλληλη.
  1. R_{\o \lambda}=R_1+R_2
  2. \frac{1}{R_{\o \lambda}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_1}
  3. V=κοινή
  4. Ι=κοινό
  5. I=I_1+I_2
  6. V=V_1+V_2
 2. Διαθέτετε δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουμε σε σειρά. Η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι:
  1. Μικρότερη από 0,01Ω.
  2. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
  3. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.
 3. Διαθέτετε δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουμε παράλληλα. Η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι:
  1. Μικρότερη από 0,01Ω.
  2. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
  3. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.
 4. Σημειώστε με Σ και Λ τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
  1. Οταν συνδέουμε αντιστάτες σε σειρά μειώνουμε τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος.
  2. Η παράλληλη σύνδεση μειώνει τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος.
  3. Στην σύνδεση αντιστατών σε σειρά από οποιοδήποτε σημείο το κυκλώματος περνάει το ίδιο ρεύμα.
  4. Δύο αντιστάτες συνδεμένοι παράλληλα διαρρέονται πάντα από το ίδιο ρεύμα.
 5. Δύο λάμπες Λ1 και Λ2 συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται με μία πηγή. Ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός. Φωτοβολούν οι δύο λάμπες; Αν κλείσουμε το διακόπτη δ, θα φωτοβολούν; Σημειώστε και στις δύο περιπτώσεις την πορεία του ρεύματος στο κύκλωμα. Υπόδειξη: πρέπει να γνωρίζετε ότι το ρεύμα όταν συναντάει δύο δρόμους εκ των οποίων ο ένας έχει μηδενική ή ασήμαντη αντίσταση ενώ ο άλλος παρουσιάζει υπολογίσιμη αντίσταση, τότε όλο το ρεύμα περνάει από τον αγωγό χωρίς αντίσταση.
  25255BUNSET-25255D1

  Άσκηση 5

 6. Οι δύο αντιστάσεις είναι R1=12Ω και R2=6Ω, ενώ η πηγή τροφοδοτεί το σύστημα με 12V. Υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση Rολ του κυκλώματος και το ρεύμα I που περνάει από την πηγή στις δύο περιπτώσεις της εικόνας, εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm.

  25255BUNSET-25255D2

  Άσκηση 6

 7. Διαθέτετε αντίσταση 4Ω. Αν θέλετε να αυξήσετε την αντίσταση στα 6Ω, πόσα ohm αντίσταση θα χρησιμοπούσατε ακόμα και με ποιον τρόπο θα τη συνδέατε (σε σειρα ή παράλληλα;) με αυτήν των 4Ω; Γιατί;  Πώς θα αντιμετωπίζατε το πρόβλημα αν θέλατε τα 4Ω να τα μειώσετε σε 3Ω;
 8. Δύο αντιστάσεις R1=30Ω και R2=30Ω συνδέονται σε σειρά και σύστημα τροφοδοτείται με τάση 12V. Πως κατανέμεται η τάση αυτή σε κάθε αντίσταση;
 9. Δύο αντιστάσεις R1=20Ω και R2=40Ω συνδέονται σε σειρά. Οι τάσεις που αναπτύσσονται στα άκρα τους είναι 8V και 4V. Ποια από τις δύο τάσεις υπάρχει στα άκρα της R1 και ποια στα άκρα της R2; Γιατί; Υπόδειξη: σκεφτείτε ποια είναι η σχέση τάσης και αντίστασης όταν η ένταση είναι ίδια, σύμφωνα με το νόμο του Ohm.

  25255BUNSET-25255D3

  Άσκηση 9

 10. Δύο αντιστάσεις R1=30Ω και R2=30Ω συνδέονται παράλληλα και το σύστημα τροφοδοτείται με μία πηγή τάσης V. Το συνολικό ρεύμα του συστήματος είναι 6Α. Πόσο είναι το ρεύμα που περνάει από την κάθε αντίσταση;
 11. Δύο αντιστάσεις R1=20Ω και R2=40Ω συνδέονται παράλληλα. Από τους δύο παράλληλους κλάδους διέρχονται ρεύματα 3Α και 1,5Α. Ποιο από τα δύο ρεύματα περνάει από την R1 και ποιο από την R2; Γιατί; Υπόδειξη: σκεφτείτε ποια είναι η σχέση έντασης και αντίστασης όταν η τάση είναι ίδια, σύμφωνα με το νόμο του Ohm.

  25255BUNSET-25255D4

  Άσκηση 11

 12. Πώς θα συνδέατε την αντίσταση των 40Ω (σε σειρά ή παράλληλα;) με αυτήν των 60Ω στο κύκλωμα για να ελλατωθεί η ένδειξη το αμπερόμετρου; Γιατί;

  25255BUNSET-25255D5

  Άσκηση 12

 13. Στο κύκλωμα δίνεται η αντίσταση R1=3Ω, η τάση της πηγής που τροφοδοτεί το κύκλωμα V=12V και η ένταση του ρεύματος που περνάει από την πηγή (και διαρρέει το κύκλωμα) I=3A. Εφαρμόστε το νόμο το Ohm και βρείτε την Rολ. Κατόπιν υπολογίστε την αντίσταση R2.

  25255BUNSET-25255D6

  Άσκηση 13

 14. Δίνεται R1=4Ω, η τάση της πηγής V=6V και το ρεύμα που περνάει από την πηγή I=2Α. Βρείτε την Rολ χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm. Υπολογίστε την αντίσταση R2.

  25255BUNSET-25255D7

  Άσκηση 14

 15. Οι δύο αντιστάσεις είναι R1=30Ω και R2=50Ω και τροφοδοτούνται με τάση V=120V. Υπολογίστε την Rολ. Εφαρμόστε το νόμο του Ohm  και βρέστε την ένδειξη του αμπερόμετρου. Βρέστε ακόμα πόση θα είναι η τάση V1 στα άκρα της R1 και πόση η τάση V2 στα άκρα της R2. Ποια σχέση βλέπετε να έχουν οι τάσεις V1, V2 και V;

  25255BUNSET-25255D8

  Άσκηση 15

 16. Οι αντιστάσεις R1=12Ω και R2=4Ω τροφοδοτούνται με τάση V=24V. Υπολογίστε την Rολ. Εφαρμόστε το νόμο του Ohm και βρέστε το ρεύμα I του συστήματος. Πόση είναι η τάση V1 και η τάση V2 στα άκρα των δύο αντιστατών R1 και R2 αντίστοιχα; Υπολογίστε και πάλι με εφαρμογή του νόμου του Ohm τα ρεύματα Ι1 και Ι2 που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2Ποια βλέπετε να είναι η σχέση μεταξύ των τριών ρευμάτων Ι1, Ι2 και Ι;

  Untitled111-1

  Άσκηση 16

 17. Στο κύκλωμα δίνονται δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=4Ω και R2=6Ω συνδεμένοι σε σειρά. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση V1 στα άκρα της R1 και τη βρίσκουμε 8V. Πόσο είναι το ρεύμα που περνάει από την R2; Πόσο ρεύμα περνάει από την πηγή; Υπολογίστε την Rολ και κατόπιν την τάση με την οποία τροφοδοτεί η πηγή το σύστημα.  

  25255BUNSET-25255D9

  Άσκηση 17

 18.  Στο παρακάτω κύκλωμα οι ενδείξεις των οργάνων που εικονίζονται είναι 120V και 4A. Δίνεται επίσης η αντίσταση R1 =20Ω. Υπολογίστε την R και την τάση της πηγή V.

  Untitled113

  Άσκηση 18

 19. Οι αντιστάσεις στο κύκλωμα είναι R1=3Ω και R2=6Ω. Το αμπερόμετρο, που είναι συνδεμένο στον κλάδο του R1 δείχνει Ι1= 2Α. Πόση είναι η τάση στα άκρα της R1; Πόση είναι η τάση στα άκρα της R2; Και πόση είναι η τάση που τροφοδοτεί η πηγή το σύστημα των δύο αντιστατών; Υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση Rολ και κατόπιν, εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm, το ρεύμα Ι2 που διαρρέει την R2 και το ρεύμα Ι που περνάει από την πηγή.

  25255BUNSET-25255D10

  Άσκηση 19

 20. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του παρακάτω κυκλώματος. (Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014)

  image

  Άσκηση 20

 21. Στο κύκλωμα του σχήματος:
  1. Τι δείχνει το αμπερόμετρο όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός (OFF);
  2. Τι δείχνει το αμπερόμετρο όταν ο διακόπτης είναι κλειστός{ΟΝ);
  3. Ποιο το ρεύμα σε κάθε αντίσταση όταν ο διακόπτης είναι κλειστός; (Πανελλήνιος διαγωνισμός Φυσικής 2013)

  Untitled112

  Άσκηση 21

Γιάννης Γαϊσίδης
Visited 34.873 times, 1 visit(s) today

2 Comments

Add a Comment
 1. Αναστασία Λουκά

  Εξαιρετική δουλειά! Διακρίνεται για την αντιστοιχία της με το επίπεδο της γνώσης που καλούνται να οικοδομήσουν οι μαθητές μας στην Γ’ Γυμν. Βοηθά χωρίς να ταλαιπωρεί τους μαθητές με άστοχους, δύσκολους μαθηματικούς υπολογισμούς να διευκρινίσουν τις έννοιες και την πρακτική τους σημασία.
  Τη συστήνω ανεπιφύλακτα και έχω ανεβάσει αρκετές ασκήσεις (με την υπογραφή σας πάντοτε ) στην ηλεκτρονική μου τάξη.
  Αναστασία Λουκά,(ΠΕ04.01, 1ο Γυμν. Γλυκών Νερών)

  1. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *