Τοπίο στη Φυσική

Παράθυρο στην Επιστήμη

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Στις 20 ερωτήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

1. Σωματίδιο κινείται στο οριζόντιο άξονα x΄x. Τη χρονική στιγμή 0s βρίσκεται στη θέση -200m κινούμενο προς τα θετικά του άξονα x΄x με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή 2s περνάει από την αρχή του αξονα. Η θέση του σωματιδίου τη χρονική στιγμή 5s θα είναι:
2. Κινητό κινείται ευθύγραμμα και τα πρώτα 10s τα διανύει με 20m/s. Ενώ τα επόμενα 20s με 35m/s. Η μέση ταχύτητά του για το συνολικό χρόνο της κίνησης είναι:
3. Η ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα κινητό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές για το κινητό;

Ερώτηση 2

4. Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν την ίδια στιγμή από το ίδιο σημείο και κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία. Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα 10m/s και το Β ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η θέση του μεταβάλεται με το χρόνο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Σύρε την μπάρα σε μία τιμή του χρόνου όπου το σώμα θα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση.

Ερώτηση 5

0
6. Αντιστοίχισε τις εξισώσεις κίνησης της αριστερής στήλης με το είδος της κίνησης που εκφράζουν στη δεξιά στήλη. (Κλικ στην επιλογή σου στη δεξιά στήλη)
\displaystyle (-3m)+(10m/s)t
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

\displaystyle(10m/s)t-(2m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

\displaystyle (-4m/s)t+(3m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

\displaystyle(-3m/s)t-(8m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

\displaystyle5m+(5m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

7. Σε δύο σώματα Α και Β ασκούνται ίσες δυνάμεις. Το Α αυξάνει την ταχύτητά του κατά 5m/s κάθε δευτερόλεπτο και το Β κατά 10m/s κάθε δευτερόλεπτο. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.
8. Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος μάζας 2kg που κινείται ευθύγραμμα είναι x=8t2 (S.I). Στο σώμα ασκείται κατά τη διεύθυνση της κίνησης οριζόντια δύναμη F=48N. Πάνω στο σώμα ασκείται τριβή ολίσθησης:
9. Στο σώμα είναι δεμένα δύο νήματα με τα οποία ασκούνται οι δυνάμεις των 100Ν και 50Ν. Το σώμα επιταχύνεται, χωρίς τριβές, με επιτάχυνση 12m/s2. ξαφνικά το νήμα, το οποίο τραβάει το σώμα με 50Ν, σπάει. Τότε η επιτάχυνσή του γίνεται:

Ερώτηση 9

10. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην προσπάθειά του να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι, εκτελεί κατακόρυφο άλμα ύψους 0,8m. Ο χρόνος που παρέμεινε στον αέρα είναι:
11. Το σώμα έχει μάζα 10kg και ασκούνται επάνω του οι δυνάμεις F1, F2=60N, F3=40N καθώς και το βάρος W και η κάθετη δύναμη Ν του δαπέδου. Το σώμα κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση 4m/s2 . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

12. Στη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 450 βρίσκεται σώμα βάρους 50Ν. Μία δύναμη F=95N, παράλληλη προς το επίπεδο του κελιμένου, αρχίζει να κινεί από την ηρεμία το σώμα προς την κορυφή, η οποία απέχει από τη βάση 45m. Δίνεται ημ45=0,7 και συν45=07. Όταν το σώμα φτάνει στην κορυφή η ταχύτητά του είναι:

Ερώτηση 12

13. Σε σχέση με τη δύναμη που βάζουμε για να κινηθεί ένα σώμα πάνω στο πάτωμα με σταθερή ταχύτητα, για να ξεκινήσει από την ηρεμία το ίδιο σώμα, χρειάζεται:
14. Σε σώμα μάζας 40kg που βρίσκεται πάνω στο πάτωμα ασκούμε μία δυναμη η οποία είναι αρκετή για το θέσει σε κίνηση. Ο συντελεστής οριακής τριβής είναι 0,4 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,2. Αν διατηρήσουμε την ίδια δύναμη πάνω στο σώμα, τότε θα επιταχυνθεί με επιτάχυνση:
15. Ένα κιβώτιο μάζας 150kg βρίσκεται ακίνητο στο πάτωμα. Οι συντελεστές οριακής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι αντίστοιχα 0,5 και 0,4. Αν δύο εργάτες σπρώχνουν το κιβώτιο με συνολική οριζόντια δύναμη 500Ν, τότε η δύναμη της τριβής είναι:
16. Το σώμα Β είναι ακουμπισμένο πάνω στο Α και δεμένο με νήμα στο κατακόρυφο τοίχο. Ασκούμε στο Α τη δύναμη F κινούμε το σώμα προς τα δεξιά με επιτάχυνση, ενώ το Β παραμένει στη θέση του λόγω του νήματος που το συγκρατεί. Αν υπάρχουν τριβές μεταξύ του Α και του δαπέδου καθώς και μεταξύ του Α και του Β, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Ερώτηση 16

17. Σπρώχνουμε ένα κιβώτιο μάζας 50kg στο πάτωμα κατά 15m με οριζόντια δύναμη 300Ν. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,2, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
18. Δύο δίδυμα αδέρφια, περίπου της ίδιας μάζας, ανεβαίνουν έναν λόφο ύψους 900m. Ο πρώτος, ακολουθεί έναν ανηφορικό δρόμο με κλίση 100 και ο δεύτερος δρόμο κλίσης 200. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
19. Εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μία κικρή μεταλλική σφαίρα μάζας 3kg. Η σφαίρα ανεβαίνει σε ύψος 3m και πέφτει στο έδαφος χωρίς αντιστάσεις. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
20. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας Κ σε συνάρτηση με το ύψος y, για ένα σώμα που πέφτει χωρίς αντιστάσεις, δίνεται από τη σχέση \displaystyle K=675·-60y (SI). Άνοιξε τις κάρτες που πιστεύεις ότι απαντούν σωστά. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.
Μηχανική Ενέργεια
60J
Μέγιστο ύψος
8m
Μάζα σώματος
6kg
Ταχύτητα πτώσης στο έδαφος
15m/s

 

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(55 επισκέψεις, 4 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

Πώς σχεδιάζουμε ένα σωστό Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος

 • Του Albert Lee
 • Από το «The Physics Teacher»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως εκπαιδευτικοί φυσικοί, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μάθουν τη φυσική. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν όσο θα θέλαμε. Καθώς τους παρακολουθούμε, αρχίζουμε να βλέπουμε μερικές από τις δυσκολίες τους. Κάποιες από τις δυσκολίες τους είναι αναμενόμενες, αλλά μερικές είναι απροσδόκητες. Μία τέτοια δυσκολία είναι η κατάρτιση του διαγράμματος δύναμης ή διαγράμματος ελεύθερου σώματος (ΔΕΣ). Γνωρίζοντας τη σημασία της ικανότητας να σχεδιάσουμε σωστά ΔΕΣ, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας παρουσιάζοντας με σαφήνια τα απαραίτητα βήματα. Δυστυχώς, πολλές φορές, αυτό που μας φαίνεται σαφές, δεν είναι τόσο σαφές για τους μαθητές μας. Επομένως, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να σχεδιάσουν σωστά ένα ΔΕΣ; Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε μια προσέγγιση για να τους βοηθήσουμε να σχεδιάσουν σωστά τα ΔΕΣ. Όπως θα δείτε στη συζήτηση για την προσέγγισή μας, θα τονίσουμε μερικά πράγματα, γι αυτό την προσέγγισή μας την αναφέρουμε ως «προσέγγιση των τονισμένων σημείων».

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Οι δυσκολίες των μαθητών με την κατάρτιση σωστών ΔΕΣ είναι τόσο διαφορετικές όσο οι ίδιοι οι μαθητές. Δεν είναι λοιπόν περίεργο να διαπιστώσουμε ότι πολλοί φυσικοί έχουν ήδη μοιραστεί διάφορες χρήσιμες προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων διαφόρων σετ ασκήσεων, εισηγήσεων και προειδοποιήσεων για τα ΔΕΣ. Η προσέγγιση τονισμένων σημείων μοιράζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά που συζητούνται σε αυτό το κείμενο. Όμως, η προσέγγιση αυτή έχει επίσης μερικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται εδώ.

Ο κύριος στόχος της χρήσης της προσέγγισης των τονισμέων σημείων είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές μας μπορούν να λάβουν υπόψη όλες τις δυνάμεις επαφής. Τονίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι για να υπάρχουν δυνάμεις επαφής πρέπει να υπάρχει μια φυσική επαφή. Αυτό φυσικά μας αναγκάζει να μιλήσουμε για δυνάμεις επαφής και για δυνάμεις μη επαφής καθώς αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τα ΔΕΣ. Θα δείξουμε την προσέγγιση των τονισμένων σημείων χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα: Δύο σώματα, το Α και το Β, που φαίνονται στην Εικ. 1, βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Ένα χέρι ωθεί το σώμα Α με μια οριζόντια δύναμη προς τα δεξιά. Θα παρουσιάσουμε τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή δύο ξεχωριστών ΔΕΣ: Ένα για το σώμα Α και ένα για το σώμα Β.

Εικ. 1. Ένα απλό σχέδιο του προβλήματος / κατάστασης των δύο σωμάτων, του Α και του Β, τα οποία ωθούνται πάνω σε ένα τραπέζι χωρίς τριβή από ένα χέρι προς τα δεξιά. mA είναι η μάζα του Α και m,B είναι η μάζα του Β.

(περισσότερα…)

(144 επισκέψεις, 2 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  

Η Δυναμική, η Μηχανική Ενέργεια και η Διατήρησή της

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ένα μικρό αντικείμενο μάζας m.
  1. Λαμβάνοντας υπόψη ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την επιφάνεια του τραπεζιού, υπολόγισε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.
  2. Έστω h το ύψος του τραπεζιού από το δάπεδο. Κάνε τον ίδιο υπολογισμό του a ερωτήματος, λαμβάνοντας τώρα ως επίπεδο αναφοράς το δάπεδο.
  3. Από τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω ερωτημάτων, τι συμπεραίνεις για το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας;

  Άσκηση 1

 2. Γράψε τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας m, που το αφήνουμε να πέσει από ύψος H, σε συνάρτηση:
  1. Με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του.
  2. Με το χρόνο t της κίνησής του.
  3. Να σχεδιάσεις τα διαγράμματα U-y και U-t
 3. Δίνεται η εξίσωση U(y)=150-30y (στο S.I), όπου y είναι το διάστημα που διανύει κατά την πτώση του ένα σώμα.
  1. Υπολόγισε από ποιο ύψος το αφήσαμε να πέσει.
  2. Ποια είναι η εξίσωση U(t) για την ίδια πτώση του σώματος, όπου t ο χρόνος της κίνησής του;
  3. Υπολόγισε από την εξίσωση του b ερωτήματος το συνολικό χρόνο της πτώσης.
 4. Η χρονική εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος που πέφτει από ορισμένο ύψοςείναι U(t)=720-20t^2.
  1. Σε πόσο χρόνο πέφτει το σώμα στο έδαφος;
  2. Από πόσο ύψος πέφτει το σώμα;
  3. Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή 2s και σε πόσο ύψος βρίσκεται τότε το σώμα;
 5. Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας U ενός σώματος που πέφτει σε συνάρτηση με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Υπολόγισε:
  1. Από ποιο ύψος, Η, πέφτει το σώμα.
  2. Ποια είναι η μάζα m του σώματος.

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

(239 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 • 68
 •  
 •  
 •  
 •  

Έργο Βάρους και μεταβολή της Κ.Ε.

Τις ασκήσεις που ακολουθούν προσπάθησε να τις επιλύσεις εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. Να λαμβάνονται υπόψιν οι τριβές και οι αντιστάσεις, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο. Επίσης να παίρνεις g=10m/s2 .

 1. Αθλητής του άλματος επί κοντώ περνάει πάνω από ύψος 5,80m. Αν η μάζα του είναι 80kg υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους του.
  2. Την κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή που πέφτει στο στρώμα.
  3. Την ταχύτητα με την οποία κουμπάει το στρώμα.

  Άσκηση 1

 2. Εκτοξεύουμε με το χέρι μας μικρή συμπαγή σφαίρα, κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα υ0=8m/s.
  1. Σε πόσο ύψος από το σημείο που την εκτοξεύσαμε τη σφαίρα χάνει το 50% της αρχικής της κινητικής ενέργειας;
  2. Σε πόσο ύψος η ταχύτητά της μειώνεται κατά 50%;
  3. Σε πόσο ύψος μπορεί να φτάσει η σφαίρα και σε πόσο χρόνο;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 3. Από ύψος 13,2m πάνω από το έδαφος ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω μικρό συμπαγές σώμα μάζας 5kg με ταχύτητα υ0=5m/s.

  1. Πόσο είναι το έργο του βάρους κατά την κίνησή του μέχρι το έδαφος;
  2. Με πόση κινητική ενέργεια φτάνει στο έδαφος;
  3. Πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να αγγίξει το έδαφος;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 4. Σφαίρα μάζας 5kg ανεβαίνει προς τα πάνω με τη βοήθεια ενός σχοινιού. Μετά από διάστημα 4m η σφαίρα αποκτά ταχύτητα 8m/s. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F που ασκεί το σχοινί στη σφαίρα για τη διαδρομή των 4m; Κατά τη διάρκεια της κίνησης, επί της σφαίρας ασκείται σταθερή δύναμη αντίστασης του αέρα Fαντ=10N.

  Άσκηση 4

 5. Από ύψος 100m αφήνουμε να πέσει σώμα μάζας 20kg. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 40m/s. Υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους.
  2. Το έργο της αντίστασης του αέρα.
  3. Με πόση ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος αν δεν υπήρχε αέρας;

  (περισσότερα…)

(142 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πώς τα πράγματα αποκτούν το βάρος τους: Η φύση της μάζας

 • Του Don Lincoln
 • Από το «The Physics Teacher»

Περίληψη

Η φυσική είναι ένα βαρύ αντικείμενο, γεμάτο ουσία και σοβαρότητα. Επομένως, είναι ίσως εντελώς λογικό, ένα κεντρικό ζήτημα προσήλωσης να είναι η μάζα. Αλλά τι είναι η μάζα στην πραγματικότητα; Ποια είναι η προέλευση και η φύση αυτού του πιο ουσιώδους στοιχείου του κόσμου γύρω μας; Και υπάρχουν άραγε κάποιες εκπλήξεις, που θα μπορούσαμε να δούμε, καθώς θα σκάβουμε βαθύτερα σε αυτό το ερώτημα; Σε αυτό το άρθρο, ελπίζω να εκπλήξω κάθε αναγνώστη τουλάχιστον μία φορά.

Όλοι έχουμε μια διαισθητική κατανόηση της μάζας. Είναι το ποσό των «υλικών» που αποτελούν κάτι. Ενώ οι φυσικοί μπορεί να έχουν μια πιο ξεχωριστή εκτίμηση του θέματος, η καθημερινή μας διαίσθηση για τη μάζα είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του ξαδέλφου του βάρους. Τα πιο μαζικά πράγματα ζυγίζουν περισσότερο. Η σύνδεση βάρους / μάζας άρχισε να γίνεται κατανοητή κατά τη διάρκεια του μεσαίου μέρους της τελευταίας χιλιετίας και αποδεικνύεται ότι είναι ένα κρίσιμο και, μερικές φορές, απροσδόκητο χαρακτηριστικό της δομής του σύμπαντος. Θα επιστρέψω σε αυτό αργότερα.

Η μάζα παίζει ρόλο τόσο στην αδράνεια, δηλαδή στην τάση ενός αντικειμένου να μετατοπιστεί ή να παραμείνει ακίνητο, όσο και στο βάρος, που είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο λόγω βαρύτητας. Ο Αριστοτέλης υποστήριξε τον 4ο αιώνα π.Χ. ότι τα αντικείμενα έπεφταν με ταχύτητα ανάλογη προς τη μάζα τους. (Και με τον όρο μάζα εννοούσε πραγματικά αυτό που τώρα αποκαλούμε βάρος.)

Τα πειράματα του Galileo (Εικόνα 1) άλλαξαν όλα αυτά στα τέλη του 16ου αιώνα. Το 1589-1592, ο Galileo μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα αντικείμενα πέφτουν υπό την επίδραση της βαρύτητας και διαπίστωσε ότι έπεφταν ανεξάρτητα από τη μάζα τους. Αυτό επιβεβαίωσε τη διαίσθησή του, την οποία σχημάτισε μέσω ενός πειράματος σκέψης. Κάθε στερεό αντικείμενο μπορεί να φανταστείτε ότι αποτελείται από δύο ξεχωριστά αντικείμενα, το ένα να έχει το διπλάσιο βάρος του άλλου. Όταν ρίχνετε το εννιαίο βάρος και τα δύο κομμάτια πέφτουν με τον ίδιο ρυθμό. Επιπλέον, εάν τα δύο βάρη διαχωρίστηκαν πράγματι, ενώθηκαν με ένα νήμα και στη συνέχεια έπεσαν, φανταστείτε ότι θα πέσουν μαζί και όχι με διαφορετικούς ρυθμούς. Με αυτό το σκεπτικό, περίμενε να διαψεύσει τον Αριστοτέλη, κάτι που τελικά το παρατήρησε.

Εικ. 1. Οι πρώτες πραγματικές ιδέες για τη σύνδεση μεταξύ μάζας, βάρους και κίνησης καταγράφηκαν από τον Galileo.

Ο σπουδαστής του, Vincenzo Viviani, περιέγραψε τη βιογραφία του Galileo το 1654 και είναι εκεί όπου αναφέρθηκε η ιστορία του Galileo που ρίχνει μπάλες από τον Πύργο της Πίζας. Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία στα γραπτά του Galileo. Μάλλον στο έργο του Δύο Νέες Επιστήμες, που δημοσιεύθηκε το 1638, ο Γαλιλαίος περιέγραψε τα πειράματα χρησιμοποιώντας μια χάλκινη μπάλλα και μια ξύλινη ράμπα. Ενώ οι σύγχρονοι καθηγητές φυσικής θα αναγνωρίσουν ότι μια σωστή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιστροφικές ιδιότητες του αντικειμένου, τα δύο βασικά συμπεράσματα του Galileo ήταν ότι αντικείμενα με τις ίδιες διαστάσεις παρουσιάζουν πανομοιότυπη κίνηση (ανεξάρτητα από τη μάζα τους) και ότι η απόσταση που διανύει το αντικείμενο είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου της κίνησης. (περισσότερα…)

(253 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  

Η έννοια του έργου

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1.  Ανάφερε τρεις περιπτώσεις μεταφοράς ενέργειας από ένα σώμα σε ένα άλλο.
 2. Δύναμη F επιταχύνει σώμα μάζας 5kg με επιτάχυνση 4m/s2 και το μεταφέρει σε απόσταση 20m. Υπολόγισε:
  1. Το έργο της F.
  2. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα κατά τη μετακίνηση.
 3. Τροφοδοτούμε ένα σώμα μάζας 1kg με ενέργεια 200J μέσω του έργου δύναμης 50Ν.
  1. Πόσο διάστημα θα μετακινηθεί το σώμα;
  2. Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα;
 4. Μία οριζόντια δύναμη 80Ν κινεί ένα σώμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m:
  1. Πόση είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα από τη δύναμη των 80Ν και πού ξοδεύεται αυτή;
  2. Πόσο είναι το έργο της τριβής ολίσθησης;
 5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με ενέργεια 500J. Για ένα διάστημα 3m ασκούμε σ’ αυτό δύναμη 100Ν με την ίδια κατεύθυνση της κίνησης. Πόση θα γίνει η ενέργεια του σώματος; Αν η δύναμη ασκηθεί με αντίθετη προς την κίνηση κατεύθυνση πάλι κατά 3m, πόση θα γίνει τότε η ενέργεια του σώματος;
 6. Σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται μία δύναμη 30Ν, η οποία το μετακινεί κατά 2m. Αν η ενέργεια που προσφέρθηκε μέσω της δύναμης είναι 48J εξέτασε αν η κατεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια.
 7. Πόσο έργο χρειάζεται για να ανεβεί ένα ασανσέρ μάζας 800kg σε ύψος 12m; Αν στο ασανσέρ αυτό προσφέρουμε έργο 120.000J, πόσο ψηλά μπορεί να ανεβεί;
 8. Με τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος τραβάμε προς τα πάνω μία σφαίρα μάζας 3kg για διάστημα 4m. Αν η σφαίρα αυξάνει την ταχύτητά της με ρυθμό 2m/s κάθε δευτερόλεπτο, υπολόγισε:
  1. Tο έργο της τάσης του νήματος.
  2. Το έργο του βάρους του σώματος.
  3. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται από τη δύναμη στη σφαίρα.
  4. Πόση από την ενέργεια του ερωτήματος 3 καταναλώνεται από τη σφαίρα;

  Άσκηση 8

  (περισσότερα…)

(224 επισκέψεις, 4 επισκέψεις σήμερα)
Μοιράσου το...
 •  
 •  
 • 21
 •  
 •  
 •  
 •  
Τοπίο στη Φυσική © 2014 Frontier Theme