1ο Κριτήριο Online A Λυκείου

Το κριτήριο περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις, που απαντιώνται με "κλικ", σε όλη την ύλη της Α Λυκείου. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 1 μονάδα.

Μόλις τις ολοκληρώσεις πάτησε το "Αποτελέσματα" και θα δεις αμέσως την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Να παίρνεις g=10m/s2.

1. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Ένα κινητό κινείται πάνω στον οριζόντιο άξονα κινούμενο με σταθερή φορά. Τη στιγμή 3s βρίσκεται στη θέση 8m ενώ τη στιγμή 9s στη θέση -4m.
2. Η εξίσωση της κίνησης ενός σωματιδίου είναι x=(80m)-(20m/s)·t στο S.I. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
3. Ένα κινητό, κινούμενο ευθύγραμμα, αυξάνει την ταχύτητά του κατά 3m/s κάθε δευτερόλεπτο. Αν τη στιγμή 0s η ταχύτητά του ήταν 5m/s, τότε το κινητό:
4. Το διάγραμμα απεικονίζει τη μεταβολή της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο δύο κινητών Α και Β, τα οπαία ξεκινούν από την ίδια θέση και κινούνται ευθύγραμμα. Επίλεξε τη σωστή πρόταση.

Ερώτηση 4

5. Δύο κινητά Α και Β κινούνται πάνω στον οριζόντιο άξονα x με εξισώσεις κίνησης: \displaystyle x_A=(20m/s)t-t^2 και \displaystyle x_B=t^2, για 0≤t≤10s. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;
6. Το σώμα είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή 0s ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη F μέσω σχοινιού, οπότε αρχίζει να κινείται. Μετά από 5s το σχοινί σπάει. Τι είδους κινήσεις εκτελεί το σώμα στις παρακάτω χρονικές στιγμές; Με κλικ άνοιξε τις κάρτες και άφησε ανοιχτές μόνο αυτές που περιέχουν σωστές απαντήσεις. Τις υπόλοιπες ξανακλείστες.

Ερώτηση 6

2s
Εΰθύγραμμη ομαλή κίνηση
4s
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
5s
Έχει μέγιστη ταχύτητα
7s
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη
7. Η μικρή σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με τη βοήθεια ενός σχοινιού. Στην εικόνα έχουν σχεδιαστεί τα διανύσματα της τάσης F του σχοινιού και του βάρους W, καθώς και τα διανύσματα της ταχύτητας υ και της επιτάχυνσης α. Σύγκρινε τα μέτρα των δυνάμεων F και W και επίλεξε τη σωστή πρόταση.

Ερώτηση 7

8. Σώμα κινείται ευθύγραμμα με επιτάχυνση α πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F. Για να μειωθεί η επιτάχυνσή του στο 1/3 της α, θα πρέπει να ασκηθεί στο σώμα μία δεύτερη οριζόντια δύναμη:
9. Τα σώματα Α και Β έχουν την ίδια μάζα m και είναι δεμένα μεταξύ τους με ένα νήμα, το οποίο έχει όριο θραύσης 100Ν. Επίλεξε ποια θα πρέπει να είναι η μέγιστη δύναμη F που πρέπει να ασκήσουμε στο Α, ώστε να κινηθεί το σύστημα των δύο σωμάτων χωρίς να σπάσει το νήμα. Τριβές δεν υπάρχουν.

Ερώτηση 9

10. Σε μικρή σφαίρα, η οποία αρχικά ήταν ακίνητη, η συνισταμένη των δυνάμεων F που ασκούνται επάνω της μεταβάλλετσι με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποια από τις προτάσεις είναι σωστή;

Ερώτηση 10

11. Το σώμα κινείται προς τα δεξιά υπό την επίδραση της δύναμης F και της τριβής με το οριζόντιο δάπεδο. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα απεικονίζει τις δυνάμεις που ασκούνται από το σώμα στο δάπεδο;

Ερώτηση 11

12. Η μικρή σφαίρα,που αρχικά είναι ακίνητη, δέχεται τις δυνάμεις των 100Ν και 70,7Ν υπό γωνία μεταξύ τους 1350. Επίλεξε την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί.

Ερώτηση 12

13. Σώμα ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε επάνω του οριζόντια δύναμη F, η οποία προοδευτικά αυξάνει το μέτρο της ξεκινώντας από 0Ν. Όταν το μέτρο της υπερβεί τα 30Ν το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Αν μειώσουμε τη δύναμη ατα 28Ν, το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
14. Πάνω σε οριζόντια επιφάνεια πετάμε δύο σώματα Α και Β με ίδιες αρχικές ταχύτητες, έστω υ0. Έστω επίσης ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των σωμάτων και της επιφάνειας είναι μ και ότι το Α έχει διπλάσια μάζα από το Β, δηλαδή mA=2mB. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
15. Δύναμη F=450N ανεβάζει το σώμα μάζας 50kg σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 300 με επιτάχυνση α=4m/s2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Η τριβή ολίσθησης που ασκείται από το κεκλιμένο επίπεδο στο σώμα είναι:

Ερώτηση 15

16. Σώμα κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με κινητική ενέργεια 300J υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F. Αντιστοίχισε τα έργα WF, WT, WB των δυνάμεων F, τριβής Τ και του βάρους Β αντίστοιχα καθώς και του συνολικού έργου ΣW και κινητικής ενέργειας που αποκτά το σώμα, με τις τιμές τους. (Κλικ πάνω στη τιμή που αντιστοιχεί σωστά)
WF
-100J

Unselect

500J

Unselect

200J

Unselect

300J

Unselect

0N

Unselect

WT
-100J

Unselect

500J

Unselect

200J

Unselect

300J

Unselect

0N

Unselect

WB
-100J

Unselect

500J

Unselect

200J

Unselect

300J

Unselect

0N

Unselect

ΣW
-100J

Unselect

500J

Unselect

200J

Unselect

300J

Unselect

0N

Unselect

K
-100J

Unselect

500J

Unselect

200J

Unselect

300J

Unselect

0N

Unselect

17. Σώμα 10kg βάλλεται με αρχική ταχύτητα υ0=12m/s πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα διανύει ορισμένο διάστημα και σταματάει. Το έργο της τριβής είναι:

Ερώτηση 17

18. Σώμα πέφτει ελεύθερα, χωρίς αντιστάσεις, από ορισμένο ύψος και κτυπάει στο έδαφος με 40m/s. Με πόση ταχύτητα περνάει από το μέσον του ύψους που το αφήσαμε;
19. Μπαλάκι του τέννις, μάζας 150gr, πέφτει στη ρακέτα του τενίστα με ταχύτητα 40m/s και επιστρέφει, μετά το κτύπημα, με ταχύτητα 60m/s. Το έργο της δύναμης με την οποία η ρακέτα κτυπάει το μπαλάκι είναι:
20. Σώμα εκτοξεύεται από την επιφάνεια του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ0=100m/s. Στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του εκρίγνυται σε πολλά κομμάτια και ένα από αυτά επιστρέφει στο έδαφος με ταχύτητα 150m/s. Αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις, η ταχύτητα του κομματιού αυτού αμέσως μετά την έκρηξη είναι περίπου:

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Visited 897 times, 1 visit(s) today
Updated: 27 Μαρτίου 2018 — 20:59

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *