Ετικέτα: Χρόνος

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

1. Η χρονική στιγμή 1h 18min είναι ίση με:
2. Η χρονική στιγμή 4,2h είναι ίση με:
3. Σέρνοντας τους παρακάτω χρόνους με το ποντίκι, κατάταξέ τους από τον μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
 • 5min 45s
 • 6min
 • 350s
 • 0,15h
4. Ένα γεγονός Α αρχίζει τη χρονική στιγμή 08:05 και έχει χρονική διάρκεια 15min. Ένα άλλο γεγονός Β αρχίζει τη στιγμή που τελειώνει το Α και έχει χρονική διάρκεια διπλάσια από το Α. Το Β τελειώνει τη χρονική στιγμή:
5. Αθλητής του σπριντ έκανε χρόνο 9,96s στα 100m και βγήκε 2ος με διαφορά χρόνου 3 εκατοστά του δευτερόλεπτου από τον πρώτο. Ο χρόνος του πρώτου ήταν:
6. Πέντε μαθητές μέτρησαν το χρόνο πτώσης ενός αντικειμένου με τα ψηφιακά τους ρολόγια ακρίβειας εκατοστού του δευτερόλεπτου. Η μέση τιμή των μετρήσεών τους ήταν 0,876s. Ποιο χρόνο πτώσης πρέπει να ανακοινώσουν τελικά;
7. Η σφαίρα του εκκρεμούς χρειάζεται 0,3s για να πάει από την άκρη Α στην άλλη άκρη Β. Ο χρόνος της μίας ταλάντωσης είναι:

                             Ερώτηση 7

8. Εκκρεμές εκτελεί 30 ταλαντώσεις σε ένα λεπτό. Ο χρόνος της μίας ταλάντωσης είναι:
9. Ο χρόνος μίας ταλάντωσης ενός εκκρεμούς είναι 1,5s. Ο χρόνος των 50 ταλαντώσεων είναι:
10. Το εκκρεμές εκτελεί τη μία ταλάντωση σε χρόνο 1s. Πόσες φορές θα περάσει η σφαίρα από το σημείο Κ μέσα σε 10s;

Ερώτηση 10


 

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Χρόνου-Η Ακρίβεια

Πριν προχωρήσεις στις ασκήσεις κατέβασε με κλικ εδώ μία παρουσίαση με Power Point της θεωρίας για τη μέτρηση του χρόνου.

 1. Δίνονται οι χρονικές διάρκειες τεσσάρων γεγονότων. Κατατάξτε τα με τη σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διάρκεια.
  1. 2,5h
  2. 140min
  3. 180s
  4. 2h 40min
 2. Δίνονται οι χρονικές στιγμές 5s και 12s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Μεταξύ των 5s και 12s έχουμε χρονική διάρκεια 5s+12s=17s.
  2. Το χρονικό,διάστημα μεταξύ των δύο αυτών στιγμών είναι 12s-5s=7s.
  3. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.
  4. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των στιγμών αυτών είναι τα 12s.
 3. Πόσα και ποια χρονικά διαστήματα μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των χρονικών στιγμών 0s, 5s και 8s;
 4. Ένα γεγονός Α αρχίζει τη χρονική στιγμή 3s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 7s. Ένα δεύτερο γεγονός Β αρχίζει τη χρονική στιγμή 30s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 34s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Το γεγονός Β διαρκεί περισσότερο από το Α.
  2. Το γεγονός Α διαρκεί περισσότερο από το Β
  3. Τα δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  4. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χρονικές διάρκειες των δύο γεγονότων, γιατί συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
 5. Δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια, αλλά ξεκινούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή, επειδή έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  2. Το γεγονός που ξεκίνησε πιο αργά τελειώνει και αργότερα.
  3. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  4. Το γεγονός που ξεκίνησε νωρίτερα τελειώνει μετά τη χρονική στιγμή που τελειώνει το άλλο.
 6. Ο μεγάλος δείκτης του χρονόμετρου μετράει τα δευτερόλεπτα και ο μικρός τα λεπτά. Είναι αναλογικό ή ψηφιακό το χρονόμετρο αυτό; Τι ακρίβεια μπορούμε να εχουμε;

  Άσκηση 2

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)