Ετικέτα: Φως

Ανάκλαση του φωτός – Είδωλα

 1.  Συμπληρώστε τη φράση που ακολουθεί με τη σωστή  πρόταση. Ανάκλαση έχουμε όταν μία δέσμη φωτός
  1. συναντήσει την επιφάνεια ενός διαφανούς σώματος και περνάει μέσα σ’ αυτό.
  2. αλλάζει διεύθυνση διάδοσης.
  3. δεν αλλάζει μέσο διάδοσης.
  4. αλλάζει διεύθυνση διάδοσης, όταν συναντάει την επιφάνεια ενός σώματος, και συνεχίζει να διαδίδεται στο ίδιο μέσο.
 2. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές; Η διάχυση
  1. είναι η ανάκλαση του φωτός όταν πέφτει πάνω σε τραχιές επιφάνειες.
  2. γίνεται όταν πέφτει φως πάνω σε λείες επιφάνειες.
  3. υπάρχει όταν το φως περνάει από από ένα διαφανές μέσο σε ένα άλλο.
  4. έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε όλα τα αντικείμενα γύρω μας όταν φωτίζονται.
 3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση ή τις σωστές απαντήσεις. Στην ανάκλαση ισχύει:
  1. Η προσπίπτουσα, η ανακλώμενη ακτίνα και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο πρόσπωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
  2. H γωνία πρόσπωσης δεν ισούται με τη γωνία ανάκλασης, όταν υπάρχει διάχυση του φωτός.
  3. Η προσπίπτουσα και ανακλώμενη ακτίνα δε βρίσκονται στο ίδιο μέσο.
  4. Η ανακλώμενη ακτίνα ταξιδεύει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό, τι η προσπίπτουσα.
 4. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση ή τις σωστές προτάσεις. Το είδωλο ενός αντικειμένου που σχηματίζεται σε έναν επίπεδο καθρέπτη
  1. ειναι πάντα συμμετρικό του αντικειμένου ως προς τον καθρέπτη.
  2. είναι αποτέλεσμα της τομής των ανακλώμενων ακτίνων.
  3. είναι αποτέλεσμα της τομής των προσπιπτουσών ακτίνων.
  4. έχει μέγεθος μικρότερο από το αντικείμενο.
 5. Το είδωλο ενός αντικειμένου που σχηματίζεται σε έναν επίπεδο καθρέπτη είναι “φανταστικό”. Τι εννοούμε με τον όρο “φανταστικό”;
 6. Μία παράλληλη δέσμη φωτός πέφτει στην επιφάνεια ενός μέσου. Υπάρχει ανάκλαση και στις δύο περιπτώσεις Α και Β; Σε ποια εικόνα έχουμε κατοπτρική ανάκλαση και γιατί;
  Άσκηση 1

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)

Το Φως και η διάδοσή του

 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Ο Δημόκριτος υποστήριζε ότι τα αντικείμενα γίνονται ορατά επειδή εκπέμπουν σωματίδια.
  2. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ένα αντικείμενο γίνεται ορατό επειδή ρεύμα φωτιάς φεύγει από τα μάτια μας και πέφτει στο αντικείμενο.
  3. Τα αυτόφωτα εκπέμπουν  φως επειδή τα ίδια είναι φωτεινές πηγές.
  4. Τα ετερόφωτα αντικείμενα εκπέμπουν όλο το φως που πέφτει επάνω τους.
 2. Αντιστοιχίστε τα φαινόμενα και τις εφαρμογές της αριστερής στήλης με τα αποτελέσματα που προκαλεί το φως, στη δεξιά.
  Ηλιακά αυτοκίνηταΑ.1.Χημικές Αντιδράσεις
  Ηλιακός θερμοσίφωναςΒ.2.Διέγερση του εγκεφάλου
  ΦωτοσύνθεσηΓ.3.Ηλεκτρικό ρεύμα
  ΑκτινόμετροΔ.4.Θέρμανση
  ΌρασηΕ.5.Κίνηση
 3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποτελούν ιδιότητες των φωτονίων;
  1. Τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός.
  2. Κάθε φωτόνιο έχει καθορισμένη μάζα.
  3. Κάθε φωτόνιο έχει καθορισμένη ενέργεια.
  4. Τα φωτόνια της πράσινης ακτινοβολίας έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από τα φωτόνια της κόκκινης.
 4. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις. Όταν η ύλη απορροφά φωτόνια:
  1. Αυξάνεται η ενέργεια των φωτονίων.
  2. Αυξάνεται η ενέργεια των μορίων της ύλης.
  3. Αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος.
  4. Αυξάνεται η μάζα του σώματος.
 5. Στην εικόνα φαίνονται τρεις φωτεινές πηγές. Ποιες από αυτές είναι φυσικές και ποιες τεχνητές; Ποιες ενεργειακές μετατροπές γίνονται σε κάθε μία;
  Άσκηση 5

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)