Ετικέτα: Σύνδεση Αντιστάσεων

Συνδεση Αντιστάσεων Online

Οι ερωτήσεις True-False (Σωστού-Λάθους) βαθμολογούνται από 0,5 μονάδες και οι υπόλοιπες από 2 μονάδες.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου με άριστα το 20.

1. Στη σύνδεση σε σειρά οι αντιστάτες έχουν κοινή τάση.
2. Στην παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση δίνεται από τη σχέση \displaystyle R_{o \lambda} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} .
3. Μία μπαταρία  τροφοδοτεί έναν αντιστάτη με ρεύμα 2Α. Αν συνδέσουμε σε σειρά έναν όμοιο αντιστάτη, τότε θα περάσει ρεύμα 1Α.
4. Αν συνδέσουμε παράλληλα δύο όμοιους αντιστάτες, τότε η ισοδύναμη αντίσταση διπλασιάζεται.
5. Αν συνδέσουμε δύο αντιστάτες σε σειρά, τότε από την μεγαλύτερη αντίσταση περνάει μικρότερο ρεύμα.
6. Σε μία παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών η τάση στα άκρα του ενός αντιστάτη είναι ίδια με τη συνολική τάση της παράλληλης σύνδεσης.
7. Οι ενδείξεις των βολτομέτρων στα άκρα των R1 και R2 είναι 8V και 4V αντίστοιχα. Επομένως η R1 είναι μεγαλύτερη από την R2.

Ερώτηση 5
8. Οι ενδείξεις των αμπερομέτρων για τα ρεύματα που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 είναι 2Α και 4Α αντίστοιχα. Τότε η αντίσταση R1 είναι μεγαλύτερη από την R2.

Ερώτηση 6
9. Αν οι αντιστάσεις 10Ω και 15Ω συνδεθούν παράλληλα, η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι:
10. Οι δύο αντιστάσεις R1 και R2 είναι αντίστοιχα 10Ω και 5Ω και τροφοδοτούνται με τάση 60V. Ποια είναι η ένδειξη του αμπερόμετρου;

Άσκηση 10
11. Οι δύο αντιστάσεις R1 και R2 είναι αντίστοιχα 6Ω και 3Ω και τροφοδοτούνται με τάση 60V. Ποια είναι η ένδειξη του αμπερόμετρου;

Άσκηση 11

Άσκηση 11

12. Οι ενδείξεις των οργάνων είναι 24V και 2Α. Αν η αντίσταση R1 είναι ίση με 8Ω, πόση είναι η αντίσταση R2;

Ερώτηση 12
13. Οι ενδείξεις των οργάνων είναι 12V και 6Α. Αν η αντίσταση R1 είναι 3Ω, πόση είναι η R2;

Ερώτηση 13

Ερώτηση 13

14. To κύκλωμα τροφοδοτείται με τάση 60V, το βολτόμετρο δείχνει 40V και το αμπερόμετρο 5Α. Επέλεξε τις σωστές προτάσεις:

Ερώτηση 12
15. Οι ενδείξεις των τριών οργάνων μέτρησης είναι 12V, 20V και 2Α, όπως δείχνει η εικόνα. Πόση είναι η αντίσταση R2;

Ερώτηση 13
16. Η πηγή τροφοδοτεί το κύκλωμα με 24V και οι ενδείξεις των οργάνων είναι 5Α και 2Α, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πόση είναι η αντίσταση R2;

Ερώτηση 14

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Σύνδεση αντιστατών – Ασκήσεις

Πριν ασχοληθείς με τις ασκήσεις, κατέβασε με κλικ εδώ μία παρουσίαση σε Power Point της θεωρίας της σύνδεσης των αντιστατών, για την καλύτερη κατανόησή της.

 1. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω σχέσεις ισχύουν για σύνδεση δύο αντιστατών R1 και R2 σε σειρά και ποιες για παράλληλη.
  1. R_{\o \lambda}=R_1+R_2
  2. \frac{1}{R_{\o \lambda}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_1}
  3. V=κοινή
  4. Ι=κοινό
  5. I=I_1+I_2
  6. V=V_1+V_2
 2. Διαθέτετε δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουμε σε σειρά. Η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι:
  1. Μικρότερη από 0,01Ω.
  2. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
  3. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.
 3. Διαθέτετε δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουμε παράλληλα. Η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι:
  1. Μικρότερη από 0,01Ω.
  2. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
  3. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.
 4. Σημειώστε με Σ και Λ τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
  1. Οταν συνδέουμε αντιστάτες σε σειρά μειώνουμε τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος.
  2. Η παράλληλη σύνδεση μειώνει τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος.
  3. Στην σύνδεση αντιστατών σε σειρά από οποιοδήποτε σημείο το κυκλώματος περνάει το ίδιο ρεύμα.
  4. Δύο αντιστάτες συνδεμένοι παράλληλα διαρρέονται πάντα από το ίδιο ρεύμα.
 5. Δύο λάμπες Λ1 και Λ2 συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται με μία πηγή. Ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός. Φωτοβολούν οι δύο λάμπες; Αν κλείσουμε το διακόπτη δ, θα φωτοβολούν; Σημειώστε και στις δύο περιπτώσεις την πορεία του ρεύματος στο κύκλωμα. Υπόδειξη: πρέπει να γνωρίζετε ότι το ρεύμα όταν συναντάει δύο δρόμους εκ των οποίων ο ένας έχει μηδενική ή ασήμαντη αντίσταση ενώ ο άλλος παρουσιάζει υπολογίσιμη αντίσταση, τότε όλο το ρεύμα περνάει από τον αγωγό χωρίς αντίσταση.
  25255BUNSET-25255D1

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)