Ετικέτα: Μηχανικά Κύματα

Μηχανικά Κύματα Online

Απάντησε στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν. Αφορούν σε ερωτήσεις πάνω στα Μηχανικά Κύματα. Όταν ολοκληρώσεις πατήστε "Αποτελέσματα" για να δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Τα μηχανικά κύματα:

2. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Όταν τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος τότε έχουμε εγκάρσιο κύμα. Όταν ταλαντώνονται προς τη διεύθυνση διάδοσης έχουμε κύμα. Όταν έχουμε διάδοση στο ίδιο μέσο τα κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό, τι τα .

3. Στην εικόνα φαίνεται ένα στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου κύματος που διαδίδεται πάνω σε ενα σχοινί. Το μήκος κύματος είναι η απόσταση:

20140326_165811000_iOS

Ερώτηση 3

4. Η εικόνα δείχνει στιγμιότυπα δύο κυμάτων Α και Β που διαδίδονται στο ίδιο μέσο Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις:

20140326_171007000_iOS

Ερώτηση 4

5. Η πηγή Π δημιουργεί ταλαντώσεις οι οποίες διαδίδονται στα σωματίδια ενός μέσου που παριστάνονται με τελείες.
Στην εικόνα φαίνεται το στιγμιότυπο του κύματος μια ορισμένη χρονική στιγμή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 5

Ερώτηση 5

6. Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις. Το μήκος κύματος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:
7. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής του κύματος, τότε το μήκος κύματος:
8. Η ενέργεια που μεταφέρει ένα μηχανικό κύμα αυξάνεται όταν:

9. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Ένα κύμα τρέχει  στο νερό με ταχύτητα 120m/s και έχει μήκος κύματος 10m. H συχνότητά του είναι Hz. Όταν το ίδiο κύμα περνάει στον αέρα, η ταχύτητά του γίνεται 84m/s και το μήκος κύματος m.

10. Σε ένα σχοινί μήκους 12m διαδίδεται κύμα συχνότητας 2Hz με ταχύτητα 4m/s. Τότε το πλήθος των μηκών κύματος που εμφανίζονται στο σχοινί είναι:

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Μηχανικά Κύματα

 1. Δείξτε, επιλέγοντας τρία παραδείγματα, ότι μπορούμε να μεταφέρουμε ενέργεια σε απόσταση χωρίς να γίνει μεταφορά ύλης.
 2. Σημειώστε με Σ για τη σωστή και Λ για τη λάθος πρόταση.
  1. Υπάρχουν κύματα που μπορούν να διαδοθούν και στο κενό.
  2. Μία βασική ιδιότητα του κύματος είναι η μεταφορά ενέργειας.
  3. Για να υπάρξει κύμα απαιτείται πηγή που να παράγει ενέργεια.
  4. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν δυναμική και κινητική ενέργεια.
 3. Υποθέστε ότι στέλνετε έναν παλμό κατα μήκος ενός σχοινιού. Τι γίνεται με τη θέση ενός σημείου του σχοινιού πριν φτάσει στο σημείο αυτό ο παλμός, όταν φτάνει κι όταν περάσει από το σημείο;
 4. Γιατί ο αθλητής του σέρφιγκ κατά την κίνησή του βρίσκεται πάντα ψηλότερα από το οριζόντιο επίπεδο της ήρεμης θάλασσας;                  

  Άσκηση 4

  (περισσότερα…)