Ετικέτα: Μήκος – Χρόνος – Μάζα

Μήκος-Χρόνος-Μάζα Online

Απάντησε στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν πάνω στις μετρήσεις του μήκους, του χρόνου και της μάζας.

1. Ποια από τις παρακάτω πράξεις δεν μπορεί να γίνει;

2. Ταξινόμησε τα παρακάτω μήκη από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. (Σύρετα με το ποντίκι στη θέση που θέλεις)
 • 30mm
 • 0,2cm
 • 25cm
 • 0,2m
 • 0,01km

3. Η ρόδα κυλάει προς τα δεξιά και έχει ακτίνα R=50cm (0,5m). Πόσο μήκος θα τρέξει αν κάνει 10 περιστροφές; Επέλεξε τη σωστή απάντηση. Θυμήσου ότι η περίμετρος κύκλου δίνεται από τη σχέση s=2·π·R και π=3,14.

image

Ερώτηση 3

4. Δίνονται οι χρονικές στιγμές της αρχής και του τέλους τεσσάρων γεγονότων.

α/αΑρχήΤέλος
Α3s7s
Β5s8s
Γ4s8s
Δ11s16s
Ποια από τα γεγονότα αυτά έχουν την ίδια χρονική διάρκεια;

5. Δύο αθλητές Α και Β των 100m σπριντ χρονομετρούνται με χρόνο 10,23s και οι δύο. Τελικά νικητής ανακυρήσσεται ο Α με διαφορά χρόνου 2ms  από τον Β. Αν ο χρόνος του νικητή, όπως προέκυψε από το φώτο φίνις ήταν 10,233s, τότε ο χρόνος του Β ήταν:

6. Το εκκρεμές Α εκτελεί μία πλήρη ταλάντωση σε 1,6s και το Β σε 1,2s. Αν τα αφήσουμε ταυτόχρονα από την ακραία θέση τους, όπως φαίνεται στην εικόνα, με πόση διαφορά χρόνου θα περάσουν από την κατακόρυφη θέση;

Ερώτηση 5

Ερώτηση 6

7. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; Δύο σώματα Α και Β έχουν ίσες μάζες.

8. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

Αν πολλαπλασιάσουμε τη μάζα σε kg ενός σώματος με το βρίσκουμε το βάρος του σε Ν. Επομένως το βάρος είναι της μάζας. Όταν λέμε ότι ένα σώμα είναι 2kg, τότε μετράμε . Ενώ αν πούμε ότι ένα σώμα είναι 10Ν, μετράμε .

9. Αντιστοίχισε τις μάζες και τα βάρη της αριστερής στήλης με τα βάρη και τις μάζες της δεξιάς. (Κάνε κλικ την επιλογή σου στη δεξιά στήλη).

Πάρε κατά προσέγγιση 1kg μάζα αντιστοιχεί σε 10Ν βάρος.Επομένως και 100g αντιστοιχούν σε 1Ν.
50g
30kg

Unselect

30g

Unselect

0,5Ν

Unselect

50N

Unselect

500g

Unselect

30kg

Unselect

30g

Unselect

0,5Ν

Unselect

50N

Unselect

500g

Unselect

5kg
30kg

Unselect

30g

Unselect

0,5Ν

Unselect

50N

Unselect

500g

Unselect

0,3N
30kg

Unselect

30g

Unselect

0,5Ν

Unselect

50N

Unselect

500g

Unselect

300Ν
30kg

Unselect

30g

Unselect

0,5Ν

Unselect

50N

Unselect

500g

Unselect

10. Δίνεται το διάγραμμα μαζών-επιμηκύνσεων ελατηρίου. Μελέτησέ το και επέλεξε τις σωστές προτάσεις.

Ερώτηση 10

Ερώτηση 10


 

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Μάζας-Τα Διαγράμματα

Με κλικ εδώ κατέβασε μία παρουσίαση με Power Point για να κατανοήσεις καλύτερα τη θεωρία.

 1. Στη θέση Α είναι ένα ελατήριο με κρεμασμένο στην άκρη του ένα σώμα. Στη θέση Β είναι το ίδιο ελατήριο με το ίδιο σώμα στην άκρη. Τι μπορεί να συμβαίνει ώστε η επιμήκυνση στη θέση Α να μην είναι ίδια με την επιμήκυνση στη θέση Β;

  Άσκηση 1

  Άσκηση 1

 2. Ένα αντικείμενο που βρίσκεται κοντά μας έχει μάζα 1kg. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Το βάρος του αντικειμένου είναι 1kg.
  2. Το αντικείμενο χάνει μάζα όταν το μεταφέρουμε σε μεγάλο ύψος.
  3. Το αντικείμενο χάνει βάρος όταν το μεταφέρουμε στη Σελήνη.
  4. Το βάρος του αντικειμένου είναι 9,8Ν.
 3. Πόσο είναι το βάρος ενός αντικειμένου που έχει μάζα 3kg;
  1. 0,3N
  2. 3N
  3. 27N
  4. 29,4N

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 4. Το βάρος ενός αντικειμένου είναι 98Ν. Πόση είναι η μάζα του;
  1. 9,8kg
  2. 46kg
  3. 10kg
  4. 1kg

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 5. Ο ζυγός ισορροπεί οριζόντια έχοντας στους δύο δίσκους του δύο σώματα Α και Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη και ίσες μάζες.
  2. Αν τα δύο σώματα τα μετρούσαμε με δυναμόμετρο θα έδιναν διαφορετικές ενδείξεις.
  3. Τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες, αλλά δεν έχουν ίσα βάρη.
  4. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη, αλλά δεν έχουν ίσες μάζες.

   Άσκηση 5

   Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Μετρήσεις Χρόνου-Η Ακρίβεια

Πριν προχωρήσεις στις ασκήσεις κατέβασε με κλικ εδώ μία παρουσίαση με Power Point της θεωρίας για τη μέτρηση του χρόνου.

 1. Δίνονται οι χρονικές διάρκειες τεσσάρων γεγονότων. Κατατάξτε τα με τη σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διάρκεια.
  1. 2,5h
  2. 140min
  3. 180s
  4. 2h 40min
 2. Δίνονται οι χρονικές στιγμές 5s και 12s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Μεταξύ των 5s και 12s έχουμε χρονική διάρκεια 5s+12s=17s.
  2. Το χρονικό,διάστημα μεταξύ των δύο αυτών στιγμών είναι 12s-5s=7s.
  3. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.
  4. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των στιγμών αυτών είναι τα 12s.
 3. Πόσα και ποια χρονικά διαστήματα μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των χρονικών στιγμών 0s, 5s και 8s;
 4. Ένα γεγονός Α αρχίζει τη χρονική στιγμή 3s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 7s. Ένα δεύτερο γεγονός Β αρχίζει τη χρονική στιγμή 30s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 34s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Το γεγονός Β διαρκεί περισσότερο από το Α.
  2. Το γεγονός Α διαρκεί περισσότερο από το Β
  3. Τα δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  4. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χρονικές διάρκειες των δύο γεγονότων, γιατί συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
 5. Δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια, αλλά ξεκινούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή, επειδή έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  2. Το γεγονός που ξεκίνησε πιο αργά τελειώνει και αργότερα.
  3. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  4. Το γεγονός που ξεκίνησε νωρίτερα τελειώνει μετά τη χρονική στιγμή που τελειώνει το άλλο.
 6. Ο μεγάλος δείκτης του χρονόμετρου μετράει τα δευτερόλεπτα και ο μικρός τα λεπτά. Είναι αναλογικό ή ψηφιακό το χρονόμετρο αυτό; Τι ακρίβεια μπορούμε να εχουμε;
  Άσκηση 2

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)

Μετρήσεις Μήκους-Μέση Τιμή

Με κλικ εδώ κατέβασε μία σύντομη παρουσίαση σε Power Point της θεωρίας των μετρήσεων μήκους.

 1. Αντιστοιχίστε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες μέτρησής τους στη δεξιά. 

  Φυσικά μεγέθη

    Μονάδες

  Χρόνος

  Α

  1

  Χιλιόμετρα ανά ώρα(Km/h)

  Μήκος

  Β

  2

  Μέτρο(m)

  Ταχύτητα

  Γ

  3

  Βαθμοί Κελσίου (0C)

  Θερμοκρασία

  Δ

  4

  Δευτερόλεπτα (s)
 2. Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου με τις πιθαμές του και το βρίσκει ίσο με 6,5 περίπου πιθαμές. Ο συμμαθητής του μετράει το ίδιο θρανίο και το βρίσκει 7 πιθαμές. Γιατί δε συμφωνούν στο αποτέλεσμα της μέτρησης; Τι πρέπει να κάνουν για να συμφωνήσουν;
 3. Για να μετρήσει το πλάτος ενός δρόμου, ένας εργάτης χρησιμοποίησε μία ράβδο, που γνώριζε ότι είχε μήκος 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Βρήκε ότι το πλάτος του δρόμου ήταν 12 ράβδοι και 1/4 της ράβδου. Πόσα μέτρα ήταν το πλάτος του δρόμου;
 4. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους υπολογίζει να κάνει 20 ακριβώς διασκελισμούς πριν φτάσει στη βαλβίβα εκτίναξης. Η απόστασή του από τη βαλβίδα πρέπει να είναι 42m, τη στιγμή που ξεκινάει. Πόσο θα είναι το μήκος του κάθε διασκελισμού του, αν υποθέσουμε ότι όλοι οι διασκελισμοί του είναι περίπου ίσοι;
 5. Στην εικόνα φαίνεται ένα κοινό μέτρο, που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για να μετρούμε μήκη. Γιατί χρησιμοποιούμε το μέτρο για να μετρήσουμε μήκη και όχι π.χ το χρονόμετρο; Γιατί το μέτρο έχει το συγκεκριμένο μήκος και όχι μεγαλύτερο ή μικρότερο;
  Άσκηση 2

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)