Ετικέτα: Μήκος – Χρόνος – Μάζα

Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου Online

Απάντησε με κλικ στις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες εκτός των ερωτήσεων True-False (Σωστού-Λάθους) που βαθμολογούνται με 1 μονάδα η κάθε μία. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου, πάτα το κουμπί αποτελέσματα για να δεις την επίδοσή σου.

1. Ποια πρόταση συμπληρώνει σωστά τη φράση: Τα φυσικά μεγέθη είναι
2. Με ψηφιακό χρονόμετρο ακρίβειας εκατοστού του δευτερόλεπτου, μετρήθηκαν 10 ταλαντώσεις ενός εκκρεμούς και η μέση τιμή των μετρήσεων βρέθηκε 16,36s με την ακρίβεια του οργάνου μέτρησης. Ο χρόνος της μία ταλάντωσης είναι:
3. Η χρόνος 4,2h είναι ίσος με 4h 20min.
4. Το σφαιρίδιο του εκκρεμούς εκτελεί κινήσεις μεταξύ των ακραίων θέσεων Α και Β. Μία ταλάντωση είναι η κίνηση:
5. Το μήκος 38,6cm είναι ίσο με 3m 86cm.
6. Δύο διαδοχικά γεγονότα Α και Β έχουν την ίδια χρονική διάρκεια των 8s. Το γεγονός Α αρχίζει πρώτο, τη χρονική στιγμή 12s. Το γεγονός Β τελειώνει τη χρονική στιγμή:
7. Τέσσερις μαθητές μέτρησαν το πλάτος ενός διαδρόμου του σχολείου, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέτρο. Οι τιμές που πήραν είναι:
1)3,218m
2)3,216cm
3)3,221cm
4)3,219cm
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

8. Ένας υδραυλικός μέτρησε 5 φορές τη διάμετρο ενός σωλήνα ύδρευσης. Η μέγιστη τιμή που μέτρησε ήταν 23mm και η ελάχιστη 20mm. Σύρε με το ποντίκι του υπολογιστή σου το δείκτη σε κάποιο σημείο της οριζόντιας μπάρας, όπου είναι πιθανή η μέση τιμή των μετρήσεων.

18
9. Αντιστοίχισε τα τα σώματα της αριστερής στήλης με τα μήκη τους στη δεξιά.
Κουνούπι
0,64m

Unselect

0,3cm

Unselect

170mm

Unselect

8,85km

Unselect

Κινητό τηλέφωνο
0,64m

Unselect

0,3cm

Unselect

170mm

Unselect

8,85km

Unselect

Διάμετρος τροχού ποδηλάτου
0,64m

Unselect

0,3cm

Unselect

170mm

Unselect

8,85km

Unselect

Το ύψος του Έβερεστ
0,64m

Unselect

0,3cm

Unselect

170mm

Unselect

8,85km

Unselect

10. Τα 6,27cm με ακρίβεια χιλιοστού είναι 6,3cm.
11. Το παγκόσμιο ρεκόρ των 10.000m το κατέχει μέχρι τώρα ο Αιθίοπας Κενενίσε Μπεκέλε με χρόνο 26:17:53. Αυτό σημαίνει ότι κάλυψε τα 10km σε χρόνο 26min 17,53s.

12. Μετάτρεψε σε m τα παρακάτω μήκη:

 • 23cm  = m
 • 119mm  = m
 • 1,5cm = m
 • 0,45km = m

 

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online

Απάντησε με κλικ στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν στη Μέτρηση μήκους-Μέση τιμή. Στο τέλος πάτησε “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Μέτρηση μήκους – Μέση τιμή Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μήκος-Χρόνος-Μάζα Online

Απάντησε στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν πάνω στις μετρήσεις του μήκους, του χρόνου και της μάζας.

Please go to Μήκος-Χρόνος-Μάζα Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Μετρήσεις Μάζας-Τα Διαγράμματα

Με κλικ εδώ κατέβασε μία παρουσίαση με Power Point για να κατανοήσεις καλύτερα τη θεωρία.

 1. Στη θέση Α είναι ένα ελατήριο με κρεμασμένο στην άκρη του ένα σώμα. Στη θέση Β είναι το ίδιο ελατήριο με το ίδιο σώμα στην άκρη. Τι μπορεί να συμβαίνει ώστε η επιμήκυνση στη θέση Α να μην είναι ίδια με την επιμήκυνση στη θέση Β;

  Άσκηση 1

  Άσκηση 1

 2. Ένα αντικείμενο που βρίσκεται κοντά μας έχει μάζα 1kg. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Το βάρος του αντικειμένου είναι 1kg.
  2. Το αντικείμενο χάνει μάζα όταν το μεταφέρουμε σε μεγάλο ύψος.
  3. Το αντικείμενο χάνει βάρος όταν το μεταφέρουμε στη Σελήνη.
  4. Το βάρος του αντικειμένου είναι 9,8Ν.
 3. Πόσο είναι το βάρος ενός αντικειμένου που έχει μάζα 3kg;
  1. 0,3N
  2. 3N
  3. 27N
  4. 29,4N

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 4. Το βάρος ενός αντικειμένου είναι 98Ν. Πόση είναι η μάζα του;
  1. 9,8kg
  2. 46kg
  3. 10kg
  4. 1kg

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 5. Ο ζυγός ισορροπεί οριζόντια έχοντας στους δύο δίσκους του δύο σώματα Α και Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη και ίσες μάζες.
  2. Αν τα δύο σώματα τα μετρούσαμε με δυναμόμετρο θα έδιναν διαφορετικές ενδείξεις.
  3. Τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες, αλλά δεν έχουν ίσα βάρη.
  4. Τα δύο σώματα έχουν ίσα βάρη, αλλά δεν έχουν ίσες μάζες.

   Άσκηση 5

   Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Μετρήσεις Χρόνου-Η Ακρίβεια

Πριν προχωρήσεις στις ασκήσεις κατέβασε με κλικ εδώ μία παρουσίαση με Power Point της θεωρίας για τη μέτρηση του χρόνου.

 1. Δίνονται οι χρονικές διάρκειες τεσσάρων γεγονότων. Κατατάξτε τα με τη σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διάρκεια.
  1. 2,5h
  2. 140min
  3. 180s
  4. 2h 40min
 2. Δίνονται οι χρονικές στιγμές 5s και 12s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Μεταξύ των 5s και 12s έχουμε χρονική διάρκεια 5s+12s=17s.
  2. Το χρονικό,διάστημα μεταξύ των δύο αυτών στιγμών είναι 12s-5s=7s.
  3. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.
  4. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των στιγμών αυτών είναι τα 12s.
 3. Πόσα και ποια χρονικά διαστήματα μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των χρονικών στιγμών 0s, 5s και 8s;
 4. Ένα γεγονός Α αρχίζει τη χρονική στιγμή 3s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 7s. Ένα δεύτερο γεγονός Β αρχίζει τη χρονική στιγμή 30s και τελειώνει τη χρονική στιγμή 34s. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  1. Το γεγονός Β διαρκεί περισσότερο από το Α.
  2. Το γεγονός Α διαρκεί περισσότερο από το Β
  3. Τα δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  4. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χρονικές διάρκειες των δύο γεγονότων, γιατί συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
 5. Δύο γεγονότα έχουν την ίδια χρονική διάρκεια, αλλά ξεκινούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή, επειδή έχουν την ίδια χρονική διάρκεια.
  2. Το γεγονός που ξεκίνησε πιο αργά τελειώνει και αργότερα.
  3. Τα δύο γεγονότα τελειώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  4. Το γεγονός που ξεκίνησε νωρίτερα τελειώνει μετά τη χρονική στιγμή που τελειώνει το άλλο.
 6. Ο μεγάλος δείκτης του χρονόμετρου μετράει τα δευτερόλεπτα και ο μικρός τα λεπτά. Είναι αναλογικό ή ψηφιακό το χρονόμετρο αυτό; Τι ακρίβεια μπορούμε να εχουμε;

  Άσκηση 2

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)

Μετρήσεις Μήκους-Μέση Τιμή

Με κλικ εδώ κατέβασε μία σύντομη παρουσίαση σε Power Point της θεωρίας των μετρήσεων μήκους.

 1. Αντιστοιχίστε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες μέτρησής τους στη δεξιά. 

  Φυσικά μεγέθη

  Μονάδες

  Χρόνος

  Α

  1

  Χιλιόμετρα ανά ώρα(Km/h)

  Μήκος

  Β

  2

  Μέτρο(m)

  Ταχύτητα

  Γ

  3

  Βαθμοί Κελσίου (0C)

  Θερμοκρασία

  Δ

  4

  Δευτερόλεπτα (s)
 2. Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου με τις πιθαμές του και το βρίσκει ίσο με 6,5 περίπου πιθαμές. Ο συμμαθητής του μετράει το ίδιο θρανίο και το βρίσκει 7 πιθαμές. Γιατί δε συμφωνούν στο αποτέλεσμα της μέτρησης; Τι πρέπει να κάνουν για να συμφωνήσουν;
 3. Για να μετρήσει το πλάτος ενός δρόμου, ένας εργάτης χρησιμοποίησε μία ράβδο, που γνώριζε ότι είχε μήκος 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Βρήκε ότι το πλάτος του δρόμου ήταν 12 ράβδοι και 1/4 της ράβδου. Πόσα μέτρα ήταν το πλάτος του δρόμου;
 4. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους υπολογίζει να κάνει 20 ακριβώς διασκελισμούς πριν φτάσει στη βαλβίβα εκτίναξης. Η απόστασή του από τη βαλβίδα πρέπει να είναι 42m, τη στιγμή που ξεκινάει. Πόσο θα είναι το μήκος του κάθε διασκελισμού του, αν υποθέσουμε ότι όλοι οι διασκελισμοί του είναι περίπου ίσοι;
 5. Στην εικόνα φαίνεται ένα κοινό μέτρο, που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για να μετρούμε μήκη. Γιατί χρησιμοποιούμε το μέτρο για να μετρήσουμε μήκη και όχι π.χ το χρονόμετρο; Γιατί το μέτρο έχει το συγκεκριμένο μήκος και όχι μεγαλύτερο ή μικρότερο;

  Άσκηση 2

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)