Ετικέτα: Θερμοκρασία – Θερμότητα

Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μία φυσική “Ανωμαλία”

 1. Η αύξηση της θερμοκρασίας σε ένα σώμα προκαλεί τη διαστολή του. Αυτό σημαίνει ότι:
  1. Αυξάνεται η μάζα του σώματος.
  2. Αυξάνεται οι όγκος του σώματος.
  3. Μειώνεται ο όγκος και η μάζα.
  4. Αυξάνεται ο όγκος και η μάζα.
 2. “Ανωμαλία του νερού” ονομάζουμε;
  1. Την περίπτωση του πάγου που επιπλέει στο νερό.
  2. Τη διαστολή του νερού όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του.
  3. Τη συστολή του νερού ενώ η θερμοκρασία του κατεβαίνει κάτω από τους 0^0C.
  4. Τη διαστολή του νερού όταν η θερμοκρασία του κατεβαίνει κάτω από τους 4^0C στους 0^0C.
 3. Γιατί πιστεύετε ότι ένα κομμάτι ξύλου επιπλέει στο νερό, ενώ μία μικρή πέτρα βουλιάζει; Γιατί ο θερμός αέρας πηγαίνει ψηλότερα και ο ψυχρός χαμηλότερα; Γιατί το νερό των 4^0C πηγαίνει σε μεγαλύτερη βάθη ενώ ο πάγος επιπλέει. Υπάρχει κοινή εξήγηση και στις τρεις αυτές περιπτώσεις;
 4. Το διάγραμμα μας δείχνει πώς μεταβάλλεται ο όγκος (σε λίτρα) μιας ποσότητας νερού  όταν αλλάζει η θερμοκρασία.
  Άσκηση 4

  Άσκηση 4

  Κατατάξτε την ποσότητα του νερού κατά σειρά όγκου, αρχίζοντας από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο, στις παρακάτω θερμοκρασίες.

  1. 10^0C
  2. 8^0C
  3. 4^0C
  4. 3^0C

  Πώς θα κάνατε την κατάταξη (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο όγκο)  αν δεν είχατε νερό, αλλά ένα άλλο υγρό;

 5. Αρχίζουμε να ψύχουμε μία ποσότητα νερού ξεκινώντας από τους 10^0C. Είναι δυνατόν όσο κατεβαίνει η θερμοκρασία προς τους 0^0C να έχουμε ίδιο όγκο νερού σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες; Εξηγήστε.
 6. Στη ζυγαριά τοποθετούμε ένα δοχείο με νερό στους 20^0C και διαβάζουμε 200g. Ψύχουμε το νερό στους 4^0C και το ξαναζυγίσουμε. Ποια θα είναι η ένδειξη της ζυγαριάς.
  Άσκηση 6

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)

Οι Αλλαγές της Κατάστασης του Νερού-Ο “Κύκλος” του Νερού

 1. Περιγράψτε τι συμβαίνει με την εξάτμιση, την υγροποίηση και τη συμπύκνωση στον Κύκλο του Νερού.

  Άσκηση 1

  Άσκηση 1

 2. Καθώς το νερό συνεχώς κάνει τον κύκλο του (“κύκλος του νερού”), η συνολική ποσότητα του νερού στον πλανήτη μας, όσο περνούν τα χρόνια και οι αιώνες
  1. μειώνεται.
  2. αυξάνει.
  3. παραμένει η ίδια.
  4. άλλοτε αυξάνεται και μειώνεται.
 3. Από πού πιστεύετε ότι αντλείται η ενέργεια για να πραγματοποιείται ο “κύκλος του νερού”;
 4. Αφού συνεχώς και αδιάλειπτα επαναλαμβάνεται ο κύκλος του νερού, γιατί πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν λειψυδρία;
 5. Επιλέξτε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά την παρακάτω φράση. Η εξάτμιση και ο βρασμός του νερού
  1. καταλήγουν σε δύο διαφορετικές φυσικές καταστάσεις.
  2. είναι δύο διαδικασίες με τις οποίες το νερό μετατρέπεται από στερεό σε υγρό.
  3. διαφέρουν στο ότι, στην εξάτμηση το νερό μετατρέπεται σε αέριο από την επιφάνειά του ενώ στο βρασμό από όλη τη μάζα του.
  4. είναι δύο φαινόμενα που αλλάζουν τη σύσταση του νερού.
 6. Τα δύο δοχεία Α και Β περιέχουν ίσες ποσότητες νερού, αλλά το Β είναι πιο ρηχό από το Α. Σε ποιο από τα δύο η εξάτμηση του νερού θα γίνει γρηγορότερα; Γιατί;

  Άσκηση 2

  Άσκηση 6

 7. Το νερό του δοχείου Α της προηγούμενης άσκησης θέλουμε να το εξατμίσουμε (προσέξτε, να το εξατμίσουμε, όχι να το βράσουμε) πιο γρήγορα. Προτείνετε έναν τρόπο.
  (περισσότερα…)

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία-Η Θερμική Ισορροπία

 1. Ποια ή ποιο από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη είναι μορφές ή μορφή ενέργειας;
  1. Ταχύτητα
  2. Δύναμη
  3. Θερμότητα
  4. Θερμοκρασία
 2. Αδειάζουμε το ζεστό καφέ από το μπρίκι στο φλιτζάνι. Τότε:
  1. Μεταφέρεται θερμοκρασία από τον καφέ στο φλιτζάνι.
  2. Μεταφέρεται θερμότητα από τον καφέ στο φλιτζάνι.
  3. Μεταφέρεται στο φλιτζάνι και θερμοκρασία και θερμότητα.
  4. Έχουμε μεταφορά ενέργειας από τον καφέ στο φλιτζάνι.

  Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

 3. Για να υπάρξει θερμότητα πρέπει:
  1. Να υπάρχει θερμική ισορροπία.
  2. Να υπάρχει ένα θερμό και ένα ψυχρό σώμα και να μεταφέρεται ενέργεια από το θερμό προς το ψυχρό.
  3. Να βρίσκεται ένα σώμα σε υψηλή θερμοκρασία.
  4. Να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας.

  Επιλέξτε ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

 4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Η θερμότητα είναι μία μορφή ενέργειας.
  2. Η θερμική ισορροπία υπάρχει όταν δύο σώματα που ανταλλάσσουν θερμότητα μειώνουν τη θερμοκρασία τους.
  3. Όταν αφαιρείται θερμότητα από ένα σώμα η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται.
  4. Η θερμοκρασία και η θερμότητα μετριούνται σε 0C.
 5. Ένα δοχείο με νερό 700C τοποθετείται μέσα σε λεκάνη με νερό 200C. Ποια από τις παρακάτω μπορεί να είναι η θερμοκρασία θερμικής ισορροπίας;
  1. 100C
  2. 200C
  3. 400C
  4. 700C

   Άσκηση 5

 6. Πιάνουμε με το ζεστό χέρι μας το μεταλλικό πόμολο της πόρτας. Τι από τα παρακάτω συμβαίνει;
  1. Από το χέρι μας μεταφέρεται θερμότητα προς το πόμολο.
  2. Μεταφέρεται ψύχος από το πόμολο στο χέρι μας.
  3. Δεν υπάρχει μεταφορά θερμότητας, αλλά έχουμε μεταφορά θερμοκρασίας.
  4. Το χέρι μας θερμαίνεται και το πόμολο ψύχεται.

  (περισσότερα…)

Μετρήσεις Θερμοκρασίας-Η Βαθμονόμηση

 1. Γιατί χρειάζεται να μετράμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία; Γράψτε τρεις λόγους.
 2. Τι ακρίβεια μας δίνει το ψηφιακό θερμόμετρο της εικόνας; Ένα κοινό θερμόμετρο υδραργύρου τι ακρίβεια μας παρέχει;

  Άσκηση 2

  Άσκηση 2

 3. Γιατί πιστεύετε ότι τα ψηφιακά χρονόμετρα μετρούν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό, τι τα ψηφιακά θερμόμετρα;
 4. Δύο θεατές μπαίνουν σε εναν κινηματογράφο. Ο ένας αποφαίνεται ότι η αίθουσα είναι ζεστή και ο άλλος ότι είναι κρύα. Ποιος έχει δίκιο;
  1. Κανείς από τους δύο, γιατί δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι το περιβάλλον, αν δεν χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο.
  2. Και οι δύο, γιατί το συμπέρασμά τους επηρεάζεται από το πού βρίσκονταν πριν μπουν στην αίθουσα.
  3. Δίκιο έχει αυτός που ισχυρίζεται ότι η αίθουσα είναι ζεστή, γιατί το αίσθημα της ζέστης είναι ισχυρότερο από το αίσθημα του ψύχους.
  4. Δίκιο έχει αυτός που ισχυρίζεται ότι η αίθουσα είναι κρύα, γιατί ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα τις χαμηλές από τις υψηλές θερμοκρασίες.

  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 5. Για τη βαθμονόμηση ενός θερμόμετρου βασιζόμαστε στην  τήξη του πάγου και στο βρασμό του νερού. Γιατί, για τη βαθμονόμηση
  1. χρησιμοποιούμε νερό και όχι άλλο υγρό;
  2. επιλέγουμε τα φαινόμενα της τήξης και του βρασμού;
 6. Στην κλίμακα θερμοκρασιών Κελσίου (0C) πώς καθορίζεται το 00C και πώς το 1000C;
 7. Με κλικ εδώ να πάρετε και να τυπώσετε μία ταινία χαρτιού, όπου έχουν σημειωθεί οι ενδείξεις 00C και 1000C. Κατόπιν, με ακριβείς μετρήσεις, να σημειώσετε πάνω στην ταινία τους βαθμούς ανά 100C, (δηλ. 10,20 ,,,90). Τέλος να σημειώσετε με γραμμές όλους τους βαθμούς Κελσίου από τους 00C έως τους 200C.
  (περισσότερα…)