Ετικέτα: Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο

Νόμος του Coulomb

Στις ερωτήσεις 1 έως 5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 1. Ο νόμος του Coulomb μας δίνει τη δύναμη που αλληλεπιδρούν:
  1. Δύο οποιαδήποτε σώματα.
  2. Περισσότερα από δύο φορτισμένα σώματα.
  3. Δύο οποιαδήποτε φορτισμένα σώματα
  4. Δύο σημειακά φορτία ή φορτισμένες μικρές σφαίρες.
 2. Αν η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο φορτίων είναι 10Ν τότε:
  1. Κάθε φορτίο δέχεται 10Ν.
  2. Κάθε φορτίο δέχεται από 5Ν.
  3. Τα φορτία δέχονται δυνάμεις που η διάφορα τους είναι 10Ν.
  4. Τα φορτία δέχονται δυνάμεις που δίνουν συνισταμένη 10Ν.
 3. Η δύναμη που αλληλεπιδρούν δύο φορτία είναι:
  1. Ανάλογη της απόστασης μεταξύ των φορτίων.
  2. Αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης μεταξύ τους.
  3. Ανάλογη του γινομένου των φορτίων.
  4. Ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης μεταξύ τους.
 4. Αν διπλασιάσουμε την απόσταση δύο φορτίων τότε η δύναμη που αλληλεπιδρούν:
  1. Διπλασιάζεται.
  2. Υποδιπλασιάζεται.
  3. Τετραπλασιάζεται.
  4. Υποτετραπλασιάζεται.
 5. Αν διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία που αλληλεπιδρούν τότε η μεταξύ τους δύναμη:
  1. Διπλασιάζεται.
  2. Υποδιπλασιάζεται.
  3. Τετραπλασιάζεται.
  4. Υποτετραπλασιάζεται.
 6. Στα ζεύγη των φορτίων Α & Β, Γ & Δ, Ε & Ζ σχεδιάστε τα διανύσματα των ηλεκτρικών δύναμεων που ασκούνται επάνω τους.   
  25255BUNSET-25255D13

  ‘Ασκηση 6

  (περισσότερα…)

Ηλέκτριση-Νόμος Coulomb Online

Απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν και κατόπιν πάτησε το κουμπί "Αποτελέσματα" για να δεις αμέσως την επίδοσή σου.

1. Επέλεξε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά την παρακάτω φράση.

Αν ηλεκτρίσουμε ένα σώμα δια τριβής, τότε
2. Επέλεξε τη σωστή (ή τις σωστές) πρόταση (ή προτάσεις).

Για να μετρήσουμε το φορτίο ενός σώματος:
3. Οι σφαίρες Α και Β ασκούν στη Σ δυνάμεις 2Ν και 6Ν αντίστοιχα, όταν τοποθετούμε την κάθε μία στην ίδια απόσταση από τη Σ. Ποια μπορεί να είναι τα φορτία των Α και Β;

Ερώτηση 3

Ερώτηση 3

4. Τρίβουμε μία γυάλινη ράβδο με μάλλινο ύφασμα. Λόγω της τριβής αφαιρέθηκαν από τη ράβδο 1,875·1010 ηλεκτρόνια. Αν το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι |qe|=1,6 · 10-19 C,  το φορτίο που απόκτησε η ράβδος είναι:

5. Για να αποσπαστούν ηλεκτρόνια από τα άτομα ενός σώματος απαιτείται η προσφορά , έτσι ώστε να μπορέσουν να υπερνικήσουν την των πυρήνων. Επειδή τα ηλεκτρόνια ούτε ούτε καταστρέφονται, το φορτίο παραμένει σταθερό. Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε "πακετάκια" τα οποία ονομάζομε .

6. Το ηλεκτρικό φορτίο ενός ηλεκτρισμένου σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του νετρονίου.
7. Κατά την ηλέκτριση των σωμάτων ισχύει η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
8. Οι δύο φορτισμένες σφαίρες αλληλεπιδρούν. Πάνω τους έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούν η μία σφαίρα πάνω στην άλλη. Είναι σωστά (True ) ή λάθος (False) σχεδιασμένες;

Ερώτηση 8

Ερώτηση 8

9. Αν διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ δύο σημειακών φορτίων, τότε η δύναμη που ασκεί το ένα πάνω στο άλλο (δύναμη αλληλεπίδρασης) υποδιπλασιάζεται.
10. Δύο σημειακά φορτία απωθούνται με δύναμη 2N. Αν διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία, ενώ αυτά παραμένουν στην ίδια θέση που ήταν προηγουμένως, τότε η δύναμη που θα απωθούνται είναι:
11. Μία θετικά φορτισμένη μικρή σφαίρα με φορτίο 2μC αλληλεπιδρά με μία αρνητικά φορτισμένη με -3μC. Τις τοποθετούμε σε διάφορες θέσεις Α,Β,Γ και Δ. Κατατάξτε με τη σειρά από τη μεγαλύτερη δύναμη έλξης προς τη μικρότερη, σέρνοντας με το ποντίκι τα παρακάτω γράμματα στη σωστή θέση.

Ερώτηση 11

Ερώτηση 11

 • Δ
 • Γ
 • Α
 • Β
12. Οι μικρές φορτισμένες σφαίρες έχουν τα φορτία που φαίνονται στην εικόνα και τοποθετούνται στις τέσσερις θέσεις έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να είναι η ίδια. Κατατάξτε από τη μεγαλύτερη δύναμη έλξης προς τη μικρότερη.

Ερώτηση 12

Ερώτηση 12

 • Α
 • Γ
 • Δ
 • Β
13. Οι μικρές σφαίρες Α και Β είναι φορτισμένες και στερεωμένες ακλόνητα στις θέσεις που φαίνονται στην εικόνα. Στη μέση της απόστασής τους τοποθετούμε μία τρίτη μικρή φορτισμένη σφαίρα με θετικό φορτίο. Παρατηρούμε ότι η σφαίρα που τοποθετήσαμε παραμένει ακίνητη. Ποια μπορεί να είναι τα πιθανά φορτία των Α και Β;

Ερώτηση 13


 


gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494 

Ηλεκτρική δύναμη, ηλεκτρικό φορτίο, τρόποι ηλέκτρισης

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 1. Τα ηλεκτρισμένα σώματα:
  1. Έλκονται από τους μαγνήτες.
  2. Πάντα απωθούνται μεταξύ τους.
  3. Πάντα έλκονται μεταξύ τους.
  4. Ασκούν δύναμη από απόσταση σε μικρά ελαφρά αντικείμενα.
 2. Αν σε ένα ηλεκτρικό εκκρεμές πλησιάσουμε ένα ηλεκτρισμένο σώμα, τότε στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς:
  1. Θα ασκηθεί έλξη.
  2. Θα ασκηθεί άπωση.
  3. Μπορεί να ασκηθεί είτε έλξη είτε άπωση, ανάλογα με ποιον τρόπο έχει ηλεκτριστεί το σώμα που πλησιάσαμε.
  4. Δε θα ασκηθεί καμία δύναμη γιατί το σφαιρίδιο δεν το ηλεκτρίσαμε.
 3. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ένα μέγεθος που:
  1. Μετριέται σε Newton.
  2. Δείχνει αν ένα σώμα μπορεί να έχει μαγνητικές ιδιότητες.
  3. Μας πληροφορεί αν ένα ηλεκτρισμένο σώμα είναι αγωγός ή μονωτής.
  4. Μετράει πόσο ηλεκτρισμένο είναι ένα σώμα.
 4. Στη φύση υπάρχουν δύο ειδών φορτία γιατί:
  1. Υπάρχουν και δύο ειδών μαγνητικοί πόλοι.
  2. Εφόσον υπάρχει θετικό οπωσδήποτε θα υπάρχει και αρνητικό για να το εξουδετερώνει.
  3. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.
  4. Υπάρχουν και δύο ειδών ηλεκτρικές δυνάμεις.
 5. Σημειώστε με Σ ή Λ για τη σωστή ή λάθος πρόταση:
  1. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι πάντα ελκτικές.
  2. Τα θετικά φορτισμένα σώματα έχουν έλλειμα ηλεκτρονίων ενώ τα αρνητικά πλεόνασμα.
  3. Οταν τρίβουμε ένα αντικείμενο και το ηλεκτρίζουμε αυτό αποκτάει μαγνητικές ιδιότητες.
  4. Με το ηλεκτρικό εκκρεμές μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ή όχι.
  5. Οσο πιο πολύ φορτίο έχει ένα σώμα τόσο πιο μεγάλη ηλεκτρική δύναμη μπορεί να ασκήσει (περισσότερα…)