Ετικέτα: Ευθύγραμμη Κίνηση

Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Πολλαπλής Επιλογής

Δοκίμασε να απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης που βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνει σωστά τη φράση:
Η μετατόπιση
2. Επέλεξε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά την παρακάτω φράση:
Η μετατόπιση είναι ίση με το διάστημα
3. Ένας ποδηλάτης διανύει μια αρκετά μεγάλη απόσταση με ποδήλατο. Για χρονικό διάστημα μιας ώρας κινείται με 12km/s. Τις επόμενες τρεις ώρες κινείται με 8km/h και για άλλες δύο ώρες με 10km/h. Η απόσταση που διάνυσε συνολικά ήταν:
4. Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος, που κινείται στον άξονα των x, είναι: \displaystyle x=-30m+(15m/s) \cdot t. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές;
5. Αντιστοίχισε τα διαγράμματα θέσης-χρόνου Α,Β,Γ και Δ με τα σώματα της δεξιάς. (Κάνε κλικ την επιλογή σου στη δεξιά στήλη)

Ερώτηση 4

Ερώτηση 5Κράτα το
Α
Χελώνα

Unselect

Άνθρωπος

Unselect

Ποδήλατο

Unselect

Αεροπλάνο

Unselect

Αυτοκίνητο

Unselect

Β
Χελώνα

Unselect

Άνθρωπος

Unselect

Ποδήλατο

Unselect

Αεροπλάνο

Unselect

Αυτοκίνητο

Unselect

Γ
Χελώνα

Unselect

Άνθρωπος

Unselect

Ποδήλατο

Unselect

Αεροπλάνο

Unselect

Αυτοκίνητο

Unselect

Δ
Χελώνα

Unselect

Άνθρωπος

Unselect

Ποδήλατο

Unselect

Αεροπλάνο

Unselect

Αυτοκίνητο

Unselect

Ε
Χελώνα

Unselect

Άνθρωπος

Unselect

Ποδήλατο

Unselect

Αεροπλάνο

Unselect

Αυτοκίνητο

Unselect

6. Μία μπάλα του τένις εκτοξεύεται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα 20m/s και κτυπά στον τοίχο μετά από 3s. Λόγω απώλειας ενέργειας κατά την κρούση, επιστρέφει πάλι πίσω με σταθερή ταχύτητα 15m/s. Ο χρόνος επιστροφής της μπάλας θα είναι:

Ερώτηση 5

Ερώτηση 6

7. Επέλεξε τη σωστή ή τις σωστές προτάσεις για το διάγραμμα θέσης - χρόνου ενός κινητού.

Ερώτηση 6

Ερώτηση 7

8. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και κάποια χρονική στιγμή η ταχύτητά του είναι 30m/s. Αν η μέση ταχύτητα για τη συνολική διαδρομή είναι 25m/s, τότε η κίνηση του σώματος είναι:
9. Περιπολικό της τροχαίας περνάει από δίπλα ενώ εσύ τρέχεις με το αυτοκίνητό σου στην εθνική οδό. Τι από τα παρακάτω συμβαίνει τη στιγμή που το περιπολικό σε προσπερνάει.
10. Ένα αυτοκίνητο που κινείται στον άξονα των x, μειώνει την ταχύτητά του από 80km/h σε 60km/h, ενώ η θέση του x αυξάνεται. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές;
11. Ένα άλογο κούρσας ξεκινάει από την αφετηρία του με σταθερή επιτάχυνση 3m/s2. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές;

Ερώτηση 10

Ερώτηση 11

12. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0 και τελική ταχύτητα υ επέλεξε ποια από τις παρακάτω σχέσεις εκφράζει σωστά τη μέση ταχύτητα.
13. Ένα αυτοκίνητο έχει χαλασμένο το ταχύμετρό του. Ξεκίνησε από την ηρεμία και τρέχοντας με σταθερή επιτάχυνση, διάνυσε 1/10km σε 10 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα που θα αποκτήσει στο τέλος της κίνησης είναι:
14. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές για το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου ενός σώματος.

Ερώτηση 12

Ερώτηση 14

15. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές για το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου ενός σώματος που ξεκινάει από την ηρεμία κινούμενο στον άξονα x;

Ερώτηση 13

Ερώτηση 15

16. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές για το διάγραμμα θέσης - χρόνου ενος σώματος που κινείται ευθύγραμμα πάνω στον άξονα των x.

Ερ'ωτηση 14

Ερώτηση 16

17. Σωματίδιο εκτοξεύεται κατά στόχου μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο που του προσδίδει επιτάχυνση 3·108m/s2. Αν το σωματίδιο κτυπάει το στόχο με ταχύτητα 9·105m/s, σε χρόνο 10-3 s από τη στιγμή που εκτοξεύτηκε, τότε η αρχική ταχύτητα που εκτοξεύτηκε το σωματίδιο και η απόσταση του στόχου από το σημείο εκτόξευσης θα είναι αντίστοιχα:

Ερώτηση 15

Ερώτηση 17

18. Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα είναι \displaystyle x=24m+(6m/s) \cdot t-(3m/s^2) \cdot t^2. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές;
19. Αντιστοίχισε τις εξισώσεις της αριστερής στήλης με το είδος της κίνησης που αναγράφεται στη δεξιά. Δέξου ότι κάθε κίνηση είναι ευθύγραμμη και σταθερής φοράς. (Κάνε κλικ την επιλογή σου στη δεξιά στήλη)
υ=(20m/s)-(5m/s2)·t
Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

x=(15m)-(10m/s)·t-(4m/s2)·t2
Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

υ=-(20m/s)-(5m/s2)·t
Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

x=(15m)-(10m/s)·t+(4m/s2)·t2
Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

20. Αυτοκίνητο περνάει μπροστά από μοτοσυκλετιστή της τροχαίας με ταχύτητα 30m/s παραβιάζοντας το όριο της ταχύτητας. Μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του τροχονόμου ο οδηγός του αυτοκινήτου αρχίζει να επιβραδύνει με 4m/s2, ενώ ο τροχονόμος ξεκινά με επιτάχυνση 6m/s2 να συναντήσει το αυτοκίνητο. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή η σωστές;

 


Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση

 1. Τη χρονική στιγμή 5s ένα κινητό κινείται με 40m/s, ενώ τη στιγμή 12s η ταχύτητα γίνεται 19m/s. Πόση ήταν η επιτάχυνσή του;
 2. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 30m/s. Το αυτοκίνητο αρχίζει να επιταχύνεται με  ρυθμό α=-3m/s2. Πόση θα είναι η ταχύτητά του μετά:
  1. 8s;
  2. 12s;
 3. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου αρχίζει να μειώνεται για τα επόμενα 12s με ρυθμό 2m/s2 μέχρι να γίνει 5m/s. Πόση ήταν η αρχική ταχύτητά του;
 4. Οδηγόs αυτοκινήτου πατάει φρένο και σε 8s μειώνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου από 30m/s σε 6m/s. Πόση είναι η μετατόπισή του στα 8s;
 5. Αυτοκίνητο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 6m/s2. Αν η ταχύτητά του τη στιγμή που αρχίζει να επιβραδύνεται ήταν 30m/s, σε πόσο χρόνο και πόσο θα μετατοπιστεί μέχρι να σταματήσει;
 6. Λεωφορείο απέχει απο τα φανάρια κυκλοφορίας 50m και κινείται με ταχύτητα 25m/s. Επειδή ανάβει το κόκκινο, ο οδηγός πατάει φρένο. Πόση σταθερή επιβράδυνση πρέπει να έχει το λεωφορείο ώστε να σταματήσει ακριβώς μπροστά στα φανάρια;

  Άσκηση 6

  Άσκηση 6

 7. Κινητό μειώνει την ταχύτητά του στο μισό με επιβράδυνση σταθερή και ίση με 2m/s2 ενώ το διάστημα που διανύει είναι 108m. Υπολόγισε την αρχική του ταχύτητα και το χρόνο που χρειάστηκε για τη μείωση της ταχύτητας.

  Άσκηση 6

  Άσκηση 7

 8. Κινητό κινείται με ταχύτητα υ0=25m/s, οπότε αρχίζει να  επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α=-5m/s2. Υπολόγισε σε πόσο χρόνο θα έχει μετατοπιστεί κατά 52,5m και ποια θα είναι η τελική ταχύτητά του. Πώς εξηγείς τους δύο χρόνους και τις δύο ταχύτητες που βρίσκεις;
  (περισσότερα…)

Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

 1. Στον πίνακα καταγράφονται οι ταχύτητες ενός κινητού, που κινείται σε ευθεία γραμμή, στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές.
  Χρόνος
  σε s
  Ταχύτητα
  σε m/s

  0

  0

  1

  4

  2

  6

  3

  12

  4

  15

  5

  17

  Είναι η κίνηση ομαλά μεταβαλλόμενη;
 2. Απάντησε στο ίδιο ερώτημα με την προηγούμενη άσκηση, για τις τιμές του παρακάτω πίνακα.
  Χρόνος
  σε s
  Ταχύτητα
  σε m/s

  0

  0

  1

  4

  2

  8

  3

  12

  4

  16

  5

  20

 3. Κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και αυξάνει την ταχύτητά του με ρυθμό 4km/h κάθε δευτερόλεπτο. Πόση θα γίνει η ταχύτητά του μετά από 10 δευτερόλεπτα; Πόση είναι η επιτάχυνσή του;
 4. Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε δύο θέσεις Α και Β κατά την ευθύγραμμη κίνησή του. Ποιο από τα δύο διανυλσματα, το μπλε ή το κόκκινο, είναι το διάνυσμα της ταχύτητας και ποιο της επιτάχυνσης; Τι είδους κίνηση κάνει στη θέση Α το αυτοκίνητο και τι στη θέση Β;

  Άσκηση 4

  Άσκηση 4

 5. Στην εικόνα φαίνονται τα διανύσματα των ταχυτήτων τεσσάρων κινητών Α,Β,C και D, ανά ίσα χρονικά διαστήματα. Μπορείς να βρεις τι κίνηση κάνει το κάθε κινητό;

  Άσκηση 5

  Άσκηση 5

 6. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πατάει γκάζι και αυξάνει την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό 4m/s2 . Πόσο θα αυξηθεί η ταχύτητά του μετά από 5s; Πόση ήταν η ταχύτητά του όταν άρχισε να πατάει γκάζι αν το αυτοκίνητο κινηθεί τελικά με 30m/s;
 7. Μοτοσυκλετιστής θέλει να πιάσει ταχύτητα 108km/h μέσα σε 3s. Με ποιο σταθερό ρυθμό πρέπει να αυξάνει την ταχύτητά του αν ξεκινήσει από ταχύτητα 36km/h;

  Άσκηση 6

  Άσκηση 7

 8. Αυτοκίνητο τρέχει σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα 8m/s και αρχίζει να αυξάνει τη ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό 10m/s ανά δευτερόλεπτο. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητά του θα γίνει 40m/s;
  (περισσότερα…)

Η Μέση Ταχύτητα

 1. Αεροπλάνο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Αθήνας στις 3:45 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η απόσταση που καλύπτει είναι 500km και προσγειώνεται στις 4:30. Ποια ήταν η μέση ταχύτητα του αεροπλάνου;
 2. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2014 στο Μαραθώνιο του Βερολίνου ο Κενυάτης μαραθωνοδρόμος Dennis Kimetto πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 2:02:57. Πόση ήταν σε km/h η μέση ταχύτητα που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του αγώνα; Η μήκος της διαδρομής ήταν 42,192km.
 3. Ένα τραίνο κάλυψε μία διαδρομή 540km σε 6h. Μία άλλη μέρα, για το ίδιο ταξίδι χρειάστηκαν 8h. Ποια η διαφορά των δύο μέσων ταχυτήτων στις δύο μέρες;
 4. Το λεωφορείο της γραμμής ξεκινάει στις 09:00. Στις 09:40 κάνει την πρώτη στάση του (Σ1) για 5min και στη συνέχεια ταξιδεύει 25min, οπότε κάνει τη δεύτερη στάση (Σ2) για 15min. Τέλος, ξεκινάει και  φτάνει στον προορισμό του μετά 50min. Αν συνολικά διάνυσε 120km, ποια ήταν η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου;

  Άσκηση 4

 5. Ένα κορίτσι κινείται 5m ανατολικά για 1s, στη συνέχεια 15m πάλι ανατολικά για 5s και κατόπιν 30m δυτικά για 4s. Υπολόγισε:
  1. Τη συνολική μετατόπιση.
  2. Το συνολικό διάστημα που διάνυσε το κορίτσι.
  3. Τη μέση ταχύτητα.

  Άσκηση 3

  Άσκηση 5

 6. Ο οδηγός λεωφορείου υπολογίζει να καλύψει τη διαδρομή μεταξύ δύο πόλεων σε 1,5h και με μέση ταχύτητα 60km/h. Επειδή όμως στο δρόμο βρήκε μεγάλη κίνηση έφτασε στον προορισμό του με καθυστέρηση 18min. Ποια ήταν η μέση ταχύτητά του;
 7. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με μέση ταχύτητα 60km/h για 1h και κατόπιν επιστρέφει στην αφετηρία του σε 2h με μέση ταχύτητα 30km/h.
  1. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη την κίνησή του.
  2. Συμπτίπτει με το μέσο όρο των δύο ταχυτήτων;

  (περισσότερα…)

Η Ταχύτητα στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

 1. Τρία κινητά Α,Β και Γ κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά ως εξής:
  1. Το Α διανύει 2km σε 5min.
  2. To B κινείται με 30km/h
  3. Το Γ σε 8s διανύει 100m

  Βρες το κινητό που κινείται πιο γρήγορα και πιο αργά.

 2. Τη χρονική στιγμή t1=2s ένα κινητό, που κινείται στον οριζόντιο άξονα με σταθερή ταχύτητα, βρίσκεται στη θέση x1=-6m, και τη χρονική στιγμή t2=8s στη θέση x2=18m. Βρες την ταχύτητα και τη φορά της κίνησης.
 3. Ένα σωματίδιο κινείται στον οριζόντιο άξονα με ταχύτητα 200m/s προς τα αριστερά. Τη χρονική στιγμή t1=4s βρίσκεται στη θέση x1=300m. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t2=6s;
 4. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 20m/s. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιλαμβάνεται εμπόδιο και πατάει φρένο. Αν ο χρόνος αντίδρασής του είναι 0,3s, υπολόγισε μετά από πόσα μέτρα θα αρχίσει το φρενάρισμα.
 5. Η δρομέας τη χρονική στιγμή t0=0s απέχει από την ακίνητη φίλη της 20m και τρέχει με σταθερή ταχύτητα 8m/s πλησιάζοντας προς αυτήν. Αφού την προσπεράσει,απομακρύνεται κατά 40m, γυρίζει και επανέρχεται στην αρχική της θέση των 20m. Υπολόγισε:
  1. Ποια ήταν η συνολική μετατόπιση και το συνολικό διάστημα που διάνυσε η δρομέας.
  2. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για τη συνολική κίνηση.
  3. Ποιες χρονικές στιγμές η δρομέας περνάει μπροστά από την ακίνητη φίλη της.
  Άσκηση 4

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Θέση, Χρόνος, Μετατόπιση

 1. Με πόσους αριθμούς θα προσδιόριζες τη θεση των παρακάτω σωμάτων; Γιατί;
  1. Το τρένο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
  2. Το καράβι που ταξιδεύει στον ωκεανό.
  3. Το χελιδόνι που πετάει.
  4. Τη μύγα που περπατάει στο τζάμι του παραθύρου.
 2. Προσδιόρισε με τους κατάλληλους αριθμούς τη θέση του σωματίδιου Σ στις περιπτώσεις Α,Β και Γ, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 0 και των 10m στους άξονες.

  Άσκηση 2

  Άσκηση 2

 3. Κινητό κινείται ευθύγραμμα και οριζόντια. Πάνω σε άξονα x΄Οx τοποθέτησε τις παρακάτω θέσεις του κινητού, από τις οποίες περνάει σε διαδοχικές χρονικές στιγμές.
  5m, 8m, 2m, -3m, -5m, 1m
  Μπορείς να σχεδιάσεις με συνεχή γραμμή την τροχιά που κινήθηκε το κινητό; Δέξου ότι μεταξύ των διαδοχικών θέσεων το κινητό δεν αλλάζει κατεύθυνση κίνησης.
 4. Σωματίδιο κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων (x,y) τοποθέτησε τις παρακάτω θέσεις του σωματιδίου από τις οποίες περνάει σε διαδοχικές χρονικές στιγμές με μικρές ευθύγραμμες κινήσεις.
  (0m,1m), (2m,0m), (3m,2m), (-3m, 2m), (-1m,-2m)
  Μπορείς να σχεδιάσεις με μία τεθλασμένη συνεχή γραμμή την τροχιά που κινήθηκε το κινητό; Δέξου και πάλι ότι μεταξύ των διαδοχικών θέσεων το σωματίδιο δεν αλλάζει κατεύθυνση κίνησης και ότι κινείται ευθύγραμμα.
 5. Η αθλήτρια τρέχει αγώνα 10 χιλιομέτρων σε ευθύγραμμο δρόμο. Στην εικόνα φαίνεται η πορεία που ακολουθεί από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό καθώς και σε διάφορες θέσεις τα χιλιόμετρα που διάνυσε. Στον άξονα των θέσεων, που έχει σχεδιαστεί από κάτω με αρχή το Ο, να σημειώσετε τις θέσεις της αθλήτριας όταν αυτή δίερχεται από τα σημεία της διαδρομής της όπου αναγράφονται τα χιλιόμετρα που διανύει.
  Άσκηση 8

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)