Ετικέτα: Επιτάχυνση-Επιβράδυνση

Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση

 1. Τη χρονική στιγμή 5s ένα κινητό κινείται με 40m/s, ενώ τη στιγμή 12s η ταχύτητα γίνεται 19m/s. Πόση ήταν η επιτάχυνσή του;
 2. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 30m/s. Το αυτοκίνητο αρχίζει να επιταχύνεται με  ρυθμό α=-3m/s2. Πόση θα είναι η ταχύτητά του μετά:
  1. 8s;
  2. 12s;
 3. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου αρχίζει να μειώνεται για τα επόμενα 12s με ρυθμό 2m/s2 μέχρι να γίνει 5m/s. Πόση ήταν η αρχική ταχύτητά του;
 4. Οδηγόs αυτοκινήτου πατάει φρένο και σε 8s μειώνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου από 30m/s σε 6m/s. Πόση είναι η μετατόπισή του στα 8s;
 5. Αυτοκίνητο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 6m/s2. Αν η ταχύτητά του τη στιγμή που αρχίζει να επιβραδύνεται ήταν 30m/s, σε πόσο χρόνο και πόσο θα μετατοπιστεί μέχρι να σταματήσει;
 6. Λεωφορείο απέχει απο τα φανάρια κυκλοφορίας 50m και κινείται με ταχύτητα 25m/s. Επειδή ανάβει το κόκκινο, ο οδηγός πατάει φρένο. Πόση σταθερή επιβράδυνση πρέπει να έχει το λεωφορείο ώστε να σταματήσει ακριβώς μπροστά στα φανάρια;

  Άσκηση 6

  Άσκηση 6

 7. Κινητό μειώνει την ταχύτητά του στο μισό με επιβράδυνση σταθερή και ίση με 2m/s2 ενώ το διάστημα που διανύει είναι 108m. Υπολόγισε την αρχική του ταχύτητα και το χρόνο που χρειάστηκε για τη μείωση της ταχύτητας.

  Άσκηση 6

  Άσκηση 7

 8. Κινητό κινείται με ταχύτητα υ0=25m/s, οπότε αρχίζει να  επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α=-5m/s2. Υπολόγισε σε πόσο χρόνο θα έχει μετατοπιστεί κατά 52,5m και ποια θα είναι η τελική ταχύτητά του. Πώς εξηγείς τους δύο χρόνους και τις δύο ταχύτητες που βρίσκεις;
  (περισσότερα…)

Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

 1. Στον πίνακα καταγράφονται οι ταχύτητες ενός κινητού, που κινείται σε ευθεία γραμμή, στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές.
  Χρόνος
  σε s
  Ταχύτητα
  σε m/s

  0

  0

  1

  4

  2

  6

  3

  12

  4

  15

  5

  17

  Είναι η κίνηση ομαλά μεταβαλλόμενη;
 2. Απάντησε στο ίδιο ερώτημα με την προηγούμενη άσκηση, για τις τιμές του παρακάτω πίνακα.
  Χρόνος
  σε s
  Ταχύτητα
  σε m/s

  0

  0

  1

  4

  2

  8

  3

  12

  4

  16

  5

  20

 3. Κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και αυξάνει την ταχύτητά του με ρυθμό 4km/h κάθε δευτερόλεπτο. Πόση θα γίνει η ταχύτητά του μετά από 10 δευτερόλεπτα; Πόση είναι η επιτάχυνσή του;
 4. Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε δύο θέσεις Α και Β κατά την ευθύγραμμη κίνησή του. Ποιο από τα δύο διανυλσματα, το μπλε ή το κόκκινο, είναι το διάνυσμα της ταχύτητας και ποιο της επιτάχυνσης; Τι είδους κίνηση κάνει στη θέση Α το αυτοκίνητο και τι στη θέση Β;

  Άσκηση 4

  Άσκηση 4

 5. Στην εικόνα φαίνονται τα διανύσματα των ταχυτήτων τεσσάρων κινητών Α,Β,C και D, ανά ίσα χρονικά διαστήματα. Μπορείς να βρεις τι κίνηση κάνει το κάθε κινητό;

  Άσκηση 5

  Άσκηση 5

 6. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πατάει γκάζι και αυξάνει την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό 4m/s2 . Πόσο θα αυξηθεί η ταχύτητά του μετά από 5s; Πόση ήταν η ταχύτητά του όταν άρχισε να πατάει γκάζι αν το αυτοκίνητο κινηθεί τελικά με 30m/s;
 7. Μοτοσυκλετιστής θέλει να πιάσει ταχύτητα 108km/h μέσα σε 3s. Με ποιο σταθερό ρυθμό πρέπει να αυξάνει την ταχύτητά του αν ξεκινήσει από ταχύτητα 36km/h;

  Άσκηση 6

  Άσκηση 7

 8. Αυτοκίνητο τρέχει σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα 8m/s και αρχίζει να αυξάνει τη ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό 10m/s ανά δευτερόλεπτο. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητά του θα γίνει 40m/s;
  (περισσότερα…)