Ετικέτα: Ενέργεια και Ισχύς

Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online II

Απάντησε με απλά κλικ στα παρακάτω ερωτήματα και όταν τελειώσεις πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία και οι υπόλοιπες από 2 .

1. Η ηλεκτρική ενέργεια σε έναν αντιστάτη μετατρέπεται όλη σε θερμότητα.
2. Το φαινόμενο Joule εμφανίζεται παντού όπου υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Η ηλεκτρική ισχύς εξαρτάται από το χρόνο.
4. Η κιλοβατώρα (kwh) είναι μονάδα ισχύος.

5. Συμπλήρωσε με τις κατάλληλες λέξεις.

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μία συσκευή, μετατρέπει ένα μέρος της ενέργειας σε ενέργεια άλλης μορφής. Όταν ένας κινητήρας περιστρέφεται και ανυψώνει ένα βάρος, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια και το υπόλοιπο σε ενέργεια.

6. Η ετικέτα μιας ηλεκτρικής συσκευής γράφει 220V/440W. Αν τη θέσουμε σε κανονική λειτουργία θα περνάει ρεύμα:
7. Μία ηλεκτρική συσκευή τροφοδοτείται με ενέργεια 400J, όταν λειτουργεί για 2min. Αν λειτουργήσει για 30s θα χρειαστεί ενέργεια:
8. Για να ανυψώσουμε ένα αντικείμενο σε ύψος 10m χρειαζόμαστε 50.000J. Αν το ανυψώσουμε με τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα, το ανυψώνει σε χρόνο 10s. Ο κινητήρας έχει ισχύ:
9. Στο σπίτι λειτουργούν συσκευές συνολικής ισχύος 2,5KW υπό τάση 220V. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω ασφάλειες θα χρησιμοποιούσες για να μη "πέσει" το ρεύμα;
10. Μία ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 2KW λειτουργεί για 2,5 ώρες. Πόσο θα χρεωθεί από την ηλεκτρική εταιρεία, αν η χρέωση είναι 0,8€ για κάθε κιλοβατώρα;
11. Από τις αντιστάσεις των 30Ω και 10Ω περνάει το ίδιο ρεύμα Ι. Σε ποια καταναλώνεται μεγαλύτερη ισχύς;

Ερώρηση 11

12. Οι δύο αντιστάσεις των 30Ω και 10Ω τροφοδοτούνται με την ίδια τάση. Σε ποια καταναλώνεται μεγαλύτερη ισχύς;

Ερώτηση 12


 

topio@viewonphysics.gr

Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online I

Απάντησε με κλικ στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου, πάτα το κουμπί “Αποτελέσματα”  για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online I to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Ενέργεια και Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Με κλικ εδώ κατέβασε μία σύντομη παρουσίαση σε Power Point των εννοιών της Ενέργειας και της Ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος.

 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια:
  1. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις.
  2. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
  3. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη χρήση διαφόρων συσκευών.
  4. Είναι η ενέργεια που μεταφέρει η θερμότητα στο ηλεκτρικό ρεύμα.
 2. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές ή λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
  1. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, όταν είναι σε λειτουργία, θερμαίνονται.
  2. Το “φαινόμενο Joule” είναι το φαινόμενο της διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τους αγωγούς.
  3. Η θερμότητα που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη στο περιβάλλον οφείλεται στην ηλεκτρική ενέργεια.
  4. Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια.
 3. Μπορείτε να περιγράψετε με ποιον τρόπο θερμαίνεται από το ηλεκτρικό ρεύμα ένα μικρό δωμάτιο που χρησιμοποιεί το θερμαντικό σώμα της εικόνας;                                                                  

  25255BUNSET-25255D6

  Άσκηση 3

  (περισσότερα…)