Ετικέτα: Ενέργεια

Διατήρηση Ενέργειας Online

Μόλις απαντήσεις στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε κλικ στο κουμπί "Αποτελέσματα" για να δεις τα αποτελέσματα και την επίδοσή σου.

1. Η ίδια σφαίρα εκτοξεύεται από το εδαφος προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις με την ίδια ταχύτητα. Σε ποια περίπτωση φεύγει με τη μεγαλύτερη κινητική ενέργεια;

20140319_184506000_iOS

Ερώτηση 1

2. Η μπάλα των 2kg αφήνεται από ύψος 3m να κινηθεί στον κατηφορικό δρόμο που έχει μήκος 5m. Αν g=10m/s2 τότε η δυναμική ενέργεια που έχει η μπάλα τη στιγμή που ξεκινάει είναι:

20140319_164021000_iOS

Ερώτηση 2

3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
4. Κατά την πτώση ενός σώματος από μεγάλο ύψος, εντός της ατμόσφαιρας:
5. Αν ένα σώμα, που πέφτει από ορισμένο ύψος, κτυπάει στο έδαφος με διπλάσια ταχύτητα από ένα άλλο σώμα ίδιας μάζας τότε η κινητική του ενέργεια είναι:
6. Να κατατάξετε τις σφαίρες Α,Β,Γ και Δ, σέρνοντας με το ποντίκι τα γράμματα, κατα σειρά μηχανικής ενέργειας ξεκινώντας από τη σφαίρα με τη μεγαλύτερη. Η Α και Β βρίσκονται στο ίδιο ύψος των 4m, η Γ αγγίζει το έδαφος και η Δ βρίσκεται στη μέση του ύψους των 4m.

20140320_210658000_iOS

Ερώτηση 6

 • Γ
 • Β
 • Α
 • Δ
7. Η σφαίρα αφού κινηθεί στο ψηλό οριζόντιο επίπεδο (θέση Α), κατηφορίζει για να κινηθεί τελικά στο χαμηλό οριζόντιο επίπεδο (θέση Β). Σημειώστε τις σωστές προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τριβές είναι αμελητέες.

20140321_204447000_iOS

Ερώτηση 7

8. Η μπάλα φεύγει από το πόδι του ποδοσφαιριστή με κινητική ενέργεια 300J και αφού κάνει την πορεία της στον αέρα πέφτει στο έδαφος με κινητική ενέργεια 200J. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι:

20140321_220132000_iOS

Ερώτηση 8

9. Εκτοξεύουμε από το έδαφος, κατακόρυφα προς τα πάνω, μία σφαίρα μάζας 2kg, δίνοντας σ' αυτήν κινητική ενέργεια 100J. Εφαρμόζοντας την Αρχή της Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας και παίρνοντας g=10m/s2 , βρίσκουμε ότι η σφαίρα φτάσει σε ύψος:

20140321_213254000_iOS

Ερώτηση 9

10.

Software: Interactive Physics

Σπρώχνουμε με το χέρι μας τον κύβο από το Ο μέχρι το Α με μία σταθερή δύναμη F και τον αφήνουμε να φύγει με ταχύτητα 3m/s. Ο κύβος έχει μάζα 2kg και κατά τη διαδρομή από το Ο μέχρι το Α δεν υπάρχουν τριβές

 1. Η κινητική ενέργεια που απόκτησε ο κύβος μόλις τον αφήσαμε στη θέση Α είναι J.
 2. Η ενέργεια που δαπανήσαμε για να αποκτήσει ο κύβος την παραπάνω κινητική ενέργεια είναι J.
 3. Το έργο της δύναμης F με την οποία έσπρωχνε το χέρι μας τον κύβο είναι J.
 4. Αν η απόσταση από το Ο μέχρι το Α είναι 2m, τότε το χέρι μας ασκούσε δύναμη N επί του κύβου.
 5. Η κινητική του ενέργεια από τη θέση Α μέχρι τη θέση Β συνεχώς γιατί μετατρέπεται σε εξ αιτίας της τριβής. Άρα η τριβή καταναλώνει έργο J.
 6. Αν η τριβή κατά τη διαδρομή ΑΒ είναι 2N, τότε η απόσταση από το Α μέχρι το Β είναι m;

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Η Μηχανική Ενέργεια και η διατήρησή της

 

 1. Σημειώστε με Σ και Λ για σωστή ή λάθος πρόταση:
  1. Μηχανική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχουν οι μηχανές.
  2. Η μηχανική ενέργεια μπορεί να είναι μόνο κινητική ή μόνο δυναμική.
  3. Η διαφορά κινητικής και δυναμικής ενέργειας ονομάζεται μηχανική.
  4. Οταν πέφτει ένα σώμα κερδίζει κινητική και χάνει δυναμική ενέργεια,
 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η μηχανική ενέργεια σε ένα σώμα διατηρείται:
  1. Πάντα.
  2. Όταν δεν ασκούνται δυνάμεις στο σώμα ή η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.
  3. Όταν η δυναμική και η κινητική ενέργεια που έχει το σώμα παραμένουν σταθερές.
  4. Όταν στο σώμα επιδρούν βαρυτικές, ηλεκτρικές ή ελαστικές δυνάμεις παραμόρφωσης.
 3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ένα σώμα που πέφτει από ορισμένο ύψος, χωρίς υπολογίσιμες αντιστάσεις:
  1. Η δυναμική του ενέργεια συνεχώς αυξάνεται.
  2. Η κινητική του ενέργεια συνεχώς μειώνεται.
  3. Η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή.
  4. Η μηχανική του ενέργεια μειώνεται.
 4. Στην εικόνα φαίνονται αριστερά 4 θέσεις μιας σφαίρας που πέφτει αφού την αφήσαμε από το σημείο A. Δεξιά εικονίζονται τα ποσοστά της δυναμικής (U) και της κινητικής (K) ενέργειας όταν η μηχανική ενέργεια είναι το 100%. Αντιστοιχίστε τη δεξιά στήλη με τους αριθμούς 1,2,3 και 4 με τις θέσεις της σφαίρας Α,Β,Γ και Δ.

  Άσκηση 4

  (περισσότερα…)

Έργο και Ενέργεια

 

 1. Σημειώστε με Σ και Λ αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος αντίστοιχα:
  1. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο “ενέργεια”.
  2. Στη θεωρία της σχετικότητας και στην κβαντική θεωρία η έννοια της ενέργειας παίζει κεντρικό ρόλο.
  3. Όταν μεταφέρεται ενέργεια προκαλείται μεταβολή.
  4. Όταν μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε άλλη μορφή τότε υπάρχει μείωση της συνολικής ενέργειας.
  5. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν ενέργεια, επειδή μπορούν και κινούνται,  ενώ τα φυτά όχι.
 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε την.Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται σε ένα απλό γράφημα ένα εργοστάσιο (εργ.) που παράγει ένα προϊόν. Για να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρειάζεται να εισέλθει (εισ.) ενέργεια 100 μονάδων. Τα προϊόντα που παράχθηκαν και εξέρχονται (εξ.) δέσμευσαν ενέργεια:
  1. >100 μονάδες
  2. <100 μονάδες
  3. =100 μονάδες.          

   Άσκηση 2

 3. Είχε ενέργεια η σφαίρα πριν κτυπήσει το μήλο; Έχει ενέργεια όταν βγει από το μήλο; Αν ναι, πότε ήταν μεγαλύτερη, πριν το διαπεράσει ή μετά; Να δικαιολογήστε όλες τις απαντήσεις σας.

  Άσκηση 3

  (περισσότερα…)