Ετικέτα: Δυνάμεις

Δυνάμεις Online

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι επαναληπτικές για τις δυνάμεις. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα το "Αποτελέσματα" και θα δεις την επίδοσή σου καθώς και τις σωστές απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (True-False) βαθμολογούνται με 0,5 η κάθε μία. Όλες οι άλλες από 2 μονάδες.

1. Για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια μία δύναμη αρκεί να γνωρίζουμε την αριθμητική της τιμή.

2. Δεν υπάρχουν σώματα που μόνο δέχονται ή μόνο ασκούν δυνάμεις.

3. Οι δυνάμεις που ασκούν τα τεντωμένα σχοινιά πάνω στα σώματα που είναι δεμένα σ' αυτά, λέγονται τάσεις και είναι δυνάμεις εξ επαφής.

4. Οι δύο δυνάμεις F1 και F2 είναι αντίθετες.

Ερώτηση 3

Ερώτηση 4

5. Το βάρος είναι δύναμη που έχει διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια της Γης.

6. Το βάρος ενός σώματος ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια της Γης, ενώ η μάζα παραμένει σταθερή.

7. Η τριβή είναι μία δύναμη που πάντα αντιστέκεται στην κίνηση των σωμάτων.

8. Η μπάλα ισορροπεί στην επιφάνεια ενός τραπεζιού. Δέχεται δύο δυνάμεις: Το βάρος της W και τη δύναμη N από την επιφάνεια του τραπεζιού.  Η μία από τις δύο αυτές δυνάμεις είναι η Δράση και η άλλη η Αντίδραση.

Ερώτηση 8

Ερώτηση 8

9. Το σώμα Σ ισορροπεί κρεμασμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ελατήριου. Αν W είναι το διάνυσμα του βάρους του και F η δύναμη που ασκεί το ελατήριο πάνω στο Σ, επίλεξε ποιο από τα σχήματα Α,Β,Γ ή Δ είναι το σωστό.

Ερώτηση 9

Ερώτηση 9

10. Ποια από τις δυνάμεις Α,Β,Γ ή Δ μπορεί να αντικαταστήσει τις δύο δυνάμεις των 30Ν και 20Ν και να φέρει τα ίδια αποτελέσματα;

Ερώτηση 10

Ερώτηση 10

11. Ποια από τις δυνάμεις Α,Β,Γ ή Δ μπορεί να αντικαταστήσει τις δύο δυνάμεις των 30Ν και 20Ν και να φέρει τα ίδια αποτελέσματα;

Ερώτηση 11

Ερώτηση 11

12. Οι δύο δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι κάθετες μεταξύ τους και έχουν μέτρο 10Ν η κάθε μία. Η συνισταμένη τους έχει μέτρο:

Άσκηση 12

Άσκηση 12

13. Δύο δυνάμεις 8N και 6N ασκούνται πάνω σε ένα μικρό σώμα. Μία δύναμη 12Ν μπορεί να αντικαταστήσει και τις δύο και να φέρει τα ίδια αποτελέσματα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

14. Οι δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται στο μικρό σώμα, που αρχικά ήταν ακίνητο. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το σώμα;

Ερώτηση 14

Ερώτηση 14

15. Αν ένα σώμα κινείται ή τείνει να κινηθεί πάνω σε μία τραχιά επιφάνεια, τότε ασκούνται επάνω του από τη επιφάνεια δύο δυνάμεις. Η δύναμη FN και η Τ. Για να βρούμε τη συνολική δύναμη που δέχεται το σώμα από την επιφάνεια, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη των δύο αυτών δυνάμεων με τη βοήθεια του θεωρήματος.

16. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις. Αν σε ένα σώμα που κινείται δεν ασκηθεί καμία δύναμη, τότε το σώμα:


 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Σύνθεση Δυνάμεων

 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Η συνισταμένη δύο δυνάμεων είναι μία δύναμη που
  1. έχει μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δύο δυνάμεων.
  2. έχει μέτρο πάντα μεγαλύτερο από το μέτρο της κάθε επί μέρους δύναμης.
  3. ασκείται μαζί με τις άλλες δύο πάνω στο σώμα.
  4. δεν ασκείται στο σώμα, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει τις άλλες δύο και να φέρει τα ίδια αποτελέσματα.
 2. Ποιες είναι σωστές και ποιες λάθος από τις παρακάτω προτάσεις:
  1. Η συνισταμένη των δυνάμεων αντίθετης κατεύθυνσης έχει την κατεύθυνση της μεγαλύτερης κατά μέτρο δύναμης.
  2. Η συνισταμένη δύο αντίθετων δυνάμεων είναι ίση με μηδέν.
  3. Αν σ’ ένα σώμα ασκηθούν δύο δυνάμεις ίδιας κατεύθυνσης τότε η συνισταμένη είναι μηδέν.
  4. Αν η συνισταμένη είναι μηδέν τότε δεν ασκείται καμία δύναμη πάνω στο σώμα.
 3.  Υπολογίστε και σχεδιάστε, σε χωριστό σχήμα, τη συνισταμένη των δυνάμεων F1=40Ν και F2=30N στις περιπτώσεις Α και Β της παρακάτω εικόνας. 

  Άσκηση 3

  (περισσότερα…)

Βάρος – Τριβή

 1. Σημειώστε με Σ, αν η πρόταση είναι σωστή και Λ, αν είναι λάθος.
  1. Το βάρος είναι η βαρυτική δύναμη.
  2. Το βάρος ενός σώματος είναι πάντα το ίδιο, όπου κι αν βρεθεί το σώμα.
  3. Ένα σώμα που θα βρεθεί στη Σελήνη δεν έχει βάρος.
  4. Το βάρος είναι δύναμη και μετριέται σε Ν (Νιούτον).
  5. Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι μόνο ελκτικές.
 2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
  1. Ενα σώμα δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τη Γη όσο ανεβαίνει σε μεγαλύτερα ύψη.
  2. Οταν λέμε ότι η Γη μας έλκει με δύναμη όσο το βάρος μας αυτό σημαίνει ότι μας έλκει και ο Ειρηνικός Ωκεανός και η Ανταρκτική.
  3. Η μάζα ενός αντικειμένου στη Σελήνη είναι ίδια όσο και στη Γη.
  4. Αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη Γη τα σώματα δε θα δέχονταν την δύναμη βαρύτητας του πλανήτη.
 3. Η παράδοση λέει ότι ο Νεύτωνας είδε να πέφτει ένα μήλο κάτω από μία μηλιά και τότε του ήλθε η πρώτη ιδέα για την έλξη της Γης. Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσει μια δύναμη, μπορείτε να σκεφτείτε με ποιες λογικές σκέψεις ο μεγάλος επιστήμονας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει η Γη να  ασκεί ελκτικές δυνάμεις πάνω στα σώματα;
 4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Ένα σώμα όταν βρεθεί στη Σελήνη έχει το 1/6 του βάρους που έχει στη Γη. Αυτό συμβαίνει γιατί:
  1. Η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα.
  2. Τα σώματα χάνουν τα 5/6 της μάζας τους, όταν βρεθούν στη Σελήνη.
  3. Η Σελήνη είναι μικρότερη από τη Γη.
  4. Συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω.
 5. Στην εικόνα φαίνονται τρεις θέσεις,(1), (2) και (3), στις οποίες βρίσκεται ένα σώμα, που αιωρείται στο διάστημα, κοντά στη Γη. Επίσης εικονίζεται και το διάνυσμα του βάρους του στις θέσεις αυτές. Σε ποια ή ποιες θέσεις έχει σχεδιαστεί σωστά το διάνυσμα;   

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Η έννοια της δύναμης

 1. Σημειώστε με Σ τη σωστή και με Λ τη λάθος πρόταση:
  1. Η δύναμη προκαλεί μεταβολή στη θερμοκρασία των σωμάτων.
  2. Η παραμόρφωση είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της δύναμης.
  3. Για να σταματήσει ένα σώμα που κινείται πρέπει να ασκηθεί επάνω του δύναμη.
  4. Αν ασκηθεί δύναμη πάνω σ’ ένα σώμα που κινείται τότε μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητά του.
  5. Σ’ ένα σώμα που ασκείται μία δύναμη το σώμα είναι δυνατόν να μην αλλάξει ταχυτήτητα ούτε να παραμορφωθεί.
 2. Η μπάλα του μπιλιάρδου (1) ακολουθεί την πορεία που δείχνει το βελάκι και πέφτει πάνω στην ακίνητη μπάλα (2). Μετά τη σύγκρουση (περιοχή Α) οι μπάλες διαχωρίζονται και ακολουθούν τις πορείες που δείχνουν τα βελάκια στην περιοχή Β. Εμφανίστηκαν δυνάμεις μεταξύ των δύο σφαιρών; Αν ναι, σε ποια περιοχή; Ποια  ήταν τα αποτελέσματα των δυνάμεων αυτών;   

  Άσκηση 2

  (περισσότερα…)