3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Στις 20 ερωτήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

1. Κινητό ξεκινάει από το Α και ακολουθεί τροχιά Α(-5m)→Β(8m)→Ο(0m)→Γ(4m). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 1

2. Οδηγός αυτοκινήτου υπολογίζει να φτάσει στον προορισμό του σε χρόνο 50min, αν η μέση ταχύτητά του είναι 72km/h. Όμως λόγω κίνησης που βρήκε στο δρόμο έφτασε με καθυστέρηση 10min. Η μέση ταχύτητα που είχε στη διαδρομή ήταν:

3. Κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α, διανύει διάστημα s σε χρόνο t. Αν θέλουμε το διάστημα αυτό να το διανύσει σε χρόνο t/2 τότε θα πρέπει να έχει σταθερή επιτάχυνση:

4. Μοτοσυκλετιστής της τροχαίας αρχίζει να καταδιώκει αυτοκίνητο που περνάει από μπροστά του με ταχύτητα 108km/h. Ο μοτοσυκλετιστής ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση 8m/s, ενώ το αυτοκίνητο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 2m/s2. Ο μοτοσυκλετιστής φτάνει το αυτοκίνητο σε χρόνο:

5. Οι ταχύτητες δύο κινητών Α και Β, που ξεκινούν από την ίδια θέση, μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως φαίνονται στην εικόνα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 5

6. Σώμα μάζας 20kg κινείται στον άξονα των x κατά τη θετική φορά. Τη χρονική στιγμή t0=0s το σώμα περνάει από την αρχή Ο του άξονα με ταχύτητα 20m/s και δέχεται επάνω του οριζόντια δύναμη F=80N με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. Άνοιξε τις κάρτες που πιστεύεις ότι απαντούν σωστά. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Τη στιγμή 10s
Περνάει από την αρχή Ο του άξονα
Στη θέση 100m
Αλλάζει κατεύθυνση κίνησης
Στη θέση -20m
Το σώμα επιβραδύνεται
Τη στιγμή 2,5s
Η ταχύτητα μειώνεται στο μισό

7. Σώμα μάζας 40kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Για να αποκτήσει ταχύτητα 15m/s αφού διανύσει διάστημα 50m, θα πρέπει να ασκήσουμε οριζόντια δύναμη:

8. Σε σώμα μάζας 10kg, που ήταν αρχικά ακίνητο, η μόνη δύναμη που ασκείται είναι η F, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Άνοιξε τις κάρτες που δίνουν τις σωστές ταχύτητες του σώματος στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 8

4s
12m/s
6s
18m/s
12s
9m/s
15s
-30m/s

9. Εργάτης σπρώχνει κιβώτιο πάνω στο πάτωμα για να το μετατοπίσει κατά Δx σε χρόνο t. Αν, με την ίδια δύναμη, σπρώξει κιβώτιο με τη μισή μάζα, τότε, για να το μετατοπίσει πάλι κατά Δx θα χρειαστεί, παραλείποντας τις τριβές:

10. Το διάγραμμα δίνει την ταχύτητα ενός σώματος μάζας 50kg, που κινείται ευθύγραμμα σες συνάρτηση με το χρόνο. Άνοιξε τις κάρτες του απαντούν σωστά στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 10

3s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη 300N
5s
Αλλάζει φορά κίνησης
8s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη -300N
10s
Έχει μετατοπιστεί 200m

11. Δύο κιβώτια Α και Β κινούνται πάνω στο πάτωμα με τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Εκτός από τις τριβές ΤA και ΤB δεν ασκείται καμία άλλη οριζόντια δύναμη. Τα δύο σώματα έχουν μάζες m και 2m αντίστοιχα και κάποια χρονική στιγμή οι ταχύτητές τους είναι 20m/s για το Α και 10m/s για το Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

12. Σώμα 10kg επιταχύνεται σε οριζόντιο επίπεδο με 4m/s2 και με συντελεστή τριβής 0,3. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη:

13. ¨Ένας εργάτης αρχίζει να αυξάνει προοδευτικά τη δύναμή του προκειμένου να σπρώξει ένα κιβώτιο μάζας 20kg που βρίσκεται στο πάτωμα. Μόλις η δύναμή του γίνει 100Ν, το κιβώτιο αρχίζει να ολισθαίνει με επιτάχυνση 2m/s2. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:

14. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο, οπότε αρχίζει να φρενάρει. Κατά τα διάρκεια του φρεναρίσματος, μέχρι να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, η μηχανή του αυτοκινήτου παύει να λειτουργεί και οι ρόδες γλιστρούν στο έδαφος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

15. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει ελεύθερα (χωρίς αντιστάσεις) ένα σώμα. Από το μέσο του ύψους αυτού και μετά από 2s αφήνουμε ένα άλλο, το οποίο φτάνει στο έδαφος ταυτόχρονα με το πρώτο. Λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση \displaystyle \sqrt{48} \approx 7, ο χρόνος πτώσης του πρώτου είναι:

16. Σώμα μάζας 5kg ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω με επιτάχυνση 2m/s2 με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F.Αν ανεβεί κατά 5m:

 • Το έργο της F είναι J
 • Το έργο του βάρους είναι J
 • Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά J.

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

17. Στο σώμα μάζας 20kg ασκείται η δύναμη F=100Ν, υπό γωνία θ, με ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,3 και το σώμα ξεκινάει από την ηρεμία. Για μετατόπιση 10m:

 • Το έργο της δύναμης F είναι J
 • Το έργο της τριβής Τ είναι J
 • Η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα στο τέλος των 10m είναι J

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

Ερώτηση 17

18. Αντιστοίχισε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις σχέσεις της δεξιάς.
Επιτάχυνση
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

Ταχύτητα
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

Μετατόπιση
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

Θεμελιώσης νόμος της δυναμικής
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

19. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας θ και με συντελεστή τριβής μ, βάλεται σώμα με αρχική ταχύτητα υ0. Το σώμα θα διανύσει επί του κεκλιμένου διάστημα s που δίνεται από τη σχέση:

Ερώτηση 19

20. Από ύψος 10m πάνω από το έδαφος, εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω,χωρίς αντιστάσεις, σώμα μάζας 1kg, με κινητική ενέργεια 100J. Το σώμα πέφτει στο έδαφος με ταχύτητα:


 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(310 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 2o Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(187 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

1ο Κριτήριο Online A Λυκείου

Please go to 1ο Κριτήριο Online A Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(291 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Πώς σχεδιάζουμε ένα σωστό Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος

 • Του Albert Lee
 • Από το «The Physics Teacher»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως εκπαιδευτικοί φυσικοί, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μάθουν τη φυσική. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν όσο θα θέλαμε. Καθώς τους παρακολουθούμε, αρχίζουμε να βλέπουμε μερικές από τις δυσκολίες τους. Κάποιες από τις δυσκολίες τους είναι αναμενόμενες, αλλά μερικές είναι απροσδόκητες. Μία τέτοια δυσκολία είναι η κατάρτιση του διαγράμματος δύναμης ή διαγράμματος ελεύθερου σώματος (ΔΕΣ). Γνωρίζοντας τη σημασία της ικανότητας να σχεδιάσουμε σωστά ΔΕΣ, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας παρουσιάζοντας με σαφήνια τα απαραίτητα βήματα. Δυστυχώς, πολλές φορές, αυτό που μας φαίνεται σαφές, δεν είναι τόσο σαφές για τους μαθητές μας. Επομένως, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να σχεδιάσουν σωστά ένα ΔΕΣ; Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε μια προσέγγιση για να τους βοηθήσουμε να σχεδιάσουν σωστά τα ΔΕΣ. Όπως θα δείτε στη συζήτηση για την προσέγγισή μας, θα τονίσουμε μερικά πράγματα, γι αυτό την προσέγγισή μας την αναφέρουμε ως «προσέγγιση των τονισμένων σημείων».

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Οι δυσκολίες των μαθητών με την κατάρτιση σωστών ΔΕΣ είναι τόσο διαφορετικές όσο οι ίδιοι οι μαθητές. Δεν είναι λοιπόν περίεργο να διαπιστώσουμε ότι πολλοί φυσικοί έχουν ήδη μοιραστεί διάφορες χρήσιμες προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων διαφόρων σετ ασκήσεων, εισηγήσεων και προειδοποιήσεων για τα ΔΕΣ. Η προσέγγιση τονισμένων σημείων μοιράζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά που συζητούνται σε αυτό το κείμενο. Όμως, η προσέγγιση αυτή έχει επίσης μερικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται εδώ.

Ο κύριος στόχος της χρήσης της προσέγγισης των τονισμέων σημείων είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές μας μπορούν να λάβουν υπόψη όλες τις δυνάμεις επαφής. Τονίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι για να υπάρχουν δυνάμεις επαφής πρέπει να υπάρχει μια φυσική επαφή. Αυτό φυσικά μας αναγκάζει να μιλήσουμε για δυνάμεις επαφής και για δυνάμεις μη επαφής καθώς αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τα ΔΕΣ. Θα δείξουμε την προσέγγιση των τονισμένων σημείων χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα: Δύο σώματα, το Α και το Β, που φαίνονται στην Εικ. 1, βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Ένα χέρι ωθεί το σώμα Α με μια οριζόντια δύναμη προς τα δεξιά. Θα παρουσιάσουμε τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή δύο ξεχωριστών ΔΕΣ: Ένα για το σώμα Α και ένα για το σώμα Β.

Εικ. 1. Ένα απλό σχέδιο του προβλήματος / κατάστασης των δύο σωμάτων, του Α και του Β, τα οποία ωθούνται πάνω σε ένα τραπέζι χωρίς τριβή από ένα χέρι προς τα δεξιά. mA είναι η μάζα του Α και m,B είναι η μάζα του Β.

(περισσότερα…)

(632 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(238 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

(253 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Η Δυναμική, η Μηχανική Ενέργεια και η Διατήρησή της

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ένα μικρό αντικείμενο μάζας m.
  1. Λαμβάνοντας υπόψη ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την επιφάνεια του τραπεζιού, υπολόγισε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.
  2. Έστω h το ύψος του τραπεζιού από το δάπεδο. Κάνε τον ίδιο υπολογισμό του a ερωτήματος, λαμβάνοντας τώρα ως επίπεδο αναφοράς το δάπεδο.
  3. Από τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω ερωτημάτων, τι συμπεραίνεις για το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας;

  Άσκηση 1

 2. Γράψε τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας m, που το αφήνουμε να πέσει από ύψος H, σε συνάρτηση:
  1. Με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του.
  2. Με το χρόνο t της κίνησής του.
  3. Να σχεδιάσεις τα διαγράμματα U-y και U-t
 3. Δίνεται η εξίσωση U(y)=150-30y (στο S.I), όπου y είναι το διάστημα που διανύει κατά την πτώση του ένα σώμα.
  1. Υπολόγισε από ποιο ύψος το αφήσαμε να πέσει.
  2. Ποια είναι η εξίσωση U(t) για την ίδια πτώση του σώματος, όπου t ο χρόνος της κίνησής του;
  3. Υπολόγισε από την εξίσωση του b ερωτήματος το συνολικό χρόνο της πτώσης.
 4. Η χρονική εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος που πέφτει από ορισμένο ύψοςείναι U(t)=720-20t^2.
  1. Σε πόσο χρόνο πέφτει το σώμα στο έδαφος;
  2. Από πόσο ύψος πέφτει το σώμα;
  3. Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή 2s και σε πόσο ύψος βρίσκεται τότε το σώμα;
 5. Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας U ενός σώματος που πέφτει σε συνάρτηση με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Υπολόγισε:
  1. Από ποιο ύψος, Η, πέφτει το σώμα.
  2. Ποια είναι η μάζα m του σώματος.

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

(429 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Έργο Βάρους και μεταβολή της Κ.Ε.

Τις ασκήσεις που ακολουθούν προσπάθησε να τις επιλύσεις εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. Να λαμβάνονται υπόψιν οι τριβές και οι αντιστάσεις, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο. Επίσης να παίρνεις g=10m/s2 .

 1. Αθλητής του άλματος επί κοντώ περνάει πάνω από ύψος 5,80m. Αν η μάζα του είναι 80kg υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους του.
  2. Την κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή που πέφτει στο στρώμα.
  3. Την ταχύτητα με την οποία κουμπάει το στρώμα.

  Άσκηση 1

 2. Εκτοξεύουμε με το χέρι μας μικρή συμπαγή σφαίρα, κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα υ0=8m/s.
  1. Σε πόσο ύψος από το σημείο που την εκτοξεύσαμε τη σφαίρα χάνει το 50% της αρχικής της κινητικής ενέργειας;
  2. Σε πόσο ύψος η ταχύτητά της μειώνεται κατά 50%;
  3. Σε πόσο ύψος μπορεί να φτάσει η σφαίρα και σε πόσο χρόνο;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 3. Από ύψος 13,2m πάνω από το έδαφος ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω μικρό συμπαγές σώμα μάζας 5kg με ταχύτητα υ0=5m/s.

  1. Πόσο είναι το έργο του βάρους κατά την κίνησή του μέχρι το έδαφος;
  2. Με πόση κινητική ενέργεια φτάνει στο έδαφος;
  3. Πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να αγγίξει το έδαφος;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 4. Σφαίρα μάζας 5kg ανεβαίνει προς τα πάνω με τη βοήθεια ενός σχοινιού. Μετά από διάστημα 4m η σφαίρα αποκτά ταχύτητα 8m/s. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F που ασκεί το σχοινί στη σφαίρα για τη διαδρομή των 4m; Κατά τη διάρκεια της κίνησης, επί της σφαίρας ασκείται σταθερή δύναμη αντίστασης του αέρα Fαντ=10N.

  Άσκηση 4

 5. Από ύψος 100m αφήνουμε να πέσει σώμα μάζας 20kg. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 40m/s. Υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους.
  2. Το έργο της αντίστασης του αέρα.
  3. Με πόση ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος αν δεν υπήρχε αέρας;

  (περισσότερα…)

(322 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Πώς τα πράγματα αποκτούν το βάρος τους: Η φύση της μάζας

 • Του Don Lincoln
 • Από το «The Physics Teacher»

Περίληψη

Η φυσική είναι ένα βαρύ αντικείμενο, γεμάτο ουσία και σοβαρότητα. Επομένως, είναι ίσως εντελώς λογικό, ένα κεντρικό ζήτημα προσήλωσης να είναι η μάζα. Αλλά τι είναι η μάζα στην πραγματικότητα; Ποια είναι η προέλευση και η φύση αυτού του πιο ουσιώδους στοιχείου του κόσμου γύρω μας; Και υπάρχουν άραγε κάποιες εκπλήξεις, που θα μπορούσαμε να δούμε, καθώς θα σκάβουμε βαθύτερα σε αυτό το ερώτημα; Σε αυτό το άρθρο, ελπίζω να εκπλήξω κάθε αναγνώστη τουλάχιστον μία φορά.

Όλοι έχουμε μια διαισθητική κατανόηση της μάζας. Είναι το ποσό των «υλικών» που αποτελούν κάτι. Ενώ οι φυσικοί μπορεί να έχουν μια πιο ξεχωριστή εκτίμηση του θέματος, η καθημερινή μας διαίσθηση για τη μάζα είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του ξαδέλφου του βάρους. Τα πιο μαζικά πράγματα ζυγίζουν περισσότερο. Η σύνδεση βάρους / μάζας άρχισε να γίνεται κατανοητή κατά τη διάρκεια του μεσαίου μέρους της τελευταίας χιλιετίας και αποδεικνύεται ότι είναι ένα κρίσιμο και, μερικές φορές, απροσδόκητο χαρακτηριστικό της δομής του σύμπαντος. Θα επιστρέψω σε αυτό αργότερα.

Η μάζα παίζει ρόλο τόσο στην αδράνεια, δηλαδή στην τάση ενός αντικειμένου να μετατοπιστεί ή να παραμείνει ακίνητο, όσο και στο βάρος, που είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο λόγω βαρύτητας. Ο Αριστοτέλης υποστήριξε τον 4ο αιώνα π.Χ. ότι τα αντικείμενα έπεφταν με ταχύτητα ανάλογη προς τη μάζα τους. (Και με τον όρο μάζα εννοούσε πραγματικά αυτό που τώρα αποκαλούμε βάρος.)

Τα πειράματα του Galileo (Εικόνα 1) άλλαξαν όλα αυτά στα τέλη του 16ου αιώνα. Το 1589-1592, ο Galileo μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα αντικείμενα πέφτουν υπό την επίδραση της βαρύτητας και διαπίστωσε ότι έπεφταν ανεξάρτητα από τη μάζα τους. Αυτό επιβεβαίωσε τη διαίσθησή του, την οποία σχημάτισε μέσω ενός πειράματος σκέψης. Κάθε στερεό αντικείμενο μπορεί να φανταστείτε ότι αποτελείται από δύο ξεχωριστά αντικείμενα, το ένα να έχει το διπλάσιο βάρος του άλλου. Όταν ρίχνετε το ενιαίο βάρος και τα δύο κομμάτια πέφτουν με τον ίδιο ρυθμό. Επιπλέον, εάν τα δύο βάρη διαχωρίστηκαν πράγματι, ενώθηκαν με ένα νήμα και στη συνέχεια έπεσαν, φανταστείτε ότι θα πέσουν μαζί και όχι με διαφορετικούς ρυθμούς. Με αυτό το σκεπτικό, περίμενε να διαψεύσει τον Αριστοτέλη, κάτι που τελικά το παρατήρησε.

Εικ. 1. Οι πρώτες πραγματικές ιδέες για τη σύνδεση μεταξύ μάζας, βάρους και κίνησης καταγράφηκαν από τον Galileo.

Ο σπουδαστής του, Vincenzo Viviani, περιέγραψε τη βιογραφία του Galileo το 1654 και είναι εκεί όπου αναφέρθηκε η ιστορία του Galileo που ρίχνει μπάλες από τον Πύργο της Πίζας. Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία στα γραπτά του Galileo. Μάλλον στο έργο του Δύο Νέες Επιστήμες, που δημοσιεύθηκε το 1638, ο Γαλιλαίος περιέγραψε τα πειράματα χρησιμοποιώντας μια χάλκινη μπάλα και μια ξύλινη ράμπα. Ενώ οι σύγχρονοι καθηγητές φυσικής θα αναγνωρίσουν ότι μια σωστή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιστροφικές ιδιότητες του αντικειμένου, τα δύο βασικά συμπεράσματα του Galileo ήταν ότι αντικείμενα με τις ίδιες διαστάσεις παρουσιάζουν πανομοιότυπη κίνηση (ανεξάρτητα από τη μάζα τους) και ότι η απόσταση που διανύει το αντικείμενο είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου της κίνησης. (περισσότερα…)

(531 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)

Η έννοια του έργου

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1.  Ανάφερε τρεις περιπτώσεις μεταφοράς ενέργειας από ένα σώμα σε ένα άλλο.
 2. Δύναμη F επιταχύνει σώμα μάζας 5kg με επιτάχυνση 4m/s2 και το μεταφέρει σε απόσταση 20m. Υπολόγισε:
  1. Το έργο της F.
  2. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα κατά τη μετακίνηση.
 3. Τροφοδοτούμε ένα σώμα μάζας 1kg με ενέργεια 200J μέσω του έργου δύναμης 50Ν.
  1. Πόσο διάστημα θα μετακινηθεί το σώμα;
  2. Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα;
 4. Μία οριζόντια δύναμη 80Ν κινεί ένα σώμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m:
  1. Πόση είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα από τη δύναμη των 80Ν και πού ξοδεύεται αυτή;
  2. Πόσο είναι το έργο της τριβής ολίσθησης;
 5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με ενέργεια 500J. Για ένα διάστημα 3m ασκούμε σ’ αυτό δύναμη 100Ν με την ίδια κατεύθυνση της κίνησης. Πόση θα γίνει η ενέργεια του σώματος; Αν η δύναμη ασκηθεί με αντίθετη προς την κίνηση κατεύθυνση πάλι κατά 3m, πόση θα γίνει τότε η ενέργεια του σώματος;
 6. Σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται μία δύναμη 30Ν, η οποία το μετακινεί κατά 2m. Αν η ενέργεια που προσφέρθηκε μέσω της δύναμης είναι 48J εξέτασε αν η κατεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια.
 7. Πόσο έργο χρειάζεται για να ανεβεί ένα ασανσέρ μάζας 800kg σε ύψος 12m; Αν στο ασανσέρ αυτό προσφέρουμε έργο 120.000J, πόσο ψηλά μπορεί να ανεβεί;
 8. Με τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος τραβάμε προς τα πάνω μία σφαίρα μάζας 3kg για διάστημα 4m. Αν η σφαίρα αυξάνει την ταχύτητά της με ρυθμό 2m/s κάθε δευτερόλεπτο, υπολόγισε:
  1. Tο έργο της τάσης του νήματος.
  2. Το έργο του βάρους του σώματος.
  3. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται από τη δύναμη στη σφαίρα.
  4. Πόση από την ενέργεια του ερωτήματος 3 καταναλώνεται από τη σφαίρα;

  Άσκηση 8

  (περισσότερα…)

(383 επισκέψεις, 1 επισκέψεις σήμερα)