Κατηγορία: Β΄ Γυμνασίου

Πυκνότητα

 1. Παρατηρήστε τα δύο στερεά σώματα Α και Β. Μπορείτε αμέσως να πείτε ποιο από τα δύο έχει:
  1. Μεγαλύτερο όγκο;
  2. Μεγαλύτερη μάζα;

   Άσκηση 1

   Άσκηση 1

  Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

 2. Το υλικό του στερεού Α είναι από σίδηρο, ενώ του Β από ξύλο. Μπορείτε να απαντήσετε αμέσως ποιο από τα δύο έχει:
  1. Μεγαλύτερο όγκο;
  2. Μεγαλύτερη μάζα;

   Άσκηση 2

   Άσκηση 2

  Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

 3. Τα στερεά Α και Β είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Ποιο από τα δύο έχει:
  1. Μεγαλύτερο όγκο;
  2. Μεγαλύτερη μάζα;
  3. Μεγαλύτερη πυκνότητα;

   Άσκηση 3

   Άσκηση 3

  Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

 4. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν συμπληρώνουν σωστά τη φράση: Η πυκνότητα ενός σώματος
  1. μας πληροφορεί πόσο πυκνά δομημένη είναι η ύλη του σώματος αυτού.
  2. υπολογίζεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον όγκο του,
  3. είναι ιδιότητα του υλικού από το οποίο αποτελείται το σώμα.
  4. δεν εξαρτάται ούτε από τη μάζα ούτε από τον όγκο του σώματος.

  (περισσότερα…)

3ο Κριτήριο Online στη Β΄ Γυμνασίου

Οι 10 ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην ύλη της Β´ Γυμνασίου από τη μέση ταχύτητα έως τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.

Όταν απαντήσεις πάτησε το "Submit" για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

1. Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ καλύπτει το δρομολογιό του σε χρόνο 2 ώρες με μέση ταχύτητα 60km/h. Σε πόση ώρα θα κάλυπτε το ίδιο δρομολόγιο, αν η μέση ταχύτητά του ήταν 80km/h;
2. Ποιες φράσεις συμπληρώνουν σωστά την παρακάτω πρόταση:

Όταν ασκείται δύναμη σε ένα σώμα, τότε το σώμα αυτό μπορεί
3. Αντιστοίχισε στον αριθμό της κάθε δύναμης, (1), (2), (3) και (4), το μέτρο της που γράφεται πιο κάτω, σέρνοντας με το ποντίκι του PC, ξεκινώντας από το μέτρο της (1) και καταλήγοντας στο μέτρο της (4).

Ερώτηση 3

Ερώτηση 3

 • 25Ν
 • 12Ν
 • 15Ν
4. Δύο δυνάμεις F1= 6Ν και F2=8Ν ασκούνται στο ίδιο σημείο και μπορούν να αντικατασταθούν από μία άλλη δύναμη F=12N που να ασκείται στο ίδιο σημείο και να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο δυνάμεις F1 και F2
5. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

Σε ένα σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη 20Ν και το κινεί οριζόντια και ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα.

6. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληες λέξεις.

Για να μειώσουμε την πίεση μιας δύναμης πάνω σε μία επιφάνεια, στην οποία η δύναμη ασκείται κάθετα, μπορούμε να τη δύναμη ή να το εμβαδόν της επιφάνειας. Αν το εμβαδόν της επιφάνειας τότε η πίεση υποδιπλασιάζεται.

7. Ένας κύλινδρος είναι βυθισμένος ο μισός μέσα στο νερό κατά δύο τρόπους. Όρθιος και πλαγιαστός. Τότε:

Ερώτηση 7

Ερώτηση 7

8. Στο δοχείο της εικόνας υπάρχει νερό και λάδι. Γνωρίζουμε τις πυκνότητες και των δύο υγρών καθώς και την επιτάχυνση της βαρύτητας g. Θέλουμε να υπολογίσουμε την υδροστατική πίεση στο σημείο Α, που βρίσκεται μέσα στο νερό. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη:

Ερώτηση 8

Ερώτηση 8

9. Ένα αντικείμενο μάζας 2kg πέφτει από ψηλά. 2m πριν φτάσει στο έδαφος έχει ταχύτητα 10m/s. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2, η μηχανική του ενέργεια είναι:
10. Ένας ποδήλατο και ένα φορτηγό αυτοκίνητο σε μιά στροφή τρέχουν με την ίδια ταχύτητα, Τ'οτε:

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

2ο Κριτήριο Online στη Β΄Γυμνασίου

Please go to 2ο Κριτήριο Online στη Β΄Γυμνασίου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Πίεση-Άνωση Online

Please go to Πίεση-Άνωση Online to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

1ο Κριτήριο Online στην ύλη Β´ Γυμνασίου

Please go to 1ο Κριτήριο Online στην ύλη Β´ Γυμνασίου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Διατήρηση Ενέργειας Online

Please go to Διατήρηση Ενέργειας Online to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Η Μηχανική Ενέργεια και η διατήρησή της

 

 1. Σημειώστε με Σ και Λ για σωστή ή λάθος πρόταση:
  1. Μηχανική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχουν οι μηχανές.
  2. Η μηχανική ενέργεια μπορεί να είναι μόνο κινητική ή μόνο δυναμική.
  3. Η διαφορά κινητικής και δυναμικής ενέργειας ονομάζεται μηχανική.
  4. Οταν πέφτει ένα σώμα κερδίζει κινητική και χάνει δυναμική ενέργεια,
 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η μηχανική ενέργεια σε ένα σώμα διατηρείται:
  1. Πάντα.
  2. Όταν δεν ασκούνται δυνάμεις στο σώμα ή η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.
  3. Όταν η δυναμική και η κινητική ενέργεια που έχει το σώμα παραμένουν σταθερές.
  4. Όταν στο σώμα επιδρούν βαρυτικές, ηλεκτρικές ή ελαστικές δυνάμεις παραμόρφωσης.
 3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ένα σώμα που πέφτει από ορισμένο ύψος, χωρίς υπολογίσιμες αντιστάσεις:
  1. Η δυναμική του ενέργεια συνεχώς αυξάνεται.
  2. Η κινητική του ενέργεια συνεχώς μειώνεται.
  3. Η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή.
  4. Η μηχανική του ενέργεια μειώνεται.
 4. Στην εικόνα φαίνονται αριστερά 4 θέσεις μιας σφαίρας που πέφτει αφού την αφήσαμε από το σημείο A. Δεξιά εικονίζονται τα ποσοστά της δυναμικής (U) και της κινητικής (K) ενέργειας όταν η μηχανική ενέργεια είναι το 100%. Αντιστοιχίστε τη δεξιά στήλη με τους αριθμούς 1,2,3 και 4 με τις θέσεις της σφαίρας Α,Β,Γ και Δ.

  Άσκηση 4

  (περισσότερα…)

Δυναμική-Κινητική Ενέργεια

 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Δυναμική βαρυτική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που εξαρτάται από:
  1. Την ταχύτητα του αντικειμένου.
  2. Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
  3. Τη δύναμη που ασκούμε στο αντικείμενο.
  4. Τη θέση του αντικειμένου.
 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι μία μορφή ενέργειας που εξαρτάται από:
  1. Την ταχύτητα του σώματος.
  2. Το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα.
  3. Τη θερμότητα που μεταφέρεται στο σώμα.
  4. Από την κατεύθυνση που κινείται το σώμα.
 3. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
  1. Οσο πιο ψηλά ανεβαίνει ένα αντικείμενο αυξάνεται η κινητική του ενέργεια.
  2. Οταν φρενάρει ένα αυτοκίνητο η κινητική του ενέργεια παραμένει αμετάβλητη.
  3. Οταν ένα αυτοκίνητο ανεβαίνει σε μία ανηφόρα η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται.
  4. Ένα καράβι που είναι δεμένο στο λιμάνι έχει μικρότερη κινητική ενέργεια από ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ όταν αυτό κινείται μεταξύ των δύο ρακετών.
 4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα ενός σώματος τότε η κινητική του ενέργεια:
  1. Διπλασιάζεται
  2. Τετραπλασιάζεται
  3. Παραμένει σταθερή
  4. Υπό διπλασιάζεται
 5. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Για να διπλασιάσουμε τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος 
  1. Ασκούμε στο σώμα διπλάσια δύναμη.
  2. Του διπλασιάζουμε την ταχύτητα.
  3. Το ανεβάζουμε σε διπλάσιο ύψος.
  4. Του αφαιρούμε τη μισή μάζα.
 6. Θέλετε να ανεβάσετε ένα κιβώτιο στην καρότσα ενός φορτηγού. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σανίδα πάνω στην οποία θα σπρώξετε το κιβώτιο και θα το ανεβάσετε. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν τριβές. Πότε το κιβώτιο αποκτά μεγαλύτερη δυναμική ενέγεια, όταν το ανεβάζετε από τη σανίδα 1 ή τη 2; Σε ποια από τις δύο σανίδες θα καταναλώσετε περισσότερη ενέργεια; Δικαιολογήστε.

  Άσκηση 6

  (περισσότερα…)

Έργο και Ενέργεια

 

 1. Σημειώστε με Σ και Λ αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος αντίστοιχα:
  1. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο “ενέργεια”.
  2. Στη θεωρία της σχετικότητας και στην κβαντική θεωρία η έννοια της ενέργειας παίζει κεντρικό ρόλο.
  3. Όταν μεταφέρεται ενέργεια προκαλείται μεταβολή.
  4. Όταν μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε άλλη μορφή τότε υπάρχει μείωση της συνολικής ενέργειας.
  5. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν ενέργεια, επειδή μπορούν και κινούνται,  ενώ τα φυτά όχι.
 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε την.Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται σε ένα απλό γράφημα ένα εργοστάσιο (εργ.) που παράγει ένα προϊόν. Για να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρειάζεται να εισέλθει (εισ.) ενέργεια 100 μονάδων. Τα προϊόντα που παράχθηκαν και εξέρχονται (εξ.) δέσμευσαν ενέργεια:
  1. >100 μονάδες
  2. <100 μονάδες
  3. =100 μονάδες.          

   Άσκηση 2

 3. Είχε ενέργεια η σφαίρα πριν κτυπήσει το μήλο; Έχει ενέργεια όταν βγει από το μήλο; Αν ναι, πότε ήταν μεγαλύτερη, πριν το διαπεράσει ή μετά; Να δικαιολογήστε όλες τις απαντήσεις σας.

  Άσκηση 3

  (περισσότερα…)

Ο Κολυμβητής του Καρτέσιου

Πώς να παίξετε με τους νόμους των υγρών

IMG_2168
Τα υλικά που χρειαζόμαστε:
 1. Καλαμάκι
 2. Τρεις συνδετήρες
 3. Λαστιχάκι
 4. Ψαλίδι
 5. Πλαστικό μπουκάλι γεμάτο μέχρι πάνω με νερό της βρύσης.
 6. Γυάλινο ποτήρι με νερό.

(περισσότερα…)