Τοπίο στη Φυσική

Παράθυρο στην Επιστήμη

Κατηγορία: Α΄ Λυκείου

3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Στις 20 ερωτήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

1. Κινητό ξεκινάει από το Α και ακολουθεί τροχιά Α(-5m)→Β(8m)→Ο(0m)→Γ(4m). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 1

2. Οδηγός αυτοκινήτου υπολογίζει να φτάσει στον προορισμό του σε χρόνο 50min, αν η μέση ταχύτητά του είναι 72km/h. Όμως λόγω κίνησης που βρήκε στο δρόμο έφτασε με καθυστέρηση 10min. Η μέση ταχύτητα που είχε στη διαδρομή ήταν:
3. Κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α, διανύει διάστημα s σε χρόνο t. Αν θέλουμε το διάστημα αυτό να το διανύσει σε χρόνο t/2 τότε θα πρέπει να έχει σταθερή επιτάχυνση:
4. Μοτοσυκλετιστής της τροχαίας αρχίζει να καταδιώκει αυτοκίνητο που περνάει από μπροστά του με ταχύτητα 108km/h. Ο μοτοσυκλετιστής ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση 8m/s, ενώ το αυτοκίνητο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 2m/s2. Ο μοτοσυκλετιστής φτάνει το αυτοκίνητο σε χρόνο:
5. Οι ταχύτητες δύο κινητών Α και Β, που ξεκινούν από την ίδια θέση, μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως φαίνονται στην εικόνα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 5

6. Σώμα μάζας 20kg κινείται στον άξονα των x κατά τη θετική φορά. Τη χρονική στιγμή t0=0s το σώμα περνάει από την αρχή Ο του άξονα με ταχύτητα 20m/s και δέχεται επάνω του οριζόντια δύναμη F=80N με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. Άνοιξε τις κάρτες που πιστεύεις ότι απαντούν σωστά. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.
Τη στιγμή 10s
Περνάει από την αρχή Ο του άξονα
Στη θέση 100m
Αλλάζει κατεύθυνση κίνησης
Στη θέση -20m
Το σώμα επιβραδύνεται
Τη στιγμή 2,5s
Η ταχύτητα μειώνεται στο μισό
7. Σώμα μάζας 40kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Για να αποκτήσει ταχύτητα 15m/s αφού διανύσει διάστημα 50m, θα πρέπει να ασκήσουμε οριζόντια δύναμη:
8. Σε σώμα μάζας 10kg, που ήταν αρχικά ακίνητο, η μόνη δύναμη που ασκείται είναι η F, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Άνοιξε τις κάρτες που δίνουν τις σωστές ταχύτητες του σώματος στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 8

4s
12m/s
6s
18m/s
12s
9m/s
15s
-30m/s
9. Εργάτης σπρώχνει κιβώτιο πάνω στο πάτωμα για να το μετατοπίσει κατά Δx σε χρόνο t. Αν, με την ίδια δύναμη, σπρώξει κιβώτιο με τη μισή μάζα, τότε, για να το μετατοπίσει πάλι κατά Δx θα χρειαστεί, παραλείποντας τις τριβές:
10. Το διάγραμμα δίνει την ταχύτητα ενός σώματος μάζας 50kg, που κινείται ευθύγραμμα σες συνάρτηση με το χρόνο. Άνοιξε τις κάρτες του απαντούν σωστά στις χρονικές στιγμές που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.

Ερώτηση 10

3s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη 300N
5s
Αλλάζει φορά κίνησης
8s
Ασκείται συνισταμένη δύναμη -300N
10s
Έχει μετατοπιστεί 200m
11. Δύο κιβώτια Α και Β κινούνται πάνω στο πάτωμα με τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Εκτός από τις τριβές ΤA και ΤB δεν ασκείται καμία άλλη οριζόντια δύναμη. Τα δύο σώματα έχουν μάζες m και 2m αντίστοιχα και κάποια χρονική στιγμή οι ταχύτητές τους είναι 20m/s για το Α και 10m/s για το Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

12. Σώμα 10kg επιταχύνεται σε οριζόντιο επίπεδο με 4m/s2 και με συντελεστή τριβής 0,3. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη:
13. ¨Ένας εργάτης αρχίζει να αυξάνει προοδευτικά τη δύναμή του προκειμένου να σπρώξει ένα κιβώτιο μάζας 20kg που βρίσκεται στο πάτωμα. Μόλις η δύναμή του γίνει 100Ν, το κιβώτιο αρχίζει να ολισθαίνει με επιτάχυνση 2m/s2. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:
14. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο, οπότε αρχίζει να φρενάρει. Κατά τα διάρκεια του φρεναρίσματος, μέχρι να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, η μηχανή του αυτοκινήτου παύει να λειτουργεί και οι ρόδες γλιστρούν στο έδαφος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
15. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει ελεύθερα (χωρίς αντιστάσεις) ένα σώμα. Από το μέσο του ύψους αυτού και μετά από 2s αφήνουμε ένα άλλο, το οποίο φτάνει στο έδαφος ταυτόχρονα με το πρώτο. Λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση \displaystyle \sqrt{48} \approx 7, ο χρόνος πτώσης του πρώτου είναι:

16. Σώμα μάζας 5kg ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω με επιτάχυνση 2m/s2 με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F.Αν ανεβεί κατά 5m:

 • Το έργο της F είναι J
 • Το έργο του βάρους είναι J
 • Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά J.

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

17. Στο σώμα μάζας 20kg ασκείται η δύναμη F=100Ν, υπό γωνία θ, με ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,3 και το σώμα ξεκινάει από την ηρεμία. Για μετατόπιση 10m:

 • Το έργο της δύναμης F είναι J
 • Το έργο της τριβής Τ είναι J
 • Η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα στο τέλος των 10m είναι J

Συμπλήρωσε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς.

Ερώτηση 17

18. Αντιστοίχισε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις σχέσεις της δεξιάς.
Επιτάχυνση
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

Ταχύτητα
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

Μετατόπιση
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

Θεμελιώσης νόμος της δυναμικής
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας
\displaystyle v_0t+\frac{1}{2}at^2

Unselect

\displaystyle \frac{\Delta v}{\Delta t}

Unselect

\displaystyle \sum W=\Delta K

Unselect

\displaystyle \sum F=ma

Unselect

\displaystyle v_0-at

Unselect

19. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας θ και με συντελεστή τριβής μ, βάλεται σώμα με αρχική ταχύτητα υ0. Το σώμα θα διανύσει επί του κεκλιμένου διάστημα s που δίνεται από τη σχέση:

Ερώτηση 19

20. Από ύψος 10m πάνω από το έδαφος, εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω,χωρίς αντιστάσεις, σώμα μάζας 1kg, με κινητική ενέργεια 100J. Το σώμα πέφτει στο έδαφος με ταχύτητα:

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Η Δυναμική, η Μηχανική Ενέργεια και η Διατήρησή της

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ένα μικρό αντικείμενο μάζας m.
  1. Λαμβάνοντας υπόψη ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την επιφάνεια του τραπεζιού, υπολόγισε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.
  2. Έστω h το ύψος του τραπεζιού από το δάπεδο. Κάνε τον ίδιο υπολογισμό του a ερωτήματος, λαμβάνοντας τώρα ως επίπεδο αναφοράς το δάπεδο.
  3. Από τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω ερωτημάτων, τι συμπεραίνεις για το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας;

  Άσκηση 1

 2. Γράψε τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας m, που το αφήνουμε να πέσει από ύψος H, σε συνάρτηση:
  1. Με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του.
  2. Με το χρόνο t της κίνησής του.
  3. Να σχεδιάσεις τα διαγράμματα U-y και U-t
 3. Δίνεται η εξίσωση U(y)=150-30y (στο S.I), όπου y είναι το διάστημα που διανύει κατά την πτώση του ένα σώμα.
  1. Υπολόγισε από ποιο ύψος το αφήσαμε να πέσει.
  2. Ποια είναι η εξίσωση U(t) για την ίδια πτώση του σώματος, όπου t ο χρόνος της κίνησής του;
  3. Υπολόγισε από την εξίσωση του b ερωτήματος το συνολικό χρόνο της πτώσης.
 4. Η χρονική εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος που πέφτει από ορισμένο ύψοςείναι U(t)=720-20t^2.
  1. Σε πόσο χρόνο πέφτει το σώμα στο έδαφος;
  2. Από πόσο ύψος πέφτει το σώμα;
  3. Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή 2s και σε πόσο ύψος βρίσκεται τότε το σώμα;
 5. Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας U ενός σώματος που πέφτει σε συνάρτηση με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Υπολόγισε:
  1. Από ποιο ύψος, Η, πέφτει το σώμα.
  2. Ποια είναι η μάζα m του σώματος.

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Έργο Βάρους και μεταβολή της Κ.Ε.

Τις ασκήσεις που ακολουθούν προσπάθησε να τις επιλύσεις εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. Να λαμβάνονται υπόψιν οι τριβές και οι αντιστάσεις, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο. Επίσης να παίρνεις g=10m/s2 .

 1. Αθλητής του άλματος επί κοντώ περνάει πάνω από ύψος 5,80m. Αν η μάζα του είναι 80kg υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους του.
  2. Την κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή που πέφτει στο στρώμα.
  3. Την ταχύτητα με την οποία κουμπάει το στρώμα.

  Άσκηση 1

 2. Εκτοξεύουμε με το χέρι μας μικρή συμπαγή σφαίρα, κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα υ0=8m/s.
  1. Σε πόσο ύψος από το σημείο που την εκτοξεύσαμε τη σφαίρα χάνει το 50% της αρχικής της κινητικής ενέργειας;
  2. Σε πόσο ύψος η ταχύτητά της μειώνεται κατά 50%;
  3. Σε πόσο ύψος μπορεί να φτάσει η σφαίρα και σε πόσο χρόνο;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 3. Από ύψος 13,2m πάνω από το έδαφος ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω μικρό συμπαγές σώμα μάζας 5kg με ταχύτητα υ0=5m/s.

  1. Πόσο είναι το έργο του βάρους κατά την κίνησή του μέχρι το έδαφος;
  2. Με πόση κινητική ενέργεια φτάνει στο έδαφος;
  3. Πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να αγγίξει το έδαφος;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 4. Σφαίρα μάζας 5kg ανεβαίνει προς τα πάνω με τη βοήθεια ενός σχοινιού. Μετά από διάστημα 4m η σφαίρα αποκτά ταχύτητα 8m/s. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F που ασκεί το σχοινί στη σφαίρα για τη διαδρομή των 4m; Κατά τη διάρκεια της κίνησης, επί της σφαίρας ασκείται σταθερή δύναμη αντίστασης του αέρα Fαντ=10N.

  Άσκηση 4

 5. Από ύψος 100m αφήνουμε να πέσει σώμα μάζας 20kg. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 40m/s. Υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους.
  2. Το έργο της αντίστασης του αέρα.
  3. Με πόση ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος αν δεν υπήρχε αέρας;

  (περισσότερα…)

Η έννοια του έργου

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1.  Ανάφερε τρεις περιπτώσεις μεταφοράς ενέργειας από ένα σώμα σε ένα άλλο.
 2. Δύναμη F επιταχύνει σώμα μάζας 5kg με επιτάχυνση 4m/s2 και το μεταφέρει σε απόσταση 20m. Υπολόγισε:
  1. Το έργο της F.
  2. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα κατά τη μετακίνηση.
 3. Τροφοδοτούμε ένα σώμα μάζας 1kg με ενέργεια 200J μέσω του έργου δύναμης 50Ν.
  1. Πόσο διάστημα θα μετακινηθεί το σώμα;
  2. Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα;
 4. Μία οριζόντια δύναμη 80Ν κινεί ένα σώμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m:
  1. Πόση είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα από τη δύναμη των 80Ν και πού ξοδεύεται αυτή;
  2. Πόσο είναι το έργο της τριβής ολίσθησης;
 5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με ενέργεια 500J. Για ένα διάστημα 3m ασκούμε σ’ αυτό δύναμη 100Ν με την ίδια κατεύθυνση της κίνησης. Πόση θα γίνει η ενέργεια του σώματος; Αν η δύναμη ασκηθεί με αντίθετη προς την κίνηση κατεύθυνση πάλι κατά 3m, πόση θα γίνει τότε η ενέργεια του σώματος;
 6. Σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται μία δύναμη 30Ν, η οποία το μετακινεί κατά 2m. Αν η ενέργεια που προσφέρθηκε μέσω της δύναμης είναι 48J εξέτασε αν η κατεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια.
 7. Πόσο έργο χρειάζεται για να ανεβεί ένα ασανσέρ μάζας 800kg σε ύψος 12m; Αν στο ασανσέρ αυτό προσφέρουμε έργο 120.000J, πόσο ψηλά μπορεί να ανεβεί;
 8. Με τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος τραβάμε προς τα πάνω μία σφαίρα μάζας 3kg για διάστημα 4m. Αν η σφαίρα αυξάνει την ταχύτητά της με ρυθμό 2m/s κάθε δευτερόλεπτο, υπολόγισε:
  1. Tο έργο της τάσης του νήματος.
  2. Το έργο του βάρους του σώματος.
  3. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται από τη δύναμη στη σφαίρα.
  4. Πόση από την ενέργεια του ερωτήματος 3 καταναλώνεται από τη σφαίρα;

  Άσκηση 8

  (περισσότερα…)

Τοπίο στη Φυσική © 2014 Frontier Theme