Τοπίο στη Φυσική

Παράθυρο στην Επιστήμη

Κατηγορία: Α΄ Λυκείου

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Στις 20 ερωτήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

1. Σωματίδιο κινείται στο οριζόντιο άξονα x΄x. Τη χρονική στιγμή 0s βρίσκεται στη θέση -200m κινούμενο προς τα θετικά του άξονα x΄x με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή 2s περνάει από την αρχή του αξονα. Η θέση του σωματιδίου τη χρονική στιγμή 5s θα είναι:
2. Κινητό κινείται ευθύγραμμα και τα πρώτα 10s τα διανύει με 20m/s. Ενώ τα επόμενα 20s με 35m/s. Η μέση ταχύτητά του για το συνολικό χρόνο της κίνησης είναι:
3. Η ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα κινητό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές για το κινητό;

Ερώτηση 2

4. Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν την ίδια στιγμή από το ίδιο σημείο και κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία. Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα 10m/s και το Β ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η θέση του μεταβάλεται με το χρόνο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Σύρε την μπάρα σε μία τιμή του χρόνου όπου το σώμα θα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση.

Ερώτηση 5

0
6. Αντιστοίχισε τις εξισώσεις κίνησης της αριστερής στήλης με το είδος της κίνησης που εκφράζουν στη δεξιά στήλη. (Κλικ στην επιλογή σου στη δεξιά στήλη)
\displaystyle (-3m)+(10m/s)t
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

\displaystyle(10m/s)t-(2m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

\displaystyle (-4m/s)t+(3m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

\displaystyle(-3m/s)t-(8m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

\displaystyle5m+(5m/s^2)t^2
Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλή

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Unselect

7. Σε δύο σώματα Α και Β ασκούνται ίσες δυνάμεις. Το Α αυξάνει την ταχύτητά του κατά 5m/s κάθε δευτερόλεπτο και το Β κατά 10m/s κάθε δευτερόλεπτο. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.
8. Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος μάζας 2kg που κινείται ευθύγραμμα είναι x=8t2 (S.I). Στο σώμα ασκείται κατά τη διεύθυνση της κίνησης οριζόντια δύναμη F=48N. Πάνω στο σώμα ασκείται τριβή ολίσθησης:
9. Στο σώμα είναι δεμένα δύο νήματα με τα οποία ασκούνται οι δυνάμεις των 100Ν και 50Ν. Το σώμα επιταχύνεται, χωρίς τριβές, με επιτάχυνση 12m/s2. ξαφνικά το νήμα, το οποίο τραβάει το σώμα με 50Ν, σπάει. Τότε η επιτάχυνσή του γίνεται:

Ερώτηση 9

10. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην προσπάθειά του να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι, εκτελεί κατακόρυφο άλμα ύψους 0,8m. Ο χρόνος που παρέμεινε στον αέρα είναι:
11. Το σώμα έχει μάζα 10kg και ασκούνται επάνω του οι δυνάμεις F1, F2=60N, F3=40N καθώς και το βάρος W και η κάθετη δύναμη Ν του δαπέδου. Το σώμα κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση 4m/s2 . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 11

12. Στη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 450 βρίσκεται σώμα βάρους 50Ν. Μία δύναμη F=95N, παράλληλη προς το επίπεδο του κελιμένου, αρχίζει να κινεί από την ηρεμία το σώμα προς την κορυφή, η οποία απέχει από τη βάση 45m. Δίνεται ημ45=0,7 και συν45=07. Όταν το σώμα φτάνει στην κορυφή η ταχύτητά του είναι:

Ερώτηση 12

13. Σε σχέση με τη δύναμη που βάζουμε για να κινηθεί ένα σώμα πάνω στο πάτωμα με σταθερή ταχύτητα, για να ξεκινήσει από την ηρεμία το ίδιο σώμα, χρειάζεται:
14. Σε σώμα μάζας 40kg που βρίσκεται πάνω στο πάτωμα ασκούμε μία δυναμη η οποία είναι αρκετή για το θέσει σε κίνηση. Ο συντελεστής οριακής τριβής είναι 0,4 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,2. Αν διατηρήσουμε την ίδια δύναμη πάνω στο σώμα, τότε θα επιταχυνθεί με επιτάχυνση:
15. Ένα κιβώτιο μάζας 150kg βρίσκεται ακίνητο στο πάτωμα. Οι συντελεστές οριακής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι αντίστοιχα 0,5 και 0,4. Αν δύο εργάτες σπρώχνουν το κιβώτιο με συνολική οριζόντια δύναμη 500Ν, τότε η δύναμη της τριβής είναι:
16. Το σώμα Β είναι ακουμπισμένο πάνω στο Α και δεμένο με νήμα στο κατακόρυφο τοίχο. Ασκούμε στο Α τη δύναμη F κινούμε το σώμα προς τα δεξιά με επιτάχυνση, ενώ το Β παραμένει στη θέση του λόγω του νήματος που το συγκρατεί. Αν υπάρχουν τριβές μεταξύ του Α και του δαπέδου καθώς και μεταξύ του Α και του Β, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Ερώτηση 16

17. Σπρώχνουμε ένα κιβώτιο μάζας 50kg στο πάτωμα κατά 15m με οριζόντια δύναμη 300Ν. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,2, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
18. Δύο δίδυμα αδέρφια, περίπου της ίδιας μάζας, ανεβαίνουν έναν λόφο ύψους 900m. Ο πρώτος, ακολουθεί έναν ανηφορικό δρόμο με κλίση 100 και ο δεύτερος δρόμο κλίσης 200. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
19. Εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μία κικρή μεταλλική σφαίρα μάζας 3kg. Η σφαίρα ανεβαίνει σε ύψος 3m και πέφτει στο έδαφος χωρίς αντιστάσεις. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
20. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας Κ σε συνάρτηση με το ύψος y, για ένα σώμα που πέφτει χωρίς αντιστάσεις, δίνεται από τη σχέση \displaystyle K=675·-60y (SI). Άνοιξε τις κάρτες που πιστεύεις ότι απαντούν σωστά. Τις υπόλοιπες άφησέ τες κλειστές.
Μηχανική Ενέργεια
60J
Μέγιστο ύψος
8m
Μάζα σώματος
6kg
Ταχύτητα πτώσης στο έδαφος
15m/s

 

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Η Δυναμική, η Μηχανική Ενέργεια και η Διατήρησή της

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1. Αφήνουμε από ορισμένο ύψος να πέσει στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ένα μικρό αντικείμενο μάζας m.
  1. Λαμβάνοντας υπόψη ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την επιφάνεια του τραπεζιού, υπολόγισε τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.
  2. Έστω h το ύψος του τραπεζιού από το δάπεδο. Κάνε τον ίδιο υπολογισμό του a ερωτήματος, λαμβάνοντας τώρα ως επίπεδο αναφοράς το δάπεδο.
  3. Από τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω ερωτημάτων, τι συμπεραίνεις για το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας;

  Άσκηση 1

 2. Γράψε τη δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας m, που το αφήνουμε να πέσει από ύψος H, σε συνάρτηση:
  1. Με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του.
  2. Με το χρόνο t της κίνησής του.
  3. Να σχεδιάσεις τα διαγράμματα U-y και U-t
 3. Δίνεται η εξίσωση U(y)=150-30y (στο S.I), όπου y είναι το διάστημα που διανύει κατά την πτώση του ένα σώμα.
  1. Υπολόγισε από ποιο ύψος το αφήσαμε να πέσει.
  2. Ποια είναι η εξίσωση U(t) για την ίδια πτώση του σώματος, όπου t ο χρόνος της κίνησής του;
  3. Υπολόγισε από την εξίσωση του b ερωτήματος το συνολικό χρόνο της πτώσης.
 4. Η χρονική εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος που πέφτει από ορισμένο ύψοςείναι U(t)=720-20t^2.
  1. Σε πόσο χρόνο πέφτει το σώμα στο έδαφος;
  2. Από πόσο ύψος πέφτει το σώμα;
  3. Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή 2s και σε πόσο ύψος βρίσκεται τότε το σώμα;
 5. Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας U ενός σώματος που πέφτει σε συνάρτηση με το διάστημα y που διανύει κατά την πτώση του, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Υπολόγισε:
  1. Από ποιο ύψος, Η, πέφτει το σώμα.
  2. Ποια είναι η μάζα m του σώματος.

  Άσκηση 5

  (περισσότερα…)

Έργο Βάρους και μεταβολή της Κ.Ε.

Τις ασκήσεις που ακολουθούν προσπάθησε να τις επιλύσεις εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. Να λαμβάνονται υπόψιν οι τριβές και οι αντιστάσεις, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο. Επίσης να παίρνεις g=10m/s2 .

 1. Αθλητής του άλματος επί κοντώ περνάει πάνω από ύψος 5,80m. Αν η μάζα του είναι 80kg υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους του.
  2. Την κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή που πέφτει στο στρώμα.
  3. Την ταχύτητα με την οποία κουμπάει το στρώμα.

  Άσκηση 1

 2. Εκτοξεύουμε με το χέρι μας μικρή συμπαγή σφαίρα, κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα υ0=8m/s.
  1. Σε πόσο ύψος από το σημείο που την εκτοξεύσαμε τη σφαίρα χάνει το 50% της αρχικής της κινητικής ενέργειας;
  2. Σε πόσο ύψος η ταχύτητά της μειώνεται κατά 50%;
  3. Σε πόσο ύψος μπορεί να φτάσει η σφαίρα και σε πόσο χρόνο;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 3. Από ύψος 13,2m πάνω από το έδαφος ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω μικρό συμπαγές σώμα μάζας 5kg με ταχύτητα υ0=5m/s.

  1. Πόσο είναι το έργο του βάρους κατά την κίνησή του μέχρι το έδαφος;
  2. Με πόση κινητική ενέργεια φτάνει στο έδαφος;
  3. Πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να αγγίξει το έδαφος;

  Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

 4. Σφαίρα μάζας 5kg ανεβαίνει προς τα πάνω με τη βοήθεια ενός σχοινιού. Μετά από διάστημα 4m η σφαίρα αποκτά ταχύτητα 8m/s. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F που ασκεί το σχοινί στη σφαίρα για τη διαδρομή των 4m; Κατά τη διάρκεια της κίνησης, επί της σφαίρας ασκείται σταθερή δύναμη αντίστασης του αέρα Fαντ=10N.

  Άσκηση 4

 5. Από ύψος 100m αφήνουμε να πέσει σώμα μάζας 20kg. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 40m/s. Υπολόγισε:
  1. Το έργο του βάρους.
  2. Το έργο της αντίστασης του αέρα.
  3. Με πόση ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος αν δεν υπήρχε αέρας;

  (περισσότερα…)

Η έννοια του έργου

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις g=10m/s2.

 1.  Ανάφερε τρεις περιπτώσεις μεταφοράς ενέργειας από ένα σώμα σε ένα άλλο.
 2. Δύναμη F επιταχύνει σώμα μάζας 5kg με επιτάχυνση 4m/s2 και το μεταφέρει σε απόσταση 20m. Υπολόγισε:
  1. Το έργο της F.
  2. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα κατά τη μετακίνηση.
 3. Τροφοδοτούμε ένα σώμα μάζας 1kg με ενέργεια 200J μέσω του έργου δύναμης 50Ν.
  1. Πόσο διάστημα θα μετακινηθεί το σώμα;
  2. Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα;
 4. Μία οριζόντια δύναμη 80Ν κινεί ένα σώμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m:
  1. Πόση είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σώμα από τη δύναμη των 80Ν και πού ξοδεύεται αυτή;
  2. Πόσο είναι το έργο της τριβής ολίσθησης;
 5. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με ενέργεια 500J. Για ένα διάστημα 3m ασκούμε σ’ αυτό δύναμη 100Ν με την ίδια κατεύθυνση της κίνησης. Πόση θα γίνει η ενέργεια του σώματος; Αν η δύναμη ασκηθεί με αντίθετη προς την κίνηση κατεύθυνση πάλι κατά 3m, πόση θα γίνει τότε η ενέργεια του σώματος;
 6. Σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται μία δύναμη 30Ν, η οποία το μετακινεί κατά 2m. Αν η ενέργεια που προσφέρθηκε μέσω της δύναμης είναι 48J εξέτασε αν η κατεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια.
 7. Πόσο έργο χρειάζεται για να ανεβεί ένα ασανσέρ μάζας 800kg σε ύψος 12m; Αν στο ασανσέρ αυτό προσφέρουμε έργο 120.000J, πόσο ψηλά μπορεί να ανεβεί;
 8. Με τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος τραβάμε προς τα πάνω μία σφαίρα μάζας 3kg για διάστημα 4m. Αν η σφαίρα αυξάνει την ταχύτητά της με ρυθμό 2m/s κάθε δευτερόλεπτο, υπολόγισε:
  1. Tο έργο της τάσης του νήματος.
  2. Το έργο του βάρους του σώματος.
  3. Την ενέργεια που μεταβιβάζεται από τη δύναμη στη σφαίρα.
  4. Πόση από την ενέργεια του ερωτήματος 3 καταναλώνεται από τη σφαίρα;

  Άσκηση 8

  (περισσότερα…)

Δυναμική στο Επίπεδο: Τριβή

Στις ασκήσεις που ακολουθούν να παίρνεις ημ300=0,5, συν300=0,9, εφ300=0,58, ημ450=0,7, συν450=0,7, g=10m/s2. Να θεωρείς επίσης τα νήματα και τις τροχαλίες αβαρή.

 1. Σε σώμα που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη F, η οποία κάποια στιγμή κινεί το σώμα με σταθερή ταχύτητα. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως έχει ληφθεί από έναν αισθητήρα δύναμης.
  1. Για πόσο χρόνο το σώμα παραμένει ακίνητο ενώ ασκείται επάνω του η δύναμη;
  2. Ποια χρονική στιγμή αρχίζει η κίνηση του σώματος και πόση είναι τότε η δύναμη;
  3. Πόση είναι η οριακή τριβή και η τριβή ολίσθησης;
  4. Αν η μάζα του σώματος είναι 10kg, πόσος είναι ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης;

  Άσκηση 1

  Άσκηση 1

 2. Στο σώμα μάζας 5kg ασκείται η οριζόντια δύναμη F που το θέτει σε κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ματαξύ του σώματος και της οριζόντιας επιφάνειας είναι μ=0,6. Βρες τη δύναμη F.

  Άσκηση 2

  Άσκηση 2

 3. Οριζόντια δύναμη 80Ν ασκείται σε σώμα μάζας 20kg και αρχίζει να κινείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει 12s  από τη στιγμή που ξεκίνησε; Δίνεται ο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3.
 4. Σε σώμα μάζας 10kg ασκείται οριζόντια δύναμη 120Ν, εξ αιτίας της οποίας το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε 8s διανύει 128m.
  1. Δείξε ότι στο σώμα ασκείται σημαντική τριβή.
  2. Βρες το συντελεστή τριβής ολίσθησης.
 5. Οδηγός αυτοκινήτου τρέχει με 30m/s, οπότε βλέπει κόκκινο φανάρι και αρχίζει να φρενάρει. Σε χρόνο 4s το αυτοκίνητο σταματάει. Πόσος είναι ο συντελεστής τριβής μεταξύ των λάστιχων του αυτοκινήτου και του δρόμου;
 6. Ένα παιδί πετάει στην επιφάνεια παγωμένης λίμνης μία πλατιά πέτρα μάζας 100gr με αρχική ταχύτητα 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ της πέτρας και του πάγου είναι 0,1. Πόσο μακρυά θα πάει η πέτρα μέχρι να σταματήσει;
  (περισσότερα…)
Τοπίο στη Φυσική © 2014 Frontier Theme