Τοπίο στη Φυσική

Παράθυρο στην Επιστήμη

Κατηγορία: Online

1ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου

Το κριτήριο περιλαμβάνει επαναληπτικές ερωτήσεις online σε όλη την ύλη Φυσικής για τη Α Γυμνασίου (μέχρι «Διαστολή και Συστολή του Νερού»).

Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται από 2 μονάδες η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Αντιστοίχισε τις μονάδες μέτρησης της δεξιάς στήλης με τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης του πίνακα. (Κάνε κλικ την επιλογή σου στη δεξιά στήλη)
Χρόνος
0F

Unselect

s

Unselect

mm

Unselect

Kg

Unselect

Ν

Unselect

Μήκος
0F

Unselect

s

Unselect

mm

Unselect

Kg

Unselect

Ν

Unselect

Θερμοκρασία
0F

Unselect

s

Unselect

mm

Unselect

Kg

Unselect

Ν

Unselect

Μάζα
0F

Unselect

s

Unselect

mm

Unselect

Kg

Unselect

Ν

Unselect

Βάρος
0F

Unselect

s

Unselect

mm

Unselect

Kg

Unselect

Ν

Unselect

2. Ταξινόμησε από τον μικρότερο χρόνο προς το μεγαλύτερο. (Σύρε κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και βάλε στη σωστή θέση τους χρόνους)
  • 1800s
  • 50min
  • 0,4h
  • 3600s
  • 1,5h
3. Τέσσερις μαθητές μέτρησαν ένα μήκος και βρήκαν τις εξής τιμές:
  1. 32,3cm
  2. 32cm
  3. 32,6cm
  4. 32,4cm
Επέλεξε τις σωστές προτάσεις.
4. Το εκκρεμές εκτελεί τη διαδρομή από το Ο μέχρι το Α σε χρόνο 0,3s. Σε πόσο χρόνο εκτελεί μία πλήρη ταλάντωση;

Ερώτηση 4

Ερώτηση 4 

 

 
5. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις. Ζυγίζουμε ένα αντικείμενο και βρίσκουμε ότι έχει μάζα 2kg. Τότε:

6. Συμπληρώστε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο.

Οι επιμηκύνσεις ενός ελατηρίου είναι των που κρεμάμε. Επομένως, αν κρεμάσουμε ένα αντικείμενο και έχουμε επιμήκυνση 5cm, όταν κρεμάσουμε αντικείμενο τριπλάσιας μάζας η επιμήκυνση θα γίνει cm. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το διάγραμμα μαζών-επιμηκύνσεων θα είναι μία γραμμή που περνάει από την των αξόνων.

7. Στο διάγραμμα φαίνεται η σχέση των βαθμών Κελσίου και των βαθμών Φαρενάιτ. Οι 00C αντιστοιχούν στους 320F και οι 1000C στους 2120F. Από το διάγραμμα αυτό μπορούμε να κάνουμε μετατροπή της μίας κλίμακας θερμοκρασιών στην άλλη. Βρέστε λοιπόν από το διάγραμμα σε πόσους βαθμούς Κελσίου αντιστοιχούν περίπου οι 1000F.

Ερώτηση 7

Ερώτηση 7 

 
8. Φέρνουμε σε επαφή δύο δοχεία που περιέχουν νερό διαφορετικών αρχικών θερμοκρασιών. Το διάγραμμα μας δείχνει πως εξελίσσεται η θερμοκρασία στα δύο δοχεία δε συνάρτηση με το χρόνο. Έπέλεξε τις σωστές προτάσεις.

Ερώτηση 7

Ερώτηση 8 

 
9. Αντιστοιχίστε τις φυσικές καταστάσεις του νερού με τις θερμοκρασίες που γράφονται στη δεξιά στήλη. (Κάνε κλικ την επιλογή σου στη δεξιά στήλη)
Πάγος
1200C

Unselect

300C

Unselect

-100C

Unselect

1000C

Unselect

00C

Unselect

Πάγος & νερό
1200C

Unselect

300C

Unselect

-100C

Unselect

1000C

Unselect

00C

Unselect

Νερό
1200C

Unselect

300C

Unselect

-100C

Unselect

1000C

Unselect

00C

Unselect

Νερό & υδρατμοί
1200C

Unselect

300C

Unselect

-100C

Unselect

1000C

Unselect

00C

Unselect

Υδρατμοί
1200C

Unselect

300C

Unselect

-100C

Unselect

1000C

Unselect

00C

Unselect

10. Ποια ή  ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές;

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Κράτα το

Κράτα το

Τοπίο στη Φυσική © 2014 Frontier Theme