Κατηγορία: Online

Δυναμική στο Επίπεδο Online: Σωστό – Λάθος

Οι 20 ερωτήσεις Σωστού - Λάθους (True-False) πάνω στη Δυναμική στο Επίπεδο βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν το σώμα μεγαλύτερης μάζας ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο σώμα με μικρότερη μάζα.

2. Ένα σώμα μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα μία δύναμη και την αντίδραση στη δύναμη αυτή.

3. Ένα σώμα που έχει βάρος 20Ν έλκει τον πλανήτη Γη με δύναμη 20Ν.

4. Το σώμα ισορροπεί πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το βάρος W ως "δράση" και τη δύναμη Ν του επιπέδου επί του σώματος ως "αντίδραση"¨στο βάρος.

Ερώτηση 3

Ερώτηση 3

Κράτα το

Κράτα το

5. Μέσω ενός νήματος το σώμα είναι σταθερά δεμένο στον κατακόρυφο τοίχο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη F με κατεύθυνση προς τα αριστερά. Το σχήμα (α) δείχνει το διάγραμμα ελεύθερου σώματος (ΔΕΣ) του νήματος. (Για να δεις τι είναι το ΔΕΣ πάτα εδώ)

Ερώτηση 4

Ερώτηση 4

6. Στο σχ. (α) μία μικρή σφαίρα βάρους 30Ν κρέμεται από ένα κατακόρυφο νήμα του οποίου η άλλη άκρη είναι δεμένη. Στα άκρα του νήματος ασκούνται οι δυνάμεις που φαίνονται στο σχ. (β).

Ερώτηση 6

7. Το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, σχ. (α), προς τα δεξιά. Το σχ. (β) δείχνει τη δύναμη της τριβής που ασκείται από το σώμα πάνω στην οριζόντια επιφάνεια.

Ερώτηση 7

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

8. Στη μικρή σφαίρα ασκούνται οι δύο δυνάμεις των 100Ν, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 1200. Η συνισταμένη τους είναι επίσης 100Ν.

Ερώτηση 8

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

9. Στη μικρή σφαίρα, που αρχικά ήταν ακίνητη, ασκούνται οι τρεις δυνάμεις των 50Ν, 30Ν και 20Ν, με τις κατευθύνσεις τους όπως φαίνονται στην εικόνα. Η σφαίρα θα κινηθεί προς τα δεξιά και επί της ευθείας που σχηματίζει γωνία 300 με τη δύναμη των 50Ν.

Ερώτηση 9

10. Οι τρεις δυνάμεις των 100Ν που ασκούνται πάνω στη μικρή σφαίρα ισορροπούν.

Ερώτηση 10

Κράτα το

11. Στην ακίνητη μικρή σφαίρα ασκούνται οι δύο δυνάμεις F1 και F2. Αν η F2 είναι διπλάσια της F1, τότε η σφαίρα θα κινηθεί πάνω στον άξονα y και κατά τη θετική φορά του.

Ερώτηση 11

Κράτα το

Κράτα το

12. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Κάποια στιγμή ασκείται επάνω του μία οριζόντια δύναμη η οποία προοδευτικά μεγαλώνει. Όταν η δύναμη υπερβεί τη στατική τριβή το σώμα θα αρχίσει να ολισθαίνει.

13. Πάνω στο σώμα Α είναι τοποθετημένο το σώμα Β. Στο Α ασκείται οριζόντια δύναμη F και το σύστημα αρχίζει να κινείται όλο μαζί χωρίς το Β να ολισθαίνει πάνω στο Α. Η δύναμη που κινεί το Β είναι δύναμη της στατικής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων.

Ερώτηση 13

Κράτα το

Κράτα το

14. Στο σχ. (α) το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα 5m/s ενώ επάνω του ασκείται δύναμη F1. Στο σχ. (β) το ίδιο σώμα κινείται με ταχύτητα 10m/s, όταν επάνω του ασκείται δύναμη F2. Ισχύει F2>F1.

Ερώτηση 14

Κράτα το

15. Το σώμα κινείται προς τα δεξιά εξ αιτίας της δύναμης F. Στην περίπτωση (α) η δύναμη είναι οριζόντια ενώ στη (β) ασκείται υπό γωνία με την οριζόντια διεύθυνση. Στη (β) περίπτωση η τριβή είναι μικρότερη.

Ερώτηση 15

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

16. Τα δύο σώματα Α και Β είναι της ίδιας μάζας και είναι δεμένα μεταξύ τους με ένα νήμα. Ασκούμε στο Α οριζόντια δύναμη F και το σύστημα των δύο σωμάτων κινείται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα υ. Η δύναμη F που ασκείται στο Α και η τάση του νήματος Τ που ασκείται στο Β είναι ίσες.

Ερώτηση 16

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

17. Αν σε ένα σώμα μάζας 10kg που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζοντιο επίπεδο ασκηθεί οριζόντια δύναμη 40Ν και το επιταχύνει με 4m/s2, τότε η τριβή μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι αμελητέα.

18. Πάνω στο οριζόντιο επίπεδο βάλλεται ένα σώμα μάζας m με αρχική ταχύτητα υ0. Λόγω της τριβής ολίσθησης το σώμα επιβραδύνεται με επιβράδυνση \displaystyle \vec{a} . Αν αντί του σώματος μάζας m βάλλουμε με την ίδια αρχική ταχύτητα υ0 ένα σώμα διπλάσιας μάζας, τότε η επιβράδυνση λόγω της τριβής θα είναι η μισή της αρχικής.

19. Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά ένα σώμα στο οποίο ασκείται οριζόντια δύναμη 30Ν. Όταν το σώμα είναι ακίνητο πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, θα πρέπει να ασκήσουμε δύναμη μεγαλύτερη των 30Ν για να κινηθεί.

20. Από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 300 βάλλεται προς πάνω ένα μικρό σώμα. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=0,6, τότε το σώμα θα φτάσει σε ένα σημείο του κεκλιμένου επιπέδου και δε θα επιστρέψει. Δίνεται: εφ30=0,58 και ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης και οριακής τριβής τριβής είναι ο ίδιος.

Ερώτηση 20

Κράτα το

Κράτα το


 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Δυναμική σε μία Διάσταση Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Δυναμική σε μία Διάσταση Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Δυναμική σε μία Διάσταση Online: Σωστό-Λάθος

Please go to Δυναμική σε μία Διάσταση Online: Σωστό-Λάθος to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

3ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου

Το κριτήριο περιλαμβάνει ερωτήσεις από το 1ο μέχρι το 6ο φύλλο εργασίας της Α΄Γυμνασίου.

Please go to 3ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

2ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου

Το κριτήριο περιλαμβάνει επαναληπτικές ερωτήσεις online στην ύλη Φυσικής για τη Α Γυμνασίου μέχρι «Διαστολή και Συστολή του Νερού».

Please go to 2ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου to view this quiz
Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

1ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου

Το κριτήριο περιλαμβάνει επαναληπτικές ερωτήσεις online σε όλη την ύλη Φυσικής για τη Α Γυμνασίου (μέχρι «Διαστολή και Συστολή του Νερού»).

Please go to 1ο Κριτήριο Online Α Γυμνασίου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Κράτα το

Κράτα το

Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online

Please go to Ενέργεια και Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος Online to view this quiz

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Συνδεση Αντιστάσεων Online

Please go to Συνδεση Αντιστάσεων Online to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494